Anda di halaman 1dari 10

TROTTER (1986) mengemukakan teori LIMA peringkat

perkembangan seseorang menjadi pakar dalam bidang


yang diceburinya.
Kajian ini diperluas oleh David Berliner (1988) serta para pendidik
guru yang lain (Carter, Cushing, Sabers, Stein & Berliner, 1988)
LIMA peringkat tersebut ialah :
1. Peringkat novis
2. Peringkat novis lanjutan
3. Peringkat cekap
4. Peringkat mahir
5. Peringkat pakar

10 15 tahun
Peringkat pertama.
Bermula apabila berdaftar sebagai pelajar pendidikan guru dalam
program Ijazah Perguruan.
Ciri-ciri :

Mula mempelajari cara mengajar.
Mempelajari fakta, konsep dan peraturan asas pengajaran.
Masih belum dapat tangani tugas-tugas harian seorang guru.
Belum memiliki kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk
mengendalikan pengajaran di dalam kelas.

Peringkat kedua.
Pendedahan kepada situasi sebenar sekolah.
Contoh : Program SBE, Praktikum.
Ciri-ciri :

Menambah dan memantapkan kefahaman fakta, konsep, prinsip
berkaitan PdP.
Pengalaman awal kepada amalan bilik darjah membantu membina
keyakinan diri.
Bimbingan guru mentor sangat diperlukan.
Peringkat ketiga.
Sudah memiliki sijil atau ijazah dalam bidang keguruan.
Ciri-ciri :

Fokus kepada pembelajaran murid.
Faham prinsip dan konsep pembelajaran dalam pelbagai situasi
dan juga situasi khusus.
Ada pelbagai strategi pengajaran dan mampu menyesuaikan
mengikut keperluan pelajar yang berbeza.

Peringkat keempat.
Ciri-ciri :

Mahir dalam bidangnya.
Golongan yang diingati dan disanjungi oleh bekas pelajar.
Gaya lancar dan spontan yang membolehkannya membuat
keputusan berdasarkan intuisi.
Kaya dengan pengalaman dan dapat menganalisis serta menyusun
maklumat yang kompleks berkaitan sesuatu situasi pembelajaran
secara kreatif dan unik.
Berkebolehan membimbing dan menjadi mentor kepada guru novis.
Peringkat kelima.
Ciri-ciri :

Guru yang gemilang dan terbilang.
Memahami dan menangani maklumat yang banyak dan pelbagai
serta masih mempunyai gaya pembelajaran yang lancar.
Orang yang berautoriti dalam profesionnya.
Idea dan kemahiran boleh mempengaruhi polisi-polisi berkaitan
pengendalian di bilik darjah.
Guru Novis Guru Pakar
Distret/Berasingan Isi kandungan Mendalam, dapat kaitkan
dengan konteks yang
berbeza secara
bersepadu
Terhad Pedagogi Luas, interaktif dan
pelbagai.
NOVIS
PAKAR
1. Sokongan dan bimbingan secara menyeluruh dan intensif.
2. Latihan atau aktiviti menjurus kepada perkembangan domain
pengetahuan yang spesifik (isi kandungan, pengetahuan
pedagogi dan pedagogi am).
3. Kursus yang ditawarkan dalam program latihan keguruan
menyeimbangkan teori dan amali.
4. Seseorang novis didedahkan dengan pengalaman yang terancang,
pengalaman vikarous, pengalaman simulasi.

Anda mungkin juga menyukai