Anda di halaman 1dari 31

Tekanan emosi dalam kalangan guru

Tekanan emosi guruLangkah-langkah
menangani dan
menguruskan tekanan
emosi
Stress
Burnout
Punca dan
tanda-tanda
Konsep

Punca dan
tanda-tanda
Konsep
Tekanan emosi
Tekanan emosi
Stres merupakan satu penyakit yang sering
dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap
menyerang masyarakat pada hari ini.

(Pertubuhan Kesihatan Sedunia,(WHO))
Tekanan emosi
Stres sebagai satu tindak balas minda dan fizikal
yang terhasil daripada permintaan (atau cabaran)
mengikut sesuatu tempat atau keadaan.

(Hatta Sidi & Mohammed Hatta,2005)
Bagaimana terjadi?
Keperluan melebihi dari keupayaan atau sumber
yang ada pada dirinya.
Tekanan emosi guru
Stres guru merujuk kepada pengalaman guru
terhadap emosi yang tidak diingini seperti
tekanan, kekecewaan, kebimbangan
,kemarahan dan kemurungan akibat daripada
tugasnya sebagai seorang guru.
(Kyriacou,2000)
Suatu keadaan yang dinamik yang
menyebabkan individu berdepan dengan
peluang, kekangan atau desakan terhadap apa
yang dihasratkan. Pada masa yang sama
wujud ketidakpastian akan hasilnya dan hasil
tersebut adalah penting kepada individu
tersebut.
(Robbins, 1993)

Secara keseluruhannya 'stres' adalah:
Ketidakupayaan memenuhi tuntutan persekitaran
Gangguan fungsi kehidupan
Perubahan dinamik yang menyebabkan individu berdepan
dengan masalah, kekangan dan desakan hidup
Peristiwa atau keadaan persekitaran yang mendatangkan
akibat yang negatif
Tekanan yang mengakibatkan kebimbingan, keletihan dan
ketegangan kepada individu
Tindak balas luaran yang mengganggu mental dan fizikal
atau tindak balas kimia dalam tubuh
Hakikatnya...
'stres' itu normal dan berlaku kepada
setiap insan. Kita memerlukan 'stres'
sebagai peransang. Namun apabila
stres itu tidak boleh dikendalikan ia
akan membebankan kita.
Jenis-jenis stres
Mengikut Cockburn (1996),terdapat 5 jenis stres
yang dialami oleh guru.
Beliau telah mengkategorikannya kepada :
Stres here or now
Stres anticipation
Stres imaginatif
Stres reaktif
Stres negatif
Stres here or now
Situasi yang wujud pada sesuatu
masa atau ketika.
Stres anticipation

Guru bertindak balas terhadap sesuatu
yang dijangkakan.Stres imaginatif

Berlaku dalam sesuatu situasi,individu akan berfikir
dan berimaginasi tentang sesuatu yang
ngeri,menakutkan dan sebagainya.KEMALANGAN
Stres reaktif

Akibat kisah atau pengalaman lampau
Berlaku secara semulajadi.
Satu proses pemulihan.

Stres negatif

Sesuatu yang memuncak dalam
tempoh masa sama ada hari,minggu
atau tahun.
Punca-punca stress dalam kalangan guru
Punca-punca stress dalam kalangan guru
Punca-punca stress dalam kalangan guru
Punca-punca stress dalam kalangan guru
Punca-punca stress dalam kalangan guru
Menurut Dunham & Varma (1998), punca-punca
stres ialah :
Mengajar pelajar yang kurang bermotivasi.
Mengawal disiplin bilik darjah dan sekolah
Tekanan masa dan bebanan kerja
Dinilai oleh pihak lain
Persekitaran kerja yang tidak kondusif
Menangani perubahan
Punca-punca stress dalam kalangan guru
Punca profesional
Persekitaran kerja
Perubahan
Punca peribadi
Kesihatan
Perhubungan
Kewangan
Taraf hidup
Aktiviti riadah

Punca profesional
Persekitaran kerja
Persekitaran kerja yang kurang kondusif.
kemudahan sekolah yang tidak mencukupi untuk
keperluan sendiri dan pelajar.
pelbagai isu pendidikan dalam negara.
Perubahan
Perubahan peningkatan populasi dalam masyarakat
peningkatan taraf hidup
jenayah yang semakin meningkat.
Punca peribadi
Kesihatan
Berlakunya kemalangan atau kematian dalam kalangan
keluarga.
Perhubungan
banyak perubahan dalam masyarakat pada hari
guru memerlukan sokongan dan hubungan yang baik
dengan ahli keluarga dan rakan-rakan.
perselisihan faham
Kewangan
Gaji yang rendah.
Taraf hidup
taraf hidup yang lebih baik bagi keluarga mereka.
Aktiviti riadah
Gaji yang rendah.
Kes di dadah akhbar..
Tanda-tanda & simptom stres


AWAS : jika stress berpanjangan,besar kemungkinan
kes-kes kronik seperti tekanan darah akan meningkat.
Strok
Serangan jantung
insomnia
Bagaimanakah Cara
Mengendalikan Stress
dalam kalangan Guru?
Cara Mengendalikan Stress di kalangan
Guru
Stress dalam kalangan guru dapat
dikendalikan dengan strategi berikut:
i. Kenal pasti reaksi emosional
ii. Komitmen sosial
iii. Kehidupan fizikal
iv. Intelek


Terdapat di pasaran