Anda di halaman 1dari 28

KOMPONEN ELEKTRONIK DAN

APLIKASI PADA LITAR ELEKTRONIK


NAMA: PANG CHUI HONG
HOI ZIT YIT
GOH YOON KIAT
TING CHEK HEE
Transistor
Adalah komponen yang digunakan untuk
membesarkan arus atau sebagai suis.
Ia diperbuat daripada bahan positif dan bahan negatif.
Ia mempunyai 3 kaki
Kaki pemungut (Collector) C
Kaki tapak (Base) B
Kaki pemancar (Emitter) - E
Komponen yang digunakan untuk menggandakan kuasa
elektrik.
Transistor juga boleh menjadi suis arus elektrik bergantung
kepada sambungan dan kombinasi komponen yang
digunakan.
Kebanyakan transistor zaman sekarang sudahpun
digabungkan didalam IC ( Integrated Circuit ).
Salah satu transistor yang seringkali digunakan dalam litar
elektronik adalah Bipolar Junction Transistor ( BJT )
BJT mempunyai 2 jenis, bergantung kepada campuran
elektron dan lubang ( hole ) di setiap terminal.Transistor dalam Aplikasi Suis
Elektronik
Di dalam litar elektronik, transistor boleh dijadikan suis elektronik
menggunakan sambungan emitter-ground. Transistor jenis NPN digunakan
di dalam sambungan litar ini.
Arus elektrik perlu dialirkan dari terminal base ( B ) secukupnya bagi
membenarkan arus dari terminal collector ( C ) mengalir seterusnya ke
terminal emitter ( E ) terus ke terminal ground bagi melengkapkan litar.


Transistor dalam Aplikasi Amplifier
Tranistor juga boleh menggandakan voltan (V) atau arus (I)
bergantung kepada gabungan komponen yang digunakan dalam
litar tersebut.
Litar dibawah adalah salah 1 contoh litar amplifier menggunakan 2
transistor dengan feedback.
Ianya akan menerima input impedance yang tinggi dan
menghasilkan output impedance yang rendah.
Litar ini sesuai digunakan untuk mendapatkan gain yang tinggi bagi
jenis single stage transistor.

Perintang Tetap
Mengawal arus elektrik dalam sesuatu litar.
Nilainya diukur dalam unit Ohm ().
Semakin tinggi nilai rintangan semakin rendah
arus yang mengalir melaluinya.
Nilai perintang ditandakan dengan kod warna.


Simbol
Warna Mewakili nombor
Hitam
Perang
Merah
Jingga
Kuning
Hijau
Biru
Unggu
Kelabu
putih
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kod Warna Perintang
Kod warna terdiri daripada 4
lajur
Lajur pertama menunjukkan
nilai pertama
Lajur kedua menunjukkan nilai
kedua
Lajur ketiga menunjukkan
bilangan kosong
Lajur keempat menunjukkan
nilai toleransi
Cara membaca kod warna
Kuning menunjukkan no. 4
Unggu menunjukkan no. 7
Perang menunjukkan bilang kosong, iaitu 1
Emas menunjukkan 5% toleransi
Jadi, nilai perintang di atas ialah 470 Ohm
Nilai toleransi ialah 470 Ohm X 5% = 23.5 Ohm
Jadi, nilai perintang boleh dari 446.5 Ohm hingga 493.5 Ohm

Perintang Boleh Laras
Nilainya boleh dilaraskan antara 0 hingga nilai
maksimumnya dengan memutarkan
spindelnya.
Simbol
Perintang Peka Cahaya
Juga dikenali sebagai L.D.R, iaitu Light Dependent Resistor.
Nilai ringtangan bergantung kepada cahaya yang diterimanya.
Semakin banyak cahaya yang diterima, semakin kecil
rintangannya.

