Anda di halaman 1dari 3

KONSEP TAARUF DALAM ISLAM

- Ketika Rasulullah di Madinah, baginda


menyarankan Kabilah Bani Bayadhah daripada
golongan Ansar supaya mengahwinkan
seorang hamba mereka yang bernama Yasar
dan diigelar Abu Hind dengan seorang
perempuan daripada kabilah tersebut. Mereka
telah mempertikaikan saranan tersebut seraya
berkata: (Apakah kamu ingin mengahwinkan
anak-anak perempuan kami dengan hamba
sahaya kami?) Maka Allah taala menurunkan
ayat ini.
Allah menegaskan sesungguhnya manusia
adalah sama dari segi asal kejadian mereka,
iaitu daripa seorang lelaki (Adam) dan seorang
perempuan (Hawa). Dari asal yang sama,
manusia dijadikan berbagai-bagai etnik,
bangsa dan kabilah supaya mereka berkenalan.
Manusia diingatkanbahawa kedudukan
mereka disisi Allah bukan ditentukan
mengikut keturunan, harta dan pangkat tetapi
ketaqwaan dan kebersihan jiwa menjadi
ukuran.