Anda di halaman 1dari 10

Apa Erti Saya

Menganut Islam
WARISAN vs PILIHAN
Jabatan Nuqaba’ IPIJ 2009
2 PERANAN
INTERNAL
Hamba Allah ( Surah Ad-Dzariyat : 56 )

EXTERNAL
Khalifah ( Surah Al-Baqarah : 30 )
P, I, E, S
Jihad, infaq,
Sukan, dll
Sabar, gembira,
Marah, dendam dll
P E
S

Belajar, Ilmu, kumpul Quran, cara berfikir dll

P : PHYSICAL, E : EMOTIONAL, S : SPIRITUAL, I : INTELECTUAL


4 Personaliti yang
dikurniakan nikmat
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya,
maka mereka akan (ditempatkan di Syurga)
bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan
nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi
dan orang-orang Siddiqiin dan orang-orang yang
Syahid, serta orang-orang yang soleh dan amatlah
eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada
orang-orang yang taat).

(Surah An-Nisa’ : 69)


AQIDAH  IBADAH  AKHLAQ
INPUT PROSES OUTPUT

Masa depan adalah untuk Islam


Deenul Islam

Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu


agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu
kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu
menjadi agama untuk kamu.

( Surah Al-Maidah : 3 )
 Uluhiyyah, Rububiyyah, Asma Wassifat
 2 kalimah syahadah

 Ittiba, ikhlas P E
S
 Sayang dan benci kerana Allah
I
(al-Wala’ wal Bara’)
Cintakan Allah
 “Antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah
dia mengutamakan perkara yang disukai Allah
daripada kehendak nafsu serta peribadi, sama ada
dalam aspek zahir atau batin. Oleh itu seseorang
yang mencintai Allah sanggup memikul kerja-kerja
yang sukar serta sanggup melawan hawa nafsunya
kerana Allah.... Dia tidak akan sanggup melakukan
sesuatu yang maksiat.”
Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali
TAQWA

"Takwa adalah hasil daripada


hidayah dan hidayah adalah hasil
daripada mujahadah. Justeru
mujahadah melawan hawa nafsu
adalah titik permulaan kepada
takwa. Antara amalan yang
membantu usaha untuk melawan
hawa nafsu ialah bacaan Al-Quran,
solat dan zikir.”

- Said Hawwa
Huda, Bayyinat,
Furqaan
(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang
padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia
dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan
(menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh
itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan
(atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu dan
sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka,
kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu
pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah
menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki
kamu menanggung kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan
bilangan puasa (sebulan Ramadan) dan supaya kamu membesarkan
Allah kerana mendapat petunjukNya dan supaya kamu bersyukur.

(Al-Baqarah : 185)