Anda di halaman 1dari 21

Mata Kuliah

Keanekaragaman
Makhluk Hidup
Kelompok : 2
1. Arini Roichatul
Jannah
2. Faudina P
3. Ghufron
Nurpatriya Krisna
4. Rifka Amilia
5. Sayida Titis S

AMPHIBIA

CIRI-CIRI AMPHIBIA
Ciri-Ciri Amphibia adalah:

tubuh diselubungi kulit yang berlendir


merupakan hewan berdarah dingin (poikiloterm)
mempunyai jantung yang terdiri dari tiga ruangan yaitu dua serambi dan satu bilik
mempunyai dua pasang kaki dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang
yang terdapat di antara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat
dan berenang
matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membrana niktitans yang
sangat berfungsi waktu menyelam
pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang, setelah dewasa alat
pernapasannya berupa paru-paru dan kulit dan hidungnya mempunyai katup
yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam
berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan
di luar tubuh induknya (pembuahan eksternal).

CIRI-CIRI AMPHIBIA
Untuk lebih jelas ciri-ciri amfibi lihat tebel berikut:
Penutup tubuh

Kulit yang berlendir

Alat gerak

Dua pasang kaki dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat
di antara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang.

Alat
pernapasan

Pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang, setelah dewasa alat
pernapasannya berupa paru-paru dan kulit dan hidung amfibi mempunyai katup
yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam

Suhu tubuh

tidak tetap, berubah-ubah


dingin/poikiloterm)

Peredaran
darah

Tertutup

Alat
penglihatan

Mata dan matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membrana


niktitans yang sangat berfungsi waktu menyelam

Berkembang
biak

Dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh
induknya (pembuahan eksternal).

Jantung

Terdiri dari tiga ruangan yaitu dua serambi dan satu bilik

mengikuti

suhu

lingkungannya

(berdarah

KLASIFIKASI AMPHIBI

Amphibia

Kelas

Ordo

Anura

Urodela/Caudata

Apoda/Caecilia/
Gymnophiona

ANURA
Ciri-ciri:
Amfibi tidak berekor
Tubuh terbagi atas kepala dan badan, tidak mempunyai leher
Kaki depan pendek dan kaki belakang besar
mempunyai selaput renag diantara jari
Membran Tympani terletak di permukaan kulit dengan ukuran
yang cukup besar dan terletak di belakang mata.
Kelopak mata dapat digerakkan.
Fertilisasi secara eksternal dan prosesnya dilakukan di perairan
yang tenang dan dangkal

Contoh: katak hijau (Rana pipiens)

KATAK HIJAU (Rana pipiens)


Klasifikasi

Kingdom/Kerajaan
Filum
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies

: Animalia
: Chordata
: Amphibia
: Anura
: Ranidae
: Rana
: Rana pipiens

METAMORFOSIS
(KATAK)

Proses Fertilisasi Ampibi

MORFOLOGI ORDO
ANURA

ANATOMI ORDO
ANURA

Urodela/Caudata
Ciri-ciri:
kepala ekor kaki sama besar
bentuk larva sama besar dengan
dewasa
larva bernafas dengan insang
Contoh: Axoloti maculatum
dewasa bernafas dengan paru-paru
Hewan karnivora (pemakan daging).
Makanannya berupa invertebrata kecil (serangga, sifut, cacing,
keong kecil)
Fertilisasi secara internal. Salamander jantan menghasilkan sel
sperma yangmengandung spermatofor. Setelah proses kopulasi
(kawin) spermatofor ditampung di dalam kloaka salamander
betina, merupakan muara dari saluranurine, genital, dan
pemcernaan. Didalam kloaka sel telur dibuahi oleh sel sperma

Axolotl Maculatum
Klasifikasi

Kingdom/Kerajaan
Filum
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies

: Animalia
: Chordata
: Amphibia
: Urodela
:Cryptobranchidae
: Axolotl
:Axolotl maculatum

METAMORFOSIS
(SALAMANDER)

MORFOLOGI ORDO
URODELA

ANATOMI RANGKA
ORDO URODELA

ANATOMI DALAM
ORDO URODELA

Apoda/Caecilia/
Gympnophiona
Ciri-ciri:

Ordo ini mempunyai anggota yang ciri umumnya adalah tidak


mempunyai kaki sehingga disebut Apoda. Tubuh menyerupai
cacing (gilig), bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi.
Hewan ini mempunyai kulit yang kompak, mata tereduksi, tertutup
oleh kulit atau tulang, retina pada beberapa spesies berfungsi
sebagai fotoreseptor. Di bagian anterior terdapat tentakel yang
fungsinya sebagai organ sensory.

Contoh: ichthyophis glutinosus(salamender cacing)

Ichthyophis glutinosus

Klasifikasi

Kingdom/Kerajaan
Filum
Kelas
Ordo
Famili
Genus
Spesies

: Animalia
: Chordata
: Amphibia
: Gymnophiona
: Ichthyophiidae
: ichthyophis
: ichthyophis glutinosus

PERANAN KELAS
AMPHIBI
Dalam rantai makanan amfibi berperan untuk mengatur populasi
serangga.
Amfibi merupakan makanan bagi unvertebrata lain misalnya ular

dan burung.
Amfibi digunakan sebagai makanan bagi manusia yaitu untuk
memperoleh asupan protein (misalnya katak hijau)
Selain itu dimanfaatkan sebagai objek praktikum dan penelitian.

THANK YOU!!