DEFINISI DISIPLIN

Berdasarkan JK Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran; “…….kesanggupan seseorang individu mematuhi dan menghormati undang-undang samada disiplin dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri……..kesanggupan seseorang itu bekerja atau membuat dengan cukup tertib,Menghormati hak individu lain,kesanggupan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain,kesanggupan Hormat menghormati di antara satu sama lain,ada semangat tolong menolong dan kesanggupan membaiki keadaan sedia ada dan sanggup berkhidmat kepada masyarakat”

ASAS PERATURAN
• EDUCATION ORDINANCE 1957 EDUCATION ( SCHOOL DISCIPLINE) REGULATIONS, 1959

ASAS
• GURU BESAR / PENGETUA Berkuasa penuh dalam perlaksanaan tindakan disiplin. • Penurunan kuasa • Terikat dengan perundangan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SENARIO

SALAH LAKU MURID
MASA KINI DAN PENDEKATAN MENANGANINYA
UNIT SBP,BAHAGIAN SEKOLAH, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDAHULUAN Laporan Salah laku murid sekolah setiap tahun adalah berasaskan kepada :
Maklumat salahlaku yang telah direkodkan oleh sekolah-sekolah di seluruh negara melalui Sistem Disiplin Murid (SSDM) yang dikendalikan oleh Bahagian Sistem Maklumat di Kementerian Pendidikan Malaysia.

KATEGORI SALAH LAKU
Salah Laku murid direkodkan di bawah 10 Kategori seperti Berikut : 1. Tingkahlaku Jenayah 6. Tingkahlaku Musnah 2. Tingkahlaku Lucah 3. Kekemasan Diri 4. Tidak Penting Masa 5. Kurang Sopan 7. Tidak Jujur 8. Ponteng 9. Kenakalan 10. *Lain-lain

* Salah Laku yang tidak disenaraikan dalam buku rekod salah laku

JENIS TINDAKAN YANG DIKENAKAN TERHADAP MURID
JENIS TINDAKAN • Tiada Tindakan • Nasihat • Amaran • Rotan 1x • Rotan 2x • Rotan 3x • Rotan Lebih 3x • Gantung Sekolah • Tukar Sekolah • Buang Sekolah • Lapor Polis

PUNCA SALAH LAKU
1. 2. 3. 4. Diri Persekitaran Keluarga Sekolah

PENDEKATAN PENDIDIKAN
Strategi berikut telah diambil oleh Kementerian untuk menangani masalah disiplin:MENDIDIK (EDUCATIVE) MENCEGAH (PREVENTIVE) MEMULIH (CURATIVE) MEMPERBETUL (CORRECTIVE)

PENGUATKUASAAN PERATURAN

PENDEKATAN KEMASYARAKATAN: Strategi pendekatan masyarakat berikut telah diambil oleh Kementerian untuk menangani masalah disiplin :• • •
• KONSEP PERMUAFAKATAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) KERJASAMA DENGAN EGENSI-EGENSI KERAJAAN JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN SEKOLAH DAN DAERAH

ISU DAN CADANGAN MENANGANI PELAJAR BERISIKO TINGGI
PEMANTAPAN PENGURUSAN SEKOLAH

TURUN KE PADANG

PENYELIDIKAN KUALITATIF
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENGURUSAN DISIPLIN

KESELAMATAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

KOKURIKULUM

KURIKULUM
( PROGRAM KHAS)

MEKANISME PERMUAFAKATAN

LAPORAN JAWATANKUASA
MENANGANI ISU BUDAYA NEGATIF DI KALANGAN MURID

KRONOLOGI JAWATANKUASA

BIL 1 2 3

TARIKH 28 Ogos 2003 02 September 2003 06 September 2003

MESYUARAT/BENGKEL Mesyuarat Jawatankuasa Menangani Isu Budaya Negatif Di Kalangan Murid Asrama Bil 1/2003 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja :Penyediaan Deraf Ponteng Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Menangani Isu Budaya Negatif Di Kalangan Murid Asrama Bil 2/2003.Pembentangan deraf ponteng Laporan

TEMPAT Hotel Pan Pacific Kuala Lumpur Hotel Grand Cont.KL Hotel Holiday Villa Subang Jaya

4

08 dan 09 September 2003 Sesi Profesional Bersama Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Hotel Holiday Villa Dengan Pengetua-Pengetua Sekolah Berasrama Penuh,Sekolah Subang Jaya Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama bagi menangani Isu Budaya Negatif di kalangan murid Asrama. 10 September 2003 Mesyuarat Jawatankuasa Kerja: Penyediaan deraf Kedua. Laporan. Mesyuarat Pengurusan KPM 1 Pembentangan Deraf Kedua Laporan Bengkel Pemurnian Laporan: Penyediaan Deraf Ketiga Laporan Mesyuarat Hal-hal Profesional Kementerian Pendidikan Malaysia :Pembentangan Deraf Ketiga Laporan Bilik Mesyuarat Bahagian Pengurusan Pendidikan Teknik & Vokasional KPM kuala Lumpur Bilik Kembara Bahagian Sekolah KPM kuala Lumpur Hotel MS Garden Kuantan

