Anda di halaman 1dari 18

ADAB PERGAULAN DALAM

ISLAM
Menurut Syekh Yusuf Qardhawi


Ada 6 garis panduan hukum pergaulan antara
laki-laki dan perempuanAn Nur 30
"Katakanlah kepada orang-orang mumin laki-
laki; hendaklah mereka menahan pandangan
mata mereka dan memelihara
kemaluannya....
An Nur 31
Dan katakanlah kepada para mu'mint
perempuan, agar mereka -- juga -- menahan
pandangan mata mereka dan memelihara
kemaluan mereka.......".
An Nur ayat 31
"...dan janganlah mereka menampakkan
perhiasannya kecuali yang biasa nampak
daripadanya. Dan hendaklah mereka
menutupkan kain kerudung ke dadanya..."
a. Dalam perkataan, harus menghindari
perkataan yang merayu dan membangkitkan
rangsangan.
Allh berfirman :
".........Maka janganlah kalian tunduk dalam
berbicara sehingga berkeinginanlah orang
yang ada penyakit dalam hatinya, dan
ucapkanlah perkataan yang baik".
(Surah Al-Ahzb (33):32)

b. Dalam berjalan, jangan memancing
pandangan orang.
Firman Allh:
Dan janganlah mereka memukulkan kakinya
agar diketahui perhiasan yang mereka
sembunyikan...".
(Surah An-Nr (24):31)

c. Dalam gerak, jangan berjingkrak atau
berlenggang-lenggok

4. Menjauhkan diri dari bau-bauan yang harum
dan warna-warna perhiasan yang seharusnya
dipakai di rumah, bukan di jalan dan di
pertemuan-pertemuan dengan kaum laki-laki.
5. Jangan berdua-duaan (laki-laki dan wanita)
tanpa disertai mahram.
6. Pertemuan itu sebatas keperluan yang
dikehendaki untuk bekerja sama, jangan
sampai menimbulkan fitnah
Jenis zina
1. Zina mata
2. Zina tangan
3. Zina Telinga
4. Zina Kaki
5. Zina mulut
6. Zina hidung

akibat pelaku Zina
1. Rezekinya di cabut oleh Allah
2. Dikalungkan dengan kalung yang namanya
kesusahan.

Penyebab terjadinya Zina
Terbukanya Aurat
Tidak menjaga batas pergaulan.
Melanggar perintah Allah.