Anda di halaman 1dari 14

KAJIAN KES SEJARAH

TAHUN 5

PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA

MAT KILAU TOKOH TERBILANG
Langkah 1 : Pernyataan Masalah
Tajuk Kajian Kes :
Benarkah Mat Kilau pejuang kemerdekaan
menentang penjajah British .

7.2 : Perjuangan tokoh tempatan menentang
British
7.2.1 : Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan
yang menentang penjajahan Britsh
7.2.2: Menyatakan peristiwa penentangan tokoh
tempatan terhadap British
7.2.3: Menyatakan sebab penentangan tokoh
tempatan terhadap British


K 9.2 : Menyatakan tujuan bendtera
kebangsaan dikibarkan.
Soalan
1. Siapakah Mat kilau?
2. Mengapakah Mat Kilau menentang
British?
3. Apakah peristiwa yang berlaku semasa
penentangan?
4. Bilakah perjuangan Mat Kilau bermula ?
5. Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh Mat Kilau semasa menentang
British?
6. Apakah perasaan anda terhadap
perjuangan Mat Kilau?
Langkah 2 : Kajian Literatur

Murid pernah membaca kajian-kajian yang
lalu dan mendapat maklumat daripada
buku-buku sejarah dari perpustakaan.
Langkah 3 : Pernyataan Objektif
Objektif Kajian :
1. Memupuk murid cintakan Negara.
2. Murid dapat mengenal tokoh-tokoh
perjuangan negeri pahang .
3. Murid dapat menyatakan latar belakang
Mat kilau.
4. Murid dapat mengenal pasti punca
penentangan terhadap penjajah
5. Murid dapat menjelaskan tindakan yang
dilakukan oleh Mat Kilau.
Perancangan Guru
1. Menetap tempoh kajian- 2 minggu
2. Pembentukan kumpulan- 5 orang/kumplan
3. Memberi tugasan- berikan beberapa soalan
perbincangan bagi mengcungkil pendapat murid.
4. Menentukan kajian yang ingin dilakukan.
* Kaedah kajian perpustakaan
* Kaedah temu bual
* Internet
5. Menentukan bentuk laporan buku skrap atau
persembahan.

Langkah 4 : Rujukan Sumber
1. majalah/buku
2. koresponden
3. Dokumentari/Jurnal
4. Surat khabar
5. Laman sesawang


Langkah 5 : Analisis Data

Banding beza hasil dapatan daripada
pelbagai sumber rujukan.
Langkah 6 : Laporan Kajian

Laporan : Pembentangan/laporan
Hasil Laporan :
i. Mengandungi 1-5 halaman
ii. Merangkumi tajuk kajian, pendahuluan,
perbincangan(hasil kajian), kesimpulan
dan rujukan.Lampiran
Biodata mat KilauNama penuh beliau adalah Mat Kilau bin Imam Rasu @
Tok Gajah . Ibu beliau adalah Mahda iaitu anak kepada Tok
Kaut Burau @ Tok Gajah . Mat Kilau dipercayai lahir dalam
tahun 1865/1866 di Kampung Masjid, Pulau Tawar,
Jerantut , Pahang . Mat Kilau pandai mengaji, berzanji dan
berdikir maulud serta belajar berdikir rebana yang dikenali
sebagai Dikir Pahang. Hobi Mat Kilau adalah bermain
gasing dan berlaga buah keras sehingga sentiasa menjadi
juara di kampung beliau.
Mat Kilau mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin dan pemikiran
yang matang telah menjadikan beliau seorang pemuda yang sangat
disegani dan dihormati. Mat Kilau mempunyai cara pemikiran yang
matang. Pada bulan Oktober 1888 semasa Tok Gajah berada di
Pekan, Hugh Clifford telah datang ke Pulau Tawar dan berunding
dengan Mat Kilau. Ini menunjukkan Clifford mempercayai idea-idea
Mat Kilau. Beliau suka bergaul dengan setiap lapisan masyarakat
dan ini membuatkan beliau menjadi seorang yang luas pandangan
dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Mat Kilau
adalah seorang yang jujur dan tegas, justeru itu dia sangat disegani
dan amat dikasihi oleh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya terlalu
ramai,tetapi yang diketahui namanya ialah Awang Nong,Teh
Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali(khatib), Awang(Imam) dan Mat Tahir.
Mereka ini sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau.


TAMAT

TERIMA KASIH
Mat Kilau mempunyai sifat-sifat seorang
pemimpin dan pemikiran yang matang
telah menjadikan beliau seorang pemuda
yang sangat disegani dan dihormati. Mat
Kilau mempunyai cara pemikiran yang
matang. Pada bulan Oktober 1888 semasa
Tok Gajah berada di Pekan, Hugh Clifford
telah datang ke Pulau Tawar dan
berunding dengan Mat Kilau. Ini
menunjukkan Clifford mempercayai idea-
idea Mat Kilau. Beliau suka bergaul
dengan setiap lapisan masyarakat dan ini
membuatkan beliau menjadi seorang yang
luas pandangan dan mendapat
kepercayaan penuh dari masyarakat. Mat
Kilau adalah seorang yang jujur dan tegas,
justeru itu dia sangat disegani dan amat
dikasihi oleh pengikut-pengikutnya.
Pengikutnya terlalu ramai,tetapi yang
diketahui namanya ialah Awang Nong,Teh
Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali(khatib),
Awang(Imam) dan Mat Tahir. Mereka ini
sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau.

Anda mungkin juga menyukai