5

6 7 8

12 September 2003 16-18 September 2003 22 september 2003

9. 10 11

29-30 September 2003 03 Oktober 2003 06 Oktober 2003

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ; Penyediaan Deraf Akhir Laporan Sekolah Menengah Sains Alam Shah,Kuala Lumpur Mesyuarat Pra Pembentangan Deraf Akhir Laporan Bersama Y.Bhg KPM Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur Pembentangan Deraf Akhir Laporan kepada YB Menteri Pendidikan Malaysia. KPM Kuala Lumpur

OBJEKTIF
1. 2. 3. Memantapkan perubahan dan tindakan yang boleh menghapuskan budaya negatif di asrama Meningkatkan dan mengembalikan kecemerlangan SBP,SMT,SMKA dan asrama sekolah harian. Memantapkan pengurusan Hal Ehwal Murid di peringkat sekolah dan memastikan GPK HEM,Guru Kaunseling serta Guru Disiplin memberi fokus yang lebih mendalam dan terperinci dalam bidang tugas masing-masing. Mempertingkat profesionalisme guru ke arah mewujudkan hubungan yang erat dan mesra antara guru dan murid

4.

DEFINISI
BUDAYA NEGATIF : 1. Amalan dan perlakuan yang bersalahan dan bertentangan dengan matlamat. 2. Dilakukan secara sendirian dan berkumpulan serta menimbulkan suasana tidak tenang. 3. Antara perlakuan budaya negatif : a) Membuli b) Memukul murid lain c) Ragging d) Memeras ugut e) Mengancam dan lain-lain.

TERMA RUJUKAN
JAWATANKUASA: 1. Ditubuhkan untuk kenalpasti punca budaya negatif di asrama. 2. Akan membuat perakuan cadangan mengatasi isu ini. 3. Perakuan meliputi semua murid bawah KPM. 4. Dapatan dan perakuan meliputi semua sekolah berasrama bawah KPM. 5. Fokus laporan juga kepada ibu bapa, masyarakat untuk menangani isu tersebut.

LATAR BELAKANG
1. 2. Budaya negatif di asrama diberi fokus oleh akhbar dan media massa. Antara liputan :a) 12 Ogos 03- SMT Batu Pahat b) 22 Ogos 03- STAR,Ipoh c) 29 Ogos 03- KMKK
* Kesan negatif kepada imej sekolah berasrama.

DAPATAN
MURID 1. Interaksi antara murid senior-junior kurang mesra. 2. Murid tidak berminat/sesuai tinggal di asrama. 3. Rutin harian dan subculture menimbulkan rasa stress di kalangan murid. 4. Peluang memperkembangkan potensi kepimpinan terhad.Murid bermasalah adalah idola di kalangan murid lain.

KEPIMPINAN SEKOLAH
1. 2. Kelemahan dari segi team work. Penegasan dan elemen konsistensi kurang diberi perhatian.

PENGURUSAN WARDEN 1. Jadual bertugas kurang efisien. 2. Kurang elemen caring, mesra. 3. Sukar mencari warden yang sesuai. 4. Infrastruktur di asrama menyebabkan warden terpaksa tinggal di luar sekolah. 5. Kurang proses parenting.

PERANAN GURU & KAUNSELOR 1. 2. 3. Terdapat di kalangan Guru yang tidak berperanan sebagai pendidik. Kuasa guru disiplin terhad. Kaunselor kurang berfungsi serta tidak mempunyai kepakaran yang spesifik.

FAKTOR KELUARGA 1. Sikap ibu bapa yang memenangkan anak-anak. 2. Ibu bapa mengharapkan sekolah semata-mata untuk mendidik anak mereka.

KEMUDAHAN FIZIKAL ASRAMA 1. 2. Asrama kurang kondusif dan penempatan murid yang padat. Kediaman warden kurang memuaskan dan tidak kondusif.

PERAKUAN 1
Dalam usaha untuk mencapai tahap Pengurusan Hal Ehwal Murid yang lebih berkesan dan cekap,Jawatankuasa ini memperakukan bahawasanya usahausaha perlu dilakukan untuk memperkukuh dan memantapkan pengurusan Hal Ehwal Murid

PERAKUAN 2
Dalam usaha meningkatkan budaya positif dan sihat di kalangan murid,Jawatankuasa ini memperakukan bahawasanya segala bentuk budaya,amalan,perilaku negatif,misalnya “High Council” dan semua bentuk yang lain di bawah pelbagai nama seperti perilaku`ala samseng’,`subversif’ dan sebagainya di semua sekolah hendaklah dihapuskan.

