Anda di halaman 1dari 8

DISEDIAKAN OLEH:

ABDUL LATIF BIN AHMAD


IPG KAMPUS TUN HUSSEIN
ONN
BATU PAHAT JOHOR
PSIKOSOSIAL SUKAN
Motivasi
DEFINISI MOTIVASI
Motivasi didefinisikan sebagai proses
kebangkitan dalam diri individu yang
membantu usaha mengarah serta
mengekalkan perlakuan yang diingini
(Wann, 1997).
Motivasi adalah arah dan intensiti usaha
seseorang individu (Sage, 1977). Ianya
bersifat neutral.
arah - mendekati atau mengelakan
diri dari situasi tertentu.
intensiti usaha - takat usaha
seseorang untuk mendekati atau
mengelakkan diri dari situasi
tersebut.
DEFINISI MOTIVASI
Motivasi didefinisikan sebagai proses
kebangkitan dalam diri individu yang
membantu usaha mengarah serta
mengekalkan perlakuan yang diingini
(Wann, 1997).
Motivasi adalah arah dan intensiti usaha
seseorang individu (Sage, 1977). Ianya
bersifat neutral.
arah - mendekati atau mengelakan
diri dari situasi tertentu.
intensiti usaha - takat usaha
seseorang untuk mendekati atau
mengelakkan diri dari situasi
tersebut.
SUMBER MOTIVASI
Sumber intrinsik
Melibatkan usaha
dalaman diri atlet,
memperbaiki
pencapaian,
berjuang, bersaing
bagi mencapai
kejayaan dan tidak
dipengaruhi oleh
ganjaran atau
pengaruh luaran
Sumber Ekstrinsik
Berdasarkan faktor-
faktor luaran seperti
keinginan untuk
mendapatkan ganjaran
berbentuk kebendaan,
puji-pujian,
penghormatan atau
anugerah tertentu serta
kebenaran dan galakan
ibu bapa
MOTIVASI DAN GANJARAN
Ganjaran ekstrinsik dan intrinsik boleh mendatangkan kesan positif
atau negatif kepada atlet yang bertanding dalam sesuatu bidang
sukan.
KEMAHIRAN MOTIVASIKAN DIRI
Antara teknik yang biasa digunakan untuk memotivasikan diri
individu adalah penetapan matlamat perlakuan dan kata-kata
rangsangan diri.
Penetapan matlamat
Satu proses kognitif yang
digunakan untuk meningkatkan
prestasi dengan membuat
sasaran tertentu yang sentiasa
dinilai sebagai panduan untuk
mencapai sasaran tersebut.
Kata-Kata Rangsangan Diri
Kata-kata / perkataan yg diguna
utk meningkatkan motivasi,
keyakinan diri serta intensiti
usaha seseorang individu atau
pasukan. Boleh berbentuk
slogan-slogan tertentu (Contoh:
Malaysia Boleh) ataupun
perkataan yang menggambarkan
ciri-ciri tertentu ("kuat
seperti harimau"), kata- kata
hikmat ("andalah yang terbaik"),
(you're the best) serta doa.
KAEDAH MOTIVASI DALAM SUKAN
SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai