Anda di halaman 1dari 7

Konsep kecerdasan emosi

dan kepentingannya.
Disediakn oleh:
Ciffi faizal
Afiq syazwan
Literasi emosi
1.Literasi emosi harus
diperkembangkan untuk
mengenalpastikan dengan tepat
perasaan kita serta
mengkomunikasinya dengan
tepat.
2.Tahap literasi emosi yang paling
tinggi ialah memberi namayang
tepat bagi perasaan kita.
3.Latihan yang asas untuk
Aktiviti
 Secara individu tulis beberapa
ayat berbentuk tentang perasaan
anda ketika ini.
Vokabulari emosi
(perbendaharaan kata istilah
emosi)
1.Terdapat lebih daripada 2000 patah
perkataan untuk menerangkan
emosi sendiri dan emosi orang
lain.
2.Perkataan – perkataan berkaitan
dengan emosi ini boleh dikelaskan
kepada jenis positif dan negatif.
Positif
Diikhtiraf Negatif
Terbiar
Dihargai Diperkecil
Optimistik Pesimistik
Dihormati Dihina
Bebas Terkonkong
Mendorong Melemahkan
Bangga Angkuh
Selamat Cemas
Puas Tak puas
Suci Dosa
aktiviti
Tulis beberapa perkataan berperasaan

bermula dari huruf ‘s’ dan kemudian


kelaskannya kepada jenis positif atau
negatif.
Kejujuran emosi
1.Kejujuran emosi beerti kebolehan
mengekspresi atau meluahkan
perasaan sebenar kita.
2.Untuk menjadi jujur dalam
menunjukkan emosi kita, kita
mula-mula perlu sedar tentang
emosi kita.
3.Kecerdasan emosilah yang dapat
memberi kita kebolehan untuk
mengenalpasti dengan tepat
perasaan sebenar kita.