Anda di halaman 1dari 12

PEMBANGUNAN EKONOMI DAL AM

KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI


MAL AYSIA
~HUBUNGAN ETNIK (BLHW 2712)~
Hasil Pembelajaran

Menerangkan konsep modenisasi


Menghuraikan konsep dan proses
pembangunan ekonomi di M’sia
Menjelaskan hubung kait antara
pembangunan ekonomi dan hub.
etnik
Konsep modenisasi
 Suatu proses transformasi atau perubahan
dalam semua aspek kehidupan.
 Secara berencana atau tidak berencana.
 Berencana – ada matlamat, kaedah dan ukuran
pencapaian sebelum perubahan dilaksanakan-
modenisasi atau pembangunan
 T. Berencana – sebaliknya
MOdenisasi
KNK

1.Ekono
mi Industrialis
asi
Pembangun (proses
an besar2an
Teknologi guna
Pembangunan Urbanisasi
teknologi
(tradisional
Pertanian (Perpindaha
– moden)
(sara diri – komersial)
n ke
bandar)
MODENISASI DI M’SIA
KDNK

Tingkat
prasarana
Peringkat
ekonomi
awal
Pembangunan pertanian
& dari industri gantian-impot
kpd orientasi eksport
Pembangunan teknologi
Tahun 1960-an - eksport

Tahun 2000 K-Ekonomi


Hubungan timbal balas ekonomi dan etnisiti

Di bentuk melalui penjajah


Tradisional – moden
Pembinaan – industri
(mengikut etnik dan wilayah berbeza)

Ekonomi dan Etnisiti tidak dpt dipisahkan


“Umpama Aur dgn Tebing “
Perancangan Pembangunan Lima Tahun (dirangka
oleh British)
 Aspek ekonomi – berjaya
 Aspek politik – tidak berjaya (tetap berusaha)

 Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)


Pemimpin negara telah dididik oleh Inggeris dlm
proses pembangunan
 Ranc. Malaya Kedua (1961-1965)

Dilaksanakan sepenuhnya oleh pemimpin tempatan


Ranc. M’sia Pertama (1966-1970)
(dasar pendidikan, bahasa dan budaya
diperkenalkan)
 Ranc. M’sia Kedua (1971-1975)
(membetul keseimbangan ekonomi
– perpaduan kaum)
 Ranc. M’sia Ketiga (1976-1980)
 Ranc. M’sia Keempat (1981 – 1985)
 Ranc. M’sia Kelima (1986-1990)
 Ranc. M’sia Keenam (1991-1995)
 Ranc. M’sia Ketujuh (1996-2000)
 Ranc. M’sia Kelapan (2001-2005)
Dasar-Dasar Awam

 FELDA, FELCRA
(tumpuan kepada sektor pertanian)
 MARA
 Dasar Perindustrian Berat
 Dasar Penswastaan
 Dll bagi tujuan pembangunan ekonomi
berteraskan ICT
Dasar Penswastaan dalam konteks
Hubungan Etnik
Kurangkan beban kewangan & pentadbiran
k’jaan
Tingkat persaingan, Perbaiki kecekapan,
tambah produktiviti
M’rangsang pelaburan & usahawan sendiri
Kurang bilangan dan saiz sektor awam
Membantu capai matlamat DEB
 Industri Automobil Nasional dan
Penglibatan Etnik
 Tahun 1980-an
 Idea Tun Dr. Mahathir
 7 Mei 1983 –Tubuh PROTON
 Disokong oleh DRB-Hicom

Tingkat saingan sektor automotif


Jadi M’sia hub. Automotif serantau
Kekal nilai tambah ekon. Domestik
Tingkat jumlah ekspot kenderaan Matlamat
Penglibatan bumiputera Penubuh
Kualiti produk, kptgan pengguna, an
nilai wang DAN
Kesimpulan
 Pembangunan Ekonomi yang dirancang
& dilaksana – kesan positif
 Hubungan baik dengan etnik
 Penyusunan semula kaum –positif
 Berlaku proses urbanisasi sejajar
dengan pmbgnan ekonomi
 Dapat berinteraksi antara etnik dgn baik
 Aspek ekonomi & etnisiti tidak dpt
dipisahkan