Anda di halaman 1dari 20

Ang Kasaysayan ng

Wikang Pambansa
Rapha Lynne L. Mejia

Bakit isinulong na
magkaroon ng
wikang pambansa?
Upang
maipalaganap ang
pagkakaisang
pambansa
Upang magkaroon
ng
pagkakapatirang
heograpiko at
pampulitika
Upang magkaroon
ng sasagisag na
wikang pambansa
na sariling atin, at
hindi banyaga
Mga Layunin ng Pagbuo ng Wikang Pambansa
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino
bilang wikang pambansa?
(1896 hanggang sa kasalukuyan)
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
1896
1935
1937 1940
1946
1959 1973
1987
Ngayon
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
1896: Saligang Batas ng
Biyak-na-Bato
Ang Wikang Tagalog ang magiging
opisyal na wika ng Katagalugan
(Pilipinas).
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
Saligang Batas ng 1935
Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang
tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng
isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga
umiiral na katutubong wika.
Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang
batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy ng
gagamiting mga wikang opisyal.
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
Disyembre 30, 1937
Iprinoklamang ang wikang Tagalog ang
magiging batayan ng Wikang
Pambansa. Magkakabisa ang
proklamasyong ito dalawang taon
matapos itong mapagtibay.
1937
Bakit Tagalog ang
napiling batayan?
Bakit Tagalog?
1. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang
pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. Papadaliin at
pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan.
2. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika,
tulad ng Bisaya.
3. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang
pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng
Italyano). Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa
iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo.
4. Ito ang wika ng Maynila, ang kabiserang pampolitika at pang-
ekonomiya ng Pilipinas.
5. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunandalawang
mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas.
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
1940
Ipinag-utos ang pagtuturo ng
Wikang Pambansa sa ikaapat na
taon sa lahat ng pampubliko at
pribadong paaralan at sa mga
pribadong institusyong pasanayang
pangguro sa buong bansa.
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
Hunyo 4, 1946
Nagkabisa ang Batas Komonwelt Blg.
570 na pinagtibay ng Pambansang
Asambleya noong Hunyo 7, 1940 na
nagproklama na ang Wikang Pambansa
na tatawaging Wikang Pambansang
Pilipino ay isa nang wikang opisyal.
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
1959
Ibinaba ng Kalihim Jose B. Romero ng
Edukasyon ang Kautusang
Pangkagawaran Blg. 7 nanagsasaad na
ang Wikang Pambansa ay tatawaging
Pilipino upang mailagan na ang
mahabang katawagang Wikang
Pambansang Pilipino o Wikang
Pambansa Batay sa Tagalog.
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
Saligang Batas ng 1973
Ang Batasang Pambansa ay dapat
gumawa ng mga hakbang tungo sa
paglinang at pormal na adopsiyon
ng isang panlahat na wikang
pambansa na tatawaging Filipino.
Ang Kasaysayan:
Paano naitalaga ang Filipino bilang wikang pambansa?
Artikulo XIV ng Saligang Batas 1987: WIKA
SEK.6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.
Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at
pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas
at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng
batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng
Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang
Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang
paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na
komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang
pang-edukasyon.
Ikalimang Republika
ng Pilipinas
Artikulo XIV ng Saligang Batas 1987: WIKA
SEK.7. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at
pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino
at hanggat walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang
mga wika ng rehiyon ay pantulong na mga wikang opisyal
sa mga rehiyon at magsisilbing opisyal na pantulong na
midyum ng pagtuturo.
Dapat itaguyod nang kusa at opsiyonal ang Kastila at
Arabic.
Artikulo XIV ng Saligang Batas 1987: WIKA
SEK.8. Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa
Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing
wikang panrehiyon, Arabic, at Kastila.
Artikulo XIV ng Saligang Batas 1987: WIKA
SEK.9. Dapat magtatag ang Kongreso ng isang
komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga
kinatawan ng ibat-ibang mga rehiyon at mga disiplina
na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng
mga pananaliksik para sa pagpapaunlad,
pagpapalaganap at pagpapanatili sa Filipino at iba
pang mga wika.
Kasalukuyan
Patuloy na paglilinang ng wikang
pambansa, ang Filipino.
-Wakas-
Salamat sa inyong pakikibahagi!