PERAKUAN 3
Dalam usaha mewujudkan suasana dan persekitaran persekolahan yang selamat,selesa,kondusif dan merangsang budaya positif di kalangan murid,Jawatankuasa memperakukan bahawasanya usaha hendaklah dibuat ke arah membangun dan mengembangkan potensi diri murid dapat dilaksanakan secara optimum supaya dapat mengatasi gejala emosi seperti tekanan (Stress).

PERAKUAN 4
Dalam usaha mewujudkan perhubungan`guru-murid’ secara lebih berkesan dan membina,Jawatankuasa ini memperakukan bahawasanya peningkatan kompetensi dan kemahiran(warden,kaunselor,guru disiplin dan guru subjek)dipergiatkan.

PERAKUAN 5
Dalam usaha menjalin dan memperkukuh hubungan di antara pihak sekolahkeluarga- komuniti (SKK),Jawatankuasa ini memperakukan bahawasanya permuafakatan sekolah dengan ibu bapa,guru,komuniti,alumni,agensi kerajaan dan bukan kerajaan dipertingkatkan.

INISIATIF BARU
1. 2. 3. 4. 5. Melaksanakan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) di semua sekolah. Pengurusan Asrama:Piawaian Kualiti Asrama (PKA). Mengadakan Peruntukan per kapita untuk pengurusan HEM. Penempatan murid di asrama Sekolah Berasrama Penuh(SBP) dilaksanakan secara SISTEM RUMAH. Pelajar diberi peluang untuk menyuarakan pendapat melalui badan pengawas / peti cadangan.

6.

Mewujudkan BIRO PELAWAT SEKOLAH DAN ASRAMA melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG),Persatuan Bekas Murid (Alumni) dan juga agensi-agensi yang lain Menubuhkan JAWATANKUASA PERUNDING MENANGANI ISU BUDAYA NEGATIF DI KALANGAN MURID PERINGKAT KEBANGSAAN.

7.

INISIATIF SEDIA ADA
1. 2. 3. Memantapkan Sistem Mentor-Mentee dan PRS yang sedia ada di sekolah. Menigkatkan kecekapan dan keberkesanan Pengurusan Hal Ehwal Murid dalam semua aspek di sekolah. Semua Pengetua/Guru Besar dikehendaki menjalankan siasatan/kajian tentang pengelibatan murid dalam semua bentuk budaya negatif dan menghapuskan aktiviti tersebut. Semua Pengetua/Guru Besar hendaklah mengambil tindakan yang tegas dengan mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan,termasuk mengenakan hukuman yang maksimum terhadap murid yang terlibat dalam sesuatu salah laku.

4.

5.

Sekolah melaksanakan ; i. `spot chek’ ii Pemeriksaan harian waktu pagi dan malam Menguatkuasa peraturan-peraturan dengan tegas dan memastikan murid-murid memiliki dan memahami peraturan sekolah/asrama. Salah laku yang berbentuk jenayah dilaporkan kepada polis.

6.

7.

8. Sekolah memastikan peluang penyertaan yang sama rata kepada murid dalam aktiviti kokurikulum 9. Menyemak dan menilai semula Peraturan Asrama. 10. Peraturan Lawatan Waris mesti disemak semula 11. Program bercorak kesenian dan kreativiti diri perlu dilaksanakan di sekolah.Murid diberi peluang menyertai program-program ini

12 Program motivasi diri,ceramah kaunseling,program kerohanian,ceramah kerjaya dan program membina personaliti diri diteruskan di sekolah-sekolah. 13 Warden sewajarnya tinggal di asrama agar mereka dapat mendekati murid dan pengawasan sepenuh masa dapat dijalankan. 14 Guru-guru diberi pendedahan tentang pengurusan asrama dan pelbagai kemahiran inter/intrapersonal bagi menangani masalah disiplin dengan lebih berkesan 15 Semua guru hendaklah bertanggungjawab sebagai guru disiplin

16. Guru Kaunseling diberi latihan lanjutan untuk memantapkan kemahiran dalam bidang kaunseling. 17. Beban tugas Pengajaran & Pembelajaran dan Kokurikulum warden asrama disemak semula. 18. Program Briged Komuniti mesti dilaksanakan di semua sekolah. 19. Program Sekolah Selamat mesti dilaksanakan di semua sekolah.

20. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah perlu dimantapkan dan perlaksanaan program-programnya perlu dipantau. 21. Penyemakan semula pasukan pakaian seragam di sekolah supaya bergerak aktif melaksanakan programprogram yang dirancang: a) Pasukan Kadet Polis Sekolah b) Pasukan Kadet Bomba c) Pasukan Kadet Bersatu malaysia 22. Memastikan sekolah membentangkan Laporan Status Disiplin Murid dalam mesyuarat Agung PIBG.

SEKIAN
TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful