Anda di halaman 1dari 15

TERAPI

BIBLIO
Disediakan oleh:
SEJARAH BIBLOTERAPI
Kaunseling biblioterapi
paling awal digunakan
pada zaman Yunani
ialah . (Zaccaria dan
Moses, dalam Nystul,
2003)

Perkembangannya
selepas Perang Dunia
Kedua.

Buktinya - tentera yang
cedera mendapati
membaca adalah satu
proses pemulihan
(Healing Process) yang
lebih pantas dan
tenang.
-Terapi biblio ini juga
dikenali sebagai
terapi buku
-Terapi ini juga boleh digunakan untuk
semua lapisan masyarakat.

-Dalam konteks pendidikan pula, ia dapat
meningkatkan motivasi intrinsik murid
terhadap sesuatu mata pelajaran.

-Kaunseling biblioterapi juga bertujuan
untuk memperoleh pemahaman atau
menyelesaikan masalah sejajar dengan
keperluan teraputik kanak-kanak.

-Penggunaan biblioterapi agak popular
sebagai pelengkap dalam sesi kaunseling
FASA 1- PERINGKAT PERMULAAN
/ORIENTASI

- Kaunselor bersuai kenal dengan
klien.

- Klien menceritakan perihal
peribadi tetapi membataskan
cerita.

- Klien bersuai kenal sesama klien.

FASA 3- PERKEMBANGAN DAN RASA
BERSEPADU
-Kaunselor menayangkan video yang berkaitan
dengan masalah klien.
-Klien mula menghayati video dan mula
mengaitkan dirinya dengan watak dalam video
tersebut.
-Klien berbincang, mentafsir dan menyatakan
celik akal yang diperoleh.
-Kaunselor memainkan peranan sebagai
pelengkap dan penyokong.
-Kaunselor mencadangkan buku-buku yang perlu
dibaca oleh klien.
FASA 4- PENGHASILAN

-Klien menyatakan kebolehan untuk mencari jalan
penyelesaian.
-Kaunselor mengulas pendapat klien.

FASA 5- PENAMATAN
-Kaunselor memberitahu masa untuk sesi yang
akan datang.
-Klien mengucapkan terima kasih kepada
kaunselor.
-Sesi kaunseling ditangguhkan.

-Mengurangkan STRESS ATAU TEKANAN yang dihadapi.
Contohnya, bahan-bahan seperti Chickens Soup dapat
membantu seseorang yang murung akibat satu pengalaman
trauma untuk pulih (dari segi emosi).
-Membaca adalah satu proses terapi yang boleh bantu
HILANGKAN KEBOSANAN (misalnya ketika beratur menunggu
sesuatu)
-Menghilangkan KETEGANGAN (panas baran, marah, tidak
sabar).
-Meningkatkan PERKEMBANGAN KANAK-KANAK.
-Dapat menyelesaikan MASALAH MURID.
-Membantu murid MEMPEROLEH ILMU.

-Sesuai atau terhad kepada klien yang minat
membaca sahaja
-Boleh diaplikasikan kepada murid yang boleh
membaca sahaja
-Mengambil masa yang agak lama
-Kurang praktikal dalam kaunseling individu
-Memerlukan pemahaman yang tinggi.
-Perlu disesuaikan mengikut masalah yang
dihadapi.

-Cerita Pendek
-Biografi
-Buku Bantu-kendiri
-Cerita Dongeng
-Buku Gambar
-Video

KESIMPULAN
Kaunseling biblioterapi yang disarankan ini
jelaslah merupakan alat atau rawatan yang biasa
dijalankan.

Kaunseling biblioterapi ini merupakan jalan
penyelasaian alternatif kepada para kaunselor
terhadap masalah yang dihadapi oleh kliennya.


CONTOH BIBLIOGRAFI
http://didikhibur.blogspot.com/2011/12/terap
i-biblio.html

Sumber: http://zonfiniti.blogspot.com/2010/0
8/koleksi-peribahasa-melayu-
maksud.html#ixzz2HsCwvmxY

Ingat ranting yang akan
melenting, dahan yang
akan mencocok, duri yang
akan mengait.


Hendaklah selalu beringat
tentang segala bahaya dan
rintangan ketika melakukan
sesuatu pekerjaan.