Anda di halaman 1dari 14

APLIKASI BIDANG

DALAM MATEMATIK
1. PERNIAGAAN
- pengiraan yang berkaitan perniagaan
menggunakan kemahiran aritmerik2. PERBANKAN DAN PELABURAN
- pengiraan kadar % faedah dan keuntungan,
pinjaman rumah, pelaburan emas
PENDIDIKAN
- penggunaan aplikasi komputer bagi pengiraan
markah dan kedudukan murid dalam bilik
darjah,
- Menggunakan microsoft excel

RUANG


Struktur hiperboloid ini adalah struktur seni bina yang
menggunakan konsep hiperboloid geometri. Konsep
hiperboloid sesuai digunakan kerana bentuk
dasarnya yang lebih luas berbanding puncaknya,
dapat menyokong bangunan yang tinggi seperti
menara. Bangunan hiperboloid pertama didunia
dibina oleh seorang yang jurutera berbangsa Rusia
iaitu, Vladimir Shukhov pada tahun 1853 hinggalah
tahun 1939. Bangunan ini terletak di Polibino, Lipetsk
Oblast, Russia.
Majoriti pengiraan untuk membangunkan bangunan
ini adalah belandaskan teori matematik iaitu fungsi
penghampiran (approximation of function) yang
diperkenalkan oleh seorang ahli matematik, Pafnuty
Chebyshev. Dengan menggunakan teori ini, kos
pembinaan bangunan akan dapat dikurangkan dari
segi bahan, masa, dan tenaga pekerja.
OPENWORK
WATER TOWER
KUBAH MASJID
NABAWI

Penggunaan marmar dan jubin
banyak digunakan dalam seni
bina islam.
Kebanyakan bentuk geometri
dan konsep simetri digunakan
berulang-ulang sehingga
menghasilkan corak mozek yang
pelbagai.
Konsep simetri yang digunakan
adalah seperti pantulan, translasi
dan putaran.
Kebanyakkan jubin dan marmar
ini digunakan untuk menghiasi
bangunan seperti masjid, rumah
kediaman, serta bangunan
pentadbiran.
ASTRONOMI
Triangulasi yang digunakan dalam
astronomi untuk hitung jarak ke bintang-
bintang terdekat dalam geografi untuk
hitung antara titik tertentu dan dalam
sistem navigasi satelit.
STRUKTUR
SISTEM RANGKAIAN
Rangkaian dalam sesebuah organisasi yang
berstruktur melibatkan sambungan peranti seperti
komputer, pencetak, pengimbas, sambungan
internet, router dan pelayan (server).
BIOLOGI
Pengkajian struktur kromosom x dan y yang
diwakilkan strukturnya dengan nombor jujukan
tertentu. Di dalam setiap kromosom pula
terdapat struktur-struktur tret (trait) yang
diwakilkan dengan nombor.