Anda di halaman 1dari 8

Kumpulan: Vianica

Afifah
Rooney
Luqman

Pemulihan Dalam Komuniti


Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau Community Based

Rehabilitation (CBR) telah dipelopori oleh pertubuhan kesihatan


sedunia (WHO).

Jabatan kebajikan masyarakat terlibat dalam penyediaan manual dan

berpeluang menilai dan mengubah suai pelaksanaan program ini.

1964- Jabatan kebajikan masyarakat mengambil inisiatif dengan

kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia utk menjalankan projek


perintis PDK di Mukim Batu Rakit Kuala Terengganu.

Pemulihan Dalam Komuniti


Projek ini melibatkan 55 Orang Kurang Upaya.
Sejak itu program PDK telah berkembang dan mendapat sambutan yg

menggalakkan dari masyarakat setiap negeri.

PDK merupakan One Stop Centre dan Facial Point kerana ia

merupakan satu program yg menggunakan pendekatan integrasi


komuniti di setiap daerah dan negeri.

Melalui PDK, perkhidmatan kepada OKU disediakan di satu tempat

bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan


maklumat khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang
bersesuaian.

Objektif Program PDK


1.

Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab


masyarakat tempatan dlm program pemulihan Orang Kurang Upaya.

2.

Menggembleng sumber tempatan untuk pemulihan orang kurang upaya.

3.

Menggalakkan penggunaan cara yg mudah dan teknik yg diterima, murah,


efektif dan sesuai dengan keadaan setempat.

4.

Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yg sedia ada utk memberi


perkhidmatan.

5.

Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk


diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan orang
kurang upaya.

3 Model Program PDK


1. Dijalankan di rumah (Home Based)
OKU yg disyorkan menggunakan model ini akan berada di rumah mereka masingmasing.
OKU tersebut akan menerima intervensi di rumah mereka dan pekerja dari PDK
berdekatan akan melawat rumah mereka untuk membimbing ahli keluarga
menjalankan intervensi yg dicadangkan.
2. Dijalankan di PDK (Centre Based)
OKU yg mobile akan menggunakan model ini.
Mereka akan ke PDK yg berdekatan untuk menjalankan intervensi.

3 Model Program PDK


3. Dijalankan di rumah dan PDK (Centre - Home Based)
OKU yg berada pada tahap antara OKU mobile dan OKU yang langsung tidak boleh
bergerak.
Mereka akan berada di PDK terdekat pada sebelah pagi tetapi pekerja PDK akan
pergi ke rumah mereka sebelah petang
Kerana difikirkan intervensi sebelah pagi sahaja tidak mencukupi untuk
memulihkan mereka.

Aktiviti yang dijalankan di PDK


Kemahiran motor kasar
Kemahiran motor halus
Perkembangan sosial
Pengurusan diri sendiri
Pra Menulis, Membaca, Mengira dan Melukis.
Kreativiti Permainan, Rekreasi dan lain-lain
Latihan Vokasional

Terapi Muzik
Sukan dan Rekreasi

Peranan PDK
Pusat Intervensi Awal untuk OKU
Pusat Suber Maklumat untuk OKU
Pusat Rujukan untuk OKU
Pusat Pendaftaran untuk OKU
Pusat Advokasi