Anda di halaman 1dari 23

Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran,


PESERTA KURSUS diharap dapat:

• mengenali sejarah tulisan jawi.


• mempraktik tulisan jawi
mengikut kaedah yang betul.

• mengguna tulisan jawi dalam


pengajaran – pembelajaran.
•meningkatkan penguasaan
kemahiran menulis jawi
dikalangan pelajar
•meningkatkan penguasan
dari segi bcaan jawi kini.
•mengetahui dan memehami
kaedah ejaan jawi
yang sebenar dan dapat
mengaplikasikannya
dengan betul;
•menulis semula petikan/rencana
tulisan rumi ke tulisan jawi;
•mempraktik tulisan jawi mengikut
bentuk dan kaedah yang betul.
JAWI

SEJARAH PERKEMBANGAN
EJAAN DAN TULISAN JAWI
DI MALAYSIA
Tulisan jawi telah digunakan
dengan meluasnya sebelum
penjajahan
• surat-surat perjanjian yang ditulis dalam
tulisan jawi antara pembesar dan raja-raja
Melayu dengan pihak barat
• Kitab-kitab dan buku-buku ditulis dalam
tulisan jawi
METODOLOGI
Pandang perkataan dan terus
menyebut tanpa dieja (Baca
terus tanpa eja)
Seperti perkataan apa , ia,
maka, ini dsbnya.
Seperti perkataan rumah, guru,
garu, masjid dstnya.
MENGAJAR JAWI SEBAGAI SATU
SUBJEK
MENGAJAR MENGENAL
HURUF,BENTUK HURUF, HURUF
BERSAMBUNG, MEMBINA
PERKATAAN,MEMBINA
AYAT,MENULIS ESEI,MENJAWIKAN
TEKS RUMI.
JAWI MERENTAS KURIKULUM
TULISAN JAWI DALAM BIDANG
KEFAHAMAN AYAT AL-QURAN,
AQIDAH,IBADAT,SIRAH,AKHLAK,
TASAWUR ISLAM DAN AL-QURAN
–SUNNAH.
PELAJARAN SAINS DAN
KEMANUSIAAN
SI SI PA N

SEMASA
PENGAJARAN MANA-
MANA ASPEK / TAJUK
PENDIDIKAN ISLAM
DIBERI PENEKANAN
JUGA KEPADA
TULISAN JAWI,EJAAN
DAN KHATNY.
PANDAI JAWI
•Membaca
•Menulis
•Memindah teks rumi ke jawi
•Menulis perkataan istilah/ mustolahat
/ terminologi
•Membaca jawi tradisi (lama)
BAIKI KELEMAHAN JAWI
KENALPASTI ASPEK
KELAMAHAN SECARA KHUSUS
(Mengenal,menyebut,membaca,me
nulis)
Adakan aktiviti pemulihan,bahan
pemulihan dan latih tubi