Anda di halaman 1dari 12

TOPIK 4 :

PERANCANGAN DAN
RAMALAN KEWANGAN
Oleh:
En. Rozaini Bin Abu Bakar
Jabatan Kemahiran Hidup
IPG Kampus Tuanku Bainun
PENGENALAN
Perancangan dan ramalan kewangan
berperanan menentukan keperluan
kewangan firma di masa hadapan

TUJUAN PERANCANGAN KEWANGAN
Membuat perbandingan samada objektif syarikat telah
tercapai atau tidak
Membuat perbandingan antara jumlah yang diramal
dengan jumlah sebenar yang sudah dicapai untuk
tindakan pembetulan
Bagi meyakinkan pemberi pinjaman dengan meneliti
keupayaan syarikat membayar balik pinjaman
Bagi pelabur memastikan syarikat menghasilkan
pulangan positif ke atas pelaburan mereka

PENYATA PERANCANGAN
KEWANGAN
Membuat perancangan - Menentukan jumlah jualan @
mengenalpasti jumlah pelanggan.
Mengenalpasti aset dan belanja yg perlu. Cth berapa byk
bhn mentah yg perlu, berapa ramai pekerja, berapakah
belanja utk promosi
Firma boleh guna pengalaman yg lepas sbg panduan
Ramalan dibuat dlm dua penyata proforma iaitu proforma
penyata pendapatan & proforma lembaran imbangan
Kedua2 penyata ini digunakan sbg asas utk menyediakan
belanjawan tunai
PROFORMA PENYATA PENDAPATAN
Merupakan penyata yg pertama dilakukan hasil drp
perancangan firma
Meramal pendapatan yg akan diperolehi & pendapatan yg
akan dilaburkan semula.
Meramal jumlah keuntungan atau kerugian dan juga
keperluan pembiayaan
Memerlukan ramalan jualan, kos operasi, bayaran
faedah, cukai serta jumlah dividen yg akan dibayar
Biasanya kos dan bayaran keluar akan meningkat jika
ramalan jualan meningkat pd kadar yg sama. Cth syarikat
ramal jualan meningkat 15%, belanja yg terlibat scr
langsung dgn jualan juga meningkat 15%
Cth proforma penyata pendapatan


PROFORMA LEMBARAN IMBANGAN
Membuat ramalan berkenaan jumlah akaun-
akaun seperti akaun belum terima, inventori,
akaun belum bayar dan akaun-akaun yang lain.
Tambahan dalam aset perlu dibiayai samada
melalui pinjaman jangka pendek @ panjang.
Terbitan saham perlu atau tidak?@ meningkatkan
pendapatan tertahan
Cth proforma lembaran imbangan
BELANJAWAN TUNAI
Merupakan satu alat kawalan.
Satu penyata terperinci yang menunjukkan kedudukan
tunai firma.
Disediakan apabila merancang penggunaan dana.
Bukan penyata pendapatan- hanya melibatkan
penerimaan dan pembayaran.
Lazimnya disediakan untuk tempoh enam bulan atau satu
tahun.
Tiga komponen penting dalam Belanjawan Tunai ialah
Penerimaan Tunai, Pembayaran Tunai dan Baki Tunai
Cth belanjawan tunaiBelanjawan tunai selain sebagai alat perancangan, juga
merupakan sebagai alat kawalan.

Belanjawan tunai amat penting untuk mengawal keluar masuk
wang bagi memastikan syarikat mempunyai tunai yang
mencukupi bagi menyelesaikan tuntutan tunai dari pembekal,
pekerja ( gaji dan upah ), kerajaan ( cukai ) dan pembekal.

Belanjawan tunai boleh memastikan kewangan syarikat
berjalan dengan lancar sepanjang tempoh perancangan.

Contohnya pencapaian sebenar dapat dibandingkan dengan
apa yang dirancang. Sekiranya terdapat perbezaan jumlah baki
tunai seperti yang dirancang, perubahan perlu dibuat supaya
kembali kepada apa yang dirancang.

PERANAN BELANJAWAN TUNAI
Langkah jika mengalami kurangan tunai:-
Dptkan overdraf bank@pinjaman jangka pendek
Galakkan jualan tunai-beri diskaun jika pelanggan bayar
tunai
Galakkan penghutang jelaskan hutang beri diskaun
Menguatkuasakan @ mengetatkan syarat kredit
menghindari pelanggan yg tidak mampu
Melengahkan pembayaran kpd pembekal ttp bkn secara
bterusan
Mengutamakan pbelanjaan yg perlu sahaja
Soalan Tutorial:
Penyediaan Belanjawan Tunai.
Zack Enterprice mengangarkan jualan dan belian bagi 3 bulan akan
datang iaitu dari bulan Februari hingga bulan April 20x3. Pengalaman lalu
menunjukkan bahawa jualan tunai perniagaan adalah 20%, manakala selebihnya
adalah jualan kredit yg dipungut sebulan kemudian
Apabila membuat belian inventori, Zack biasanya membayar 50% ada
masa pembelian dan bakinya dibayar pada bulan yg berikutnya. Belanja upah
setiap bulan yg dijangkakan adalah 10% daripada jualan bulan yg sama.Belanja
pengangkutan sebulan ialah RM4000 dan belanja pentadbiran dianggarkan
sebanyak RM25 000 sebulan.
En. Zack bercadang untuk membeli sebuah lori kecil yg berharga RM60
000 secara sewa beli pada bulan Februari. Perjanjian sewa beli tersebut
memerlukan bayaran muka sebanyak 20% pada masa pembelian dengan
ansuran bulanan sebanyak RM2 000 bermula pada bulan Mac. Setelah
mendapat lori baru, En. Zack akan menjual lorinya yg lama dengan serta merta.
Beliau menganggarkan aliran tunai bersih daripada jualan lori itu adalah
berjumlah RM5 000.


Samb..
BULAN JUALAN (RM) BELIAN (RM)
Februari 120 000 80 000
Mac 160 000 60 000
April 100 000 60 000
Anda dikehendaki menyediakan Belanjawan Tunai bagi tiga bulan yang
berakhir 30 April 20x3
Baki tunai pada akhir bulan Januari ialah RM10 000. Jualan dan
belian untuk bulan Januari masing-masing ialah RM100 000 dan RM70 000.
Anggaran jualan dan belian untuk tiga bulan akan datang adalah seperti yg
berikut:-
SEKIAN