Simbol
Diod
Komponen yang membenarkan aliran arus elektrik ke
satu arah sahaja.
Boleh digunakan untuk menukar arus ulang alik ke arus
terus.
Kutub positif dikenali sebagai anod (A) manakala kutub
negatif dikenali sebagai katod (K)
A K
Simbol
Diod Pemancar Cahaya (L.E.D)
Diod pemancar cahaya adalah diod yang boleh
menyala apabila arus elektrik mengalir
melaluinya.
Ia selalu disebut L.E.D, iaitu singkatan untuk
Light Emitting Diode.
A K
Simbol
PENGGUNAAN DIOD
Jenis-jenis diod dan penggunaannya.
K A
JENIS DIOD
SIMBOL KEGUNAAN
LED Lampu pandu /
petunjuk
Foto diod Pengesan cahaya
dalam alat
kawalan jauh
K A
K A
PENGGUNAAN DIOD
(a) Penerus gelombang
240 volt 50 Hz
A B
RL 1 K ohm
Transformer
9 volt
Litar Rektifier Separuh Gelombang
Diod
VK
PENGGUNAAN DIOD
Gelombang keluaran penerus gelombang separuh
VK
Separuh kitar ve telah dipangkas oleh
diod kerana ia berada dalam keadaan
pincang songsang
9 v
PENGGUNAAN DIOD
b) Penerus gelombang penuh 2 diod
B
9 volt
9 volt
C
D
RL 1 K ohm
E 240 volt 50
Hz0
A D1B
D2
Transformer
Litar Rektifier Penuh Gelombang
Vk
PENGGUNAAN DIOD
VK Gelombang penuh 2 diod
VK
Separuh kitar ve telah dipangkas oleh diod kerana ia
berada dalam keadaan pincang songsang
Penghasilan AT adalah lebih baik kerana kedua-dua diod
berfungsi serentak.
9 v
PENGGUNAAN DIOD
c) Penerus gelombang penuh 4 diod (titi)
9 volt
9 volt
C
D
240 volt
50 Hz0
A D1B
Transformer
RL 1 K
ohm
VK
PENGGUNAAN DIOD
VK Gelombang penuh 4 diod
VK
Separuh kitar ve telah dipangkas oleh diod kerana ia
berada dalam keadaan pincang songsang
Penghasilan AT adalah lebih baik kerana keempat-empat
diod berfungsi serentak.
9 v
Litar Bersepadu (IC)
Adalah satu litar yang lengkap dan ringkas di dalam
sebuah bekas kecil.
Ia juga dipanggil litar terkamil atau cip atau IC
(Integrated circuit)
Ia boleh mengandungi elemen komponen seperti
transistor, diod, perintang dan sebagainya
Simbol
Kapasitor
Komponen yang berfungsi sebagai penyimpan dan
pembuang cas.
Unit sukatannya ialah farad (F). Ia biasanya bernilai kecil
dan disukat dalam mikrofarad (F).
Kapasitor yang bernilai tinggi akan menyimpan lebih
banyak tenaga elektrik. Ia juga mengambil lebih masa
untuk mengecas dan membuang cas.
Terdapat dua jenis kapasitor, iaitu jenis berkutub dan
jenis tidak berkutub.


Simbol Kapasitor
Aplikasi kapasitor dalam litar

Biasanya komponen penapis ialah pemuat.Jika didapati
penapis pintas ia akan memutuskan fius pelindung.
Pemuat yang terbuka boleh memberi kesan gangguan
riak di keluaran.
Jika beban dikeluaran memerlukan arus yang agak
tinggi seperti amplifier kuasa audio, ia boleh
membuatkan voltan keluaran berayunan atau
motoboting atau humming.
Selain dari pintas dan terbuka, penapis kerap juga
berlaku bocor. Ini akan menyebabkan arus tidak stabil.

1 level voltan at tanpa penapis
2 level voltan at dengan penapis


Buzer
Komponen yang menukar tenaga elektrik
kepada tenaga bunyi yang bergetaran.
Simbol
Geganti
Adalah sejenis suis automatik yang
dikendalikan oleh arus elektrik
Simbol