PENGURUSAN BILIK DARJAH

Konsep Pengurusan Bilik Darjah
 

Def- Prosedur dan keperluan untuk mengekal persekitaran p & p yang sihat Komponen utama –
  

Menetap cara utk mengelak masalah pengurusan Menentu cara utk mmeantau tingkah laku murid Memutus bagaimana guru akan bertindak apabila murid menunjuk masalah tingkah laku Menentu bagaimana guru menstruktur semula iklim bilik darjah

Faktor-faktor mempengaruhi pengurusan Bilik Darjah

1. Susun atur persekitaran fizikal Bilik Darjah
  

Corak duduk murid Peralatan yang lengkap Fungsi susun atur

2. Sosial

Peraturan kelas
 

Guru bersikap adil Menggalakkan tolong menolong Guru-guru berkongsi idea Guru berbangga dengan murid-muridnya

Sosiometri
 

3.Emosi
   

Kepimpinan guru Orientasi tugas Suasana yang penuh dengan aktiviti Ruang untuk eksplorasi intelektual

RUTIN BILIK DARJAH

Konsep

Rutin bilik darjah yang baik dan sistematik terdiri daripada rutin bukan akademik, rutin akademik dan rutin pentadbiran.

JENIS-JENIS RUTIN

 

1. Rutin kelas harian yang berstruktur/bukan akademik 2. Rutin pentadbiran 3. Rutin akademik – rutin pergerakan murid, rutin pengurusan kerja dan rutin interaksi

DISIPLIN BILIK DARJAH

Konsep

Peraturan yang dikenakan atas murid dengan tujuan mengawal tingkah laku melalui hukman dan ganjaran

Faktor Menyumbang kepada masalah disiplin di dalam bilik darjah
    

Pengangguran Kemiskinan Kadar jenayah Penderaan Perpecahan unit keluarga

Cara-cara menangani masalah disiplin dalam bilik darjah
    

Teguran membina Hukuman Mencegah salah laku Pengurusan disiplin Mengamal strategi pendisiplin yang sesuai
  

Memantau tingkah laku murid Mengatasi masalah disiplin bilik darjah Cara guru menunjukkan reaksi kepada tingkah laku Bermasalah Disiplin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful