Anda di halaman 1dari 11

PERUBAHAN KURIKULUM

Disediakan Oleh
Ahmad Zainal B. Abd
Aziz

Pensyarah
Profesor Madya
Dr. Ishak Ramly
PENGENALAN
 Razali Arof (1991) menyatakan
istilah atau konsep perubahan
kurikulum bermakna kurikulum
itu boleh diubah kepada yang
lebih baik walaupun mungkin
kepada yang lebih buruk lagi. Ini
disebabkan konsep perubahan
kurikulum membawa erti yang
umum dan tidak khusus.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN KURIKULUM

 Perubahan terhadap kurikulum perlu dengan


adanya kewujudan ilmu-ilmu baru, atau
perkembangan atau adanya penemuan ilmu-ilmu
yang baru.
 Contohnya Dalam bidang perubatan kita dapati
begitu banyak sekali ilmu mengenainya telah
bekembang. Contohnya, kalau pada zaman dahulu
kita mendapati penyakit demam malaria atau
penyakit batuk kering biasanya sering
menyebabkan kematian kepada penghidapnya,
tetapi kini keadaan sudah berubah. Perkembangan
ilmu perubatan telah membolehkan doctor
menyelamatkan nyawa pesakit tesebut daripada
maut.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN KURIKULUM

 Kehendak masyarakat yang berubah


 Taraf kematangan masyarakat juga
boleh mempegaruhi kenendak
mereka. Contohnya, masyarakat
yang sudah mempunyai taraf
pendidikan yang tinggi udah
tentulah memerlukan kurikulum
yang lebih baik daripada semasa
masyarakat tersebut belum
berkedudukan demikian.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN KURIKULUM

 Perkembangan dasar kerajaan


 Idea-idea barunyang diperkenalkan
dalam bidang pendidkan juga boleh
menolong ahli-ahli pembentuk
kurikulum memperbaharui kurikulum
yang ada. Contoh, apabila computer
telah diperkenalkan dalam sistem
pendidikan, maka didapati banyak
kurikulum yang telah dibentuk telah
dirombak untuk dibawa masuk ilmu
komputer ke dalam kurikulum.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERUBAHAN KURIKULUM

 Kelemahan yang telah dilakukan atau


yang terdapat dalam system
pekembangan kurikulum juga boleh
mendorong usaha-usaha bagi
mempebaruhi kurikulum. Contohnya,
munkin telah didapati bhawa proses
pemilihan objektif atau pun isi bagi
kurikulum telah tidak dilaksanakan
dengan sempurna dan oleh yang
demikian menyebabkan kurikulum
tersebut tidak berkesan.
JENIS-JENIS PERUBAHAN
 JENIS-JENIS PERUBAHAN
 Menurut Razali Arof (1991)
mendapati bahawa dalam bidang
literature terdapat sekurang-
kurangnya empat jenis perubahan.
Perubahan tersebut adalah
perubahan bercorak
JENIS-JENIS PERUBAHAN
 Perubahan Homeostatik
 Perubahan homeostatic adalah
perubahan yang dibuat tanpa
memasukkan elemen-elemen
pembaharuan yang bermakna.
Perubahan yang dibuat hanyalah
pertukaran atau gantian-gantian yang
biasa sahaja. Contohnya ialah Guru
Besar B menggantikan Guru BeSar A
disebabkan Guru Besar A telah bersara.
JENIS-JENIS PERUBAHAN
 Perubahan Perkembangan
 Perubahan Perkembangan bermaksud wujudnya
unsure atau elemen perubahan dalam sesuatu
kurikulum itu tetapi perubahan itu adalah bercorak
pembaharuan kepada yang lama dalam konteks
bentuk kurikulum. Ini bermakna cirri-ciri dan sifat-sifat
kurikulum yangada masih dikekalkan. Cuma yang
berubah mungkin dari segi teknik yang digunakan
ataupun alat-alat yang digunakan. Contohnya
perubahan dalam beberapa objektif kurikulum
tersebut disebabkan kaedah yang digunakan untuk
memilih atau mengenal pasti objektif-objektif untuk
kurikulum itu adalah tidak tepat.
JENIS-JENIS PERUBAHAN
 Perubahan Neomobilistik
 Perubahan Neomobilistik wujud
berdasarkan factor-faktor luaran
seperti perkembangan ilmu dan
penemuan teori baru serta prinsip
baru. Dengandemikian,idea-idea
atau pengetahuan baru itu sudah
tentulah perlu diambil kira atau
dimasukkan ke dalam kurikulum
yang ada.
JENIS-JENIS PERUBAHAN
 Perubahan Metamorphistik
 Perubahan metamorphistik wujud disebabkan oleh
kemasukan idea-idea baru atau pengenalan ida-idea
baru kepada kurikulum. Perubahan ini membawa
perubahan yang sangat besar kepada sesuatu
kurikulum sehingga sekurang-kurangnya sebahagian
besar daripada elemen-elemen dalam kurikulum itu
terpaksa ditukar. Contohnya pengajaran sains dan
matematik dalam bahasa Inggeris. Ini bermakna
kurikulum yang sedia ada perlu diubah supaya
penegasan kepada penggunaan bahasa Inggeris
sebagai bahasa utama dapat menggantikan bahasa
Malaysia.

 Razali Arof (1991). Penghantar kurikulum. Kuala
Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd.