Anda di halaman 1dari 9

EDC2103(psikologi pendidikan)

TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK :


CARL ROGERS

Kumpulan 7 :
Mohd faisal bin tumian
Muhammad tabrani bin kaab
Mohamad hairunamri bin meskam
PENSYARAH:
EN ARMAN BIN MD JAFERI

Teori humanistik

Fitrah manusia pada dasarnya adalah mulia


dan baik.
Setiap individu akan berkembang secara
semulajadi sekiranya persekitaran mereka
adalah sesuai.
Setiap individu akan bertindak atas
persekitaran masing-masing dan bebas
membuat pilihan.
Pembelajaran manusia bergantung kepada
emosi dan perasaan masing-masing.

TEORI HUMANISTIK

Pendekatan berpusatkan pelajar.


Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan
manusia.
Tujuan utama para pendidik adalah
membantu pelajar untuk mengembangkan
dirinya.
2 bahagian pada proses belajar :
- proses pemerolehan informasi baru
- personalia informasi ini pada individu.

CIRI-CIRI KHUSUS MAZHAB HUMANIS

biodata Carl rogers

Lahir: 8 Januari 1902


Meninggal : Tahun 1987
Beliau dilahirkan dalam keluarga yang
kuat berdisplin, penuh keagamaan dan
bermoral tinggi.
Beliau berjaya mendapat ijazah sarjana
di Columbia university teachers College
pada 1927.
Banyak membuat sumbangan dalam
bidang pendidikan, kaunseling,
psikoterapi, keamanan dan penyelesaian
konflik.
Pada 1987 beliau dianugerahkan hadiah
nobel keamanan .

TEORI CARL ROGERS

TEORI CARL ROGERS

Setiap individu mempunyai keinginan


semulajadi untuk belajar.
Setiap individu mempunyai kecenderungan
dan hasrat untuk mencapai kesempurnaan
dirinya.
Murid-murid lebih mudah menerima
pembelajaran apabila ancaman luaran
berada pada tahap minimum.

TEORI CARL ROGERS

Seorang guru perlu menjelaskan objektif


pembelajaran dan membekalkan sumber
pembelajaran yang sesuai.
Tugas guru membentuk suasana bilik darjah
yang kondusif.

- -