Anda di halaman 1dari 7

Nama Pelajar _______________________ Tahun __________________

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA METAH


ZON ULU PELAGUS
96800, KAPIT, SARAWAK
BAHASA MALAYSIA
TAHUN 1
Satu Jam


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi 6 halaman, jawab semua soalan.
2. Jika ada sebarang soalan sila minta bantuan guru yang bertugas.


Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak termasuk muka hadapan.


PPT
MEI
2014
1 JAM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
2014
1.
l a r
2.
3. 4.
5. 6.
y a m
r e n k a n
a t a m a k
A. Isikan kotak dengan huruf yang betul.
1
7.
a w a n
8.
9. 10.
11. 12.
o l a
o t i a l i
a h i u k u
A. Isikan kotak dengan huruf yang betul.
2
13.
B. Isikan kotak dengan suku kata yang betul.
14.
15. 16.
17. 18.
19. 20.
21. 22.
k u
b a
s u
k u
p i j a
t i
g i
c i
s u
3
23
24
25
26 30
29
28
27
C.
4
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
D.
5
E.
6