Anda di halaman 1dari 33

Apa itu bacaan bergred ?

Bacaan bergred adalah satu bentuk bahan bacaan


yang dibina melalui proses pemeringkatan untuk
membolehkan seseorang murid itu menguasai bacaan
dengan lancar dalam tempoh masa yang singkat
Objektif
1. Memudahkan murid yang lemah untuk membaca.

2. Menanam minat murid yang lemah untuk membaca.

3. Menjelaskan kepada murid proses pembacaan.


4. Mengembangkan tahap pemikiran murid.

5. Membantu murid membina ayat.

6. Membimbing murid mengembangkan penceritaan.


Rasional

Mempelbagaikan sumber bacaan murid serta


memperkemaskan pengurusan kelas pemulihan
Kumpulan
sasaran
Perkataan Bahan
berwarna bersesuaian

Membina Bahan
Bacaan Bergred
Pengetahuan
Berperingkat
Murid

Pemeringkatan
Ayat
1. Kumpulan Sasaran
i. Kenalpasti tahap keupayaan murid.

a. Sederhana .
- Membaca perkataan (lambat).

- Membaca ayat (lambat).

b. Cekap .

- Membaca perkataan (lancar).


- Membaca ayat (lancar).
2. Bahan yang bersesuaian.

i. Membina secara kad tunggal.


- Untuk murid yang masih di tahap lemah.

- Suku kata yang berwarna.

ii. Membina secara kad berangkai.

- Untuk murid yang di tahap sederhana.


- Perkataan berwarna.

iii. Membina secara interaktif.

- Untuk menarik minat murid.


3. Pengetahuan murid.
i. Pengetahuan sedia ada murid amat penting.
- Menarik minat murid untuk membaca.
- Membiasakan murid dengan topik.
- Membolehkan murid memberi pendapat.
ii. Kembangkan pengetahuan secara berperingkat.

- Asas membina karangan.


- Membina pemikiran murid.
- Mengembangkan daya pemikiran.
4. Pemeringkatan Ayat

i. Mulakan ayat yang mudah.


- Murid mudah membaca.
- Murid tidak bosan.

ii. Ayat selapis sangat digalakkan.


- Asas membina ayat.
- Latih tubi membina ayat.

iii. Ada perkaitan ayat antara satu sama lain.


- Asas cerita.
- Murid faham :- sesuatu cerita boleh berkembang.
5. Berperingkat
i. Kosa kata.
- Terbatas atau terhad.
- Penambahan kosa kata pada tahap minima.
- Pengulangan kosa kata memudahkan hafalan.

6. Perkataan Berwarna
i. Warna mengikut suku kata.
ii. Warna mengikut perkataan.
iii. Satu perkataan satu warna.
JENIS-JENIS KAD
i. Kad Tunggal.

ii. Kad Berangkai.


iii. Kad Interaktif.
Kad Tunggal
1. Kad yang dibina hanya pada sekeping kad.

2. Setiap kad hanya ada satu cerita sahaja.

3. Tidak ada kesinambungan cerita pada kad lain.


4. Boleh mengandungi satu atau lebih ayat.
5. Mesti ada ilustrasi.
6. Saiz tulisan yang sesuai
Kad 1

Bola
Bola.
Bola Bala biru.
Bala beli bola biru.
Bala baru beli bola biru itu.
Kad 2

Lori
Lori.
Lori bapa.
Lori bapa Leha.
Lori bapa Leha laju.
Kad Berangkai
1. Kad yang dibina lebih pada sekeping kad.

2. Setiap kad harus ada kesinambungan cerita.

3. Boleh mengandungi satu atau lebih ayat.

4. Mesti ada ilustrasi.


5. Saiz tulisan yang sesuai.
Kad 1

Bola.
Kad 2

Bola.
Bola Bala biru.
Kad 3

Bola.
Bola Bala biru.
Bala beli bola biru.
Kad 4

Bola.
Bola Bala biru.
Bala beli bola biru.
Bala baru beli bola biru itu.
Kad 1

Ini lori.
Kad 2

Ini lori bapa.


Kad 3

Ini lori bapa saya.


Kad 4

Lori bapa saya baru.


Kad 5

Bapa saya baru beli lori itu.


Kad Interaktif
1. Kad yang dibina menggunakan teknologi IT.

2. Boleh ada kesinambungan cerita atau tidak.

3. Boleh mengandungi satu atau lebih ayat.

4. Mesti ada ilustrasi.


5. Saiz tulisan yang sesuai.

6. Mesti ada efek yang menarik.


Kad 1

Buku
Buku.
Buku Baba.
Buku Baba baru.
Baba baca buku baru.
Kad 2

Buku
Buku
Buku Baba.
Buku Baba baru.
Baba baca buku baru.
Kad 3

Buku
Buku
.Buku Baba
.
Buku Baba Baru
.
Baba beli buku itu