Anda di halaman 1dari 14

* Bahasa-beerti pengikut, pembantu, pendokong,

kelompok atau golongan.

* Istilah- satu aliran dalam Islam yang meyakini


bahawa Ali bin Abi Talib dan keturunannya adalah
imam-imam atau para pemimpin agama dan ummah
setelah Nabi Muhammad s.a.w.
Para penulis Islam berbeza pendapat:

# lahir setelah kewafatan Nabi Muhammad s.a.w iaitu pada saat


perbincangan kuasa antara golongan Muhajirin dan Ansar di
Balai Pertemuan Saqifah Bani Sa’idah.

#Pada masa akhir pemerintahan Uthman bin Affan atau pada


masa awal kepimpinan Ali bin Abi Talib, yang ketika itu
terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Uthman yang
berakhir dengan kematiannya, dan terdapat tuntunan umat
agar Ali bersedia dibai’at sebagai Khalifah.

# Setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Khalifah


Ali dan pihak pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan di Majlis
Tahkim.
 Di antara pelopornya adalah Abdullah bin
Saba’ yang merupakan seorang Yahudi
dari kota San’a (Yaman) yang berpura-
pura memeluk agama Islam untuk
menyebarkan fitnah dan tipu muslihat
agar timbul kekacauan di kalangan umat
Islam.
 Ajaran utama dari semua golongan Syiah
adalah Ali bin Abu Talib sebenarnya yang
berhak menjadi Khalifah, kerana hal ini
adalah atas wasiat dan pesanan
Rasulullah s.a.w sama ada secara langsung
dan tidak langsung.
 Kaum Syiah boleh dibahagikan kepada tiga
kumpulan,diantaranya ialah:

1. Qurra’ Syiah- motif perjuangan mereka


ialah dari segi sosioekonomi.
2. Alawiyyin- lebih bersifat kekeluargaan
bagi mencapai tujuan politik.
3. Mawali – bermotifkan sosial untuk membela
keturunan mereka yang dianggap kelas kedua oleh
pemerintah Bani Umaiyah.

 Ketiga-tiga kumpulan ini mempunyai tujuan yang sama iaitu


menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah.Cara paling berkesan
bagi melaksanakan tujuan tersebut ialah dengan menggunakan
isu agama.Dari sinilah lahir kosmologi Syiah.
 Syiah tidak terhad kepada pengikut Saidina Ali
sahaja tetapi pengikut Saidina Abu Bakar dan
juga Muawiyah digelar Syiah.
 Setelah berlaku peristiwa di Majlis Tahkim atau
lebih tepatnya selepas rundingan antara Ali dan
Muawiyyah gagal, maka istilah Syiah diberi
makna yang khusus iaitu pengikut Saidina Ali
sahaja. Selepas tamatnya perang siffin,
sekumpulan tentera Ali dari Kaum Qura’
pimpinan al- Ashtar telah membuat ikrar di Kota
Kufah bahawa semua sahabat Ali adalah sahabat
kami dan semua musuh Ali adalah musuh kami.
Maka sejak itulah tertegaknya secara rasmi
sekumpulan pengikut Ali atau Syiah Ali yang
setia.
 Pada tahun 684 Masihi muncul pula al-
Mukhtar bin Ubait al- Thaqafi yang
mendakwa sebagai pemimpin Syiah di
Kufah. Beliau mati dibunuh oleh tentera
Ibnu al- Zubair pada tahun 688 Masihi.

 Selepas kematian al- Mukhtar gerakan


Syiah mula lemah akibat tekanan
pemerintahan Abdul Malik dan
gabungannya dengan al- Hajjaj yang
terkenal sebagai orang yang keras dan
ganas.
 Pada tahun 739 Masihi barulah mereka muncul di bawah
kepimpinan keluarga Saidina Ali iaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin.
Setelah itu diikuti oleh saudaranya Muhammad al- Baqir dan
cucunya Ismail.

 Percubaan keluarga Saidina Ali dan keluarga yang terakhir bagi


menggugat kerajaan Umayyah ialah dibawah pimpinan Abdullah
bin Muawiyah iaitu cucu saudara Saidina Ali. Beliau juga tewas
dan terbunuh pada tahun 746 Masihi.

 Pada zaman Abbasiyah,muncul pula Yahya bin Zaid,iaitu anak


Zaid bin Ali Zainal Abidin di Khurasan.Beliau juga mati di bunuh.

 Setelah itu ajaran Syiah mula tersebar dengan meluas menerusi


pelbagai mazhab dan yang paling kuat ialah aliran Ismailiyyah
yang didokong oleh pelbagai puak di antaranya termasuklah puak
Qaramitah.
 Antara aliran-alirannya ialah :

 Aliran Syiah Al-Ja’fariyyah (Al-Imamiyyah Al-Ithna Ashariyyah)

*Aliran ini mengambil sempena nama Imam Ja’far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir.

*Ithna ‘Ashariyyah- golongan yang meyakini kesucian imam dua belas yang mendokong
imamahnya Musa al-Kazim bin Ja’far al-Sadiq.

*Isma ‘iliyyah – mempercayai dan mentaati Imam Mahdi samada imam tersebut dapat dilihat
atau ghaib.

 Aliran Syiah Zaidiyyah.

*Aliran ini mengambil sempena nama Imam Zayd bin Ali Zayn al-Abidin.

* Aliran Syiah Rafidah.


*orang-orang yang menolak keimanan Abu Bakar dan Umar serta bersepakat bahawa nabi
Muhammad s.a.w menentukan Ali r.a sebagai pengganti Baginda.
 Aliran Syiah
 Terhadap konsep Imamah
*Imam bagi mereka adalah pemimpin agama
dan sebagai pemimpin masyarakat.
*Penentuan Imam bukan berdasarkan
kesepakatan atau pilihan ummah tetapi
berdasarkan wasiat atau penunjukkan oleh
imam sebelumnya atau langsung oleh
Rasulullah yang lazimnya disebut nas.
*Seorang imam haruslah bersifat maksum.
 Terhadap konsep perkahwinan kontrak(mut’ah)

*Menganggap perkahwinan ini termasuk salah satu


ibadat yang paling baik.

*Perkahwinan dengan perempuan musyrik dan


beragama majusi juga dibolehkan tidak kira
perempuan itu janda ataupun bersuami dengan
syarat mereka sanggup mengucapkan
lailahaillallah walaupun hati mereka kosong
daripada pengertian kalimah itu.

*Membolehkan perkahwinan ini secara bergilir-gilir.


 Terhadap konsep kenabian.

*Mengatakan bahawa Saidina Ali adalah


lebih mulia dan tinggi darjat serta
martabatnya berbanding dengan para nabi
dan rasul yang bukan Ulul Azmi, tetapi
tidaklah pula lebih tinggi daripada nabi
Muhammad s.a.w.

* Sebahagiannya pula beriktikad bahawa


Saidina Ali adalah setaraf dengan para
rasul Ulul Azmi.
 Mereka ingkar dan menolak sama sekali sifat karamah wali Allah.

 Selalu mengadakan majlis2 sambutan & perayaan bagi ucapan takziah dan
dukacita dengan cara melolong serta menonjolkan sikap gelisah.

 Melukis pelbagai bentuk gambar, menumbuk & memukul dada serta


pelbagai perbuatan yg melahirkan kesedihan dalam 10 hari pertama bulan
Muharam.

 Mereka terlalu bersikap taasub dan fanatik.

 Mereka selalu membuat patung yg berbentuk manusia daripada tepung


gandum yg dimasukkan air manisan anggur, kurma atau madu sambil
memberi nama patung itu sebagai Umar.

 Memandang tinggi terhadap angka 12, dan membenci angka 4.


 Dari segi kepimpinan Negara, kaum Syiah
hanya menganggap Ali dan keturunannya
sahaja yang sah menjadi pemimpin Negara
Islam kerana mereka dianggap sebagai Imam-
Imam Islam yang mempunyai kuasa dalam
bidang keagamaan. Bagi mereka, syarat
utama seseorang untuk menjadi pemimpin
negara Islam mestilah imam dari keluarga
Saidina Ali.

Anda mungkin juga menyukai