Anda di halaman 1dari 15

Company LOGO

Etika Dan Kerohanian


Kumpulan 6
www.themegallery.com
Kumpulan 6
Ahli Kumpulan
Ustazah Nurulhuda Binti Baharin 4
Puan Zati Bayani Bt Yahaya 7
Puan Ruhazana Bt Che Musa 6
Ustazah Rohaya Binti Yusof 3
Fasilitator: Pn. Hidayah Binti Awi 1
Ustaz Aliff Maarof Bin Sanan 2
Ustazah Nur Nazmah Binti Yusof 5
Etika & Kerohanian

Ciri murid yang ke 5 dalam PPPM ialah
memiliki ETIKA dan KEROHANIAN yang
tinggi.

ETIKA?
-prinsip moral atau nilai-nilai akhlak spt adab sopan
santun.(kamus dewan)

KEROHANIAN?
-kerohanian adalah satu bentuk pembinaan yang
menjadikan perkembangan rohani sebagai tujuan bagi
kehidupan insan dan sebab kejadiannya.


www.themegallery.com
Kumpulan 6
www.themegallery.com
Kumpulan 6
Etika & Kerohanian
Pengetahuan dan kemahiran tanpa Etika
sifatnya adalah mekanistik. Faktor etika
dan kerohanian menjadikan ilmu dan
kemahiran lebih terpedoman, murid dan
pelajar yang lebih manuasiswi. Asas
inilah bakal membentuk watak dan
sahsiah murid berilmu memiliki kualiti
amanah dan amal yang tinggi.

Sumber: Azmanss.blogspot.com
Azmanss.blogspot.com
Kumpulan 6
Etika & Kerohanian

Kerohanian
Memastikan murid
mempunyai
pegangan agama
yang kuat &
mengamalkannya sbg
asas hidup serta
mempunyai asas
moral yang tinggi
Nilai Bersama Yang
Perlu diwujudkan Oleh
Sekolah
Tanggungjawab
Sivik
Murid dibimbing ke arah
sikap yang positif dan
bertindak untuk kebaikan
negara, mengambil berat
terhadap orang lain &
alam sekitar
Integriti
Memastikan murid
dibimbing agar
mempunyai
keberanian, disiplin &
semangat untuk
melakukan perkara
yang betul
Etika & Kerohanian


Maka dengan adanya Pendidikan Islam dan
Pendidikan Moral di sekolah mampu
membangun nilai ETIKA dan KEROHANIAN
murid supaya ia menjadi benteng kekuatan
diri bagi menghadapi cabaran alaf 21.

-Dr Sidek Baba
Sumber: Sinar Harian
Kumpulan 6
Etika dan Kerohanian
Nilai interaktif dalam pendidikan Moral
harus diolah dengan bijaksana supaya
pemikiran mereka berasaskan etika dan
nilai murni.

Menyuburkan nilai-nilai interaktif yang
sejagat perlu dilakukan bersungguh-
sungguh supaya murid & pelajar
mempunyai asas yang baik menghargai &
melakukan aplikasi terhadapnya.


-Dr Sidek Baba

Sumber : Sinar Harian
Kumpulan 6
Etika dan Kerohanian
Contoh nilai Etika tinggi di
negara-negara maju.

Amalan menepati masa
Gemar membaca dan berkarya
Kesediaan perbezaan pendapat (positif)
Tekun berusaha dan rajin bekerja
Menghormati undang-undang
www.themegallery.com
Kumpulan 6
Etika & Kerohanian
Manakala Pendidikan Islam di kalangan
pelajar Islam harus mampu membentuk
sikap tauhidik di kalangan murid & pelajar
supaya asas ini sifatnya merentasi dalam
pengajaran aqidah, ibadat,syariah & akhlak.

Nilai paling utama (Supreme Value) yang
tauhidik wajib menjadi landasan membina
tassawur Islami supaya fikrah murid dan
pelajar terbina secara sepadu

-Dr Sidek Baba
Sumber : Sinar Harian
Kumpulan 6USAHA PENERAPAN NILAI ETIKA
(PENDIDIKAN MORAL) DI
KALANGAN MURID
www.themegallery.com
Kumpulan 6
Etika Dan Kerohanian
Silibus PDP Pendidikan Moral yang
bersesuaian mengikut tahap murid.
Mengimarahkan program penerapan
nilai-nilai murni.
Mengadakan program lawatan ke
pusat kebajikan.
Menganjurkan seminar keibubapaan.
www.themegallery.com
Kumpulan 6
Etika Dan KerohanianUSAHA PENERAPAN NILAI ETIKA
& KEROHANIAN (PENDIDIKAN
ISLAM) DI KALANGAN MURID

www.themegallery.com
Kumpulan 6
Etika Dan Kerohanian
Silibus PDP Pendidikan Islam yang
bersesuaian mengikut tahap murid.
Program Smart Solat (semakan
kendiri) dan solat berjemaah.
Sambutan peristiwa penting Islam
Kem ibadah
Kem pemantapan Sahsiah
Kem pemantapan Akidah
Kem Kepemimpinan murid Islam
Imam Remaja (program baru)
www.themegallery.com
Kumpulan 6
Etika Dan Kerohanian
www.themegallery.com
Kumpulan 6
Etika Dan Kerohanian
1
Bagi orang-orang Islam harus
menjadikan etika itu sesuatu yang hidup
pada diri dan amalan.
2
Amat penting para pendidik memiliki kemahiran dan
cara bagaimana pendidikan etika dan kerohanian,
tidak hanya bersifat pernyataan tetapi harus diolah
dengan bijaksana supaya ia memberi kesan
penghayatan kepada murid dan pelajar.
3
Tanpa asas ini, bayangkan cabaran alaf 21 tidak sekadar
cabarannya ilmu, kemahiran sains dan teknologi tetapi
cabaran kehidupan yang menolak etika dan kerohanian serta
menganjurkan konsep hak asasi manusia yang lepas bebas
tanpa pedoman etika dan kerohanian serta menyebabkan
tabiat haiwani berkembang dan resam manusiawi terpinggir.
Company LOGO
Kumpulan 6

Anda mungkin juga menyukai