Anda di halaman 1dari 78

INTEGRITI

Apakah
maksud
Integriti
4

Integriti Tunjukkan paras kualiti tentang


kejujuran dan keutuhan prinsip moral
seseorang individu (tentang SIKAP &
SIFAT)
Integriti adalah nilai yang bermula dari
dalam diri manusia. Ia tumbuh daripada
kesedaran fitrah dan bermula di hati,
kemudian meresap ke dalam minda dan
emosi. Akhirnya integriti dipamerkan pada
tubuh fizikal menerusi tingkah laku.
Datuk Dr. Mohd Radzi Abdul Latif
Petikan dalam Berita Harian 7 Februari 2007

Asas Integriti?

Dengan kata lain integriti


bermaksud nilai-nilai etika
atau moral murni yang utuh
yang dihayati dan dijana
oleh seseorang insan
seperti,

Amanah
Jujur
Ikhlas,
Sabar
Lapang dada
Tidak rasuah
Tidak mengambil hak orang
lain
Bertanggungjawab
Berdisiplin (berperaturan) dsb
6

Dalam masa yang sama

integriti bermaksud
meninggalkan semua nilainilai yang buruk yang boleh
merosakkan nilai keinsanan
seseorang seperti,

Khianat
Menipu
Hipokrit, bermuka-muka
Gelojoh,
Cepat marah
Suka rasuah
Suka mencuri
Tidak boleh dipercayai
Tidak berdisiplin

TANGGUNGJAWAB DALAM
PENGURUSAN INTEGRITI ?

1. Pemimpin
2. Pengurus
3. Ketua Jabatan
4. Individu

INDIVIDU
o Kelemahan
Individu
kurang
pendidikan dan
penghayatan
nilai-nilai murni
etika kerja lemah
tamak
tidak nampak
kelemahan
sendiri
o Tekanan hidup

KEPIMPINAN
o Kepimpinan kurang berteladan,
lemah iltizam
o Arahan pemimpin yang
melanggar prosedur dan
peraturan
o Cakap tak serupa bikin

KEMEROSOTAN
INTEGRITI

BUDAYA

o Budaya masyarakat
yang kurang
menitiberatkan integriti:
takut membuat laporan
kerana bimbang
tindakan balas
sikap tidak ambil peduli
enggan melaporkan
kesalahan yang
dilakukan pihak lain
angguk dan ampu

SISTEM & PROSEDUR


o Kurang ketelusan
o Kelemahan sistem,
prosedur dan garis
panduan
o Kurang penguatkuasaan
o Penguatkuasaan berpilih
o Kurang pemantauan dan
penilaian
o Keupayaan sumber
manusia dan material
yang terhad
o Kerangka undangundang lapuk dan
percanggahan dalam
undang-undang

STRUKTUR DAN INSTITUSI


o

STRUKTUR
Struktur tidak kemas dan kurang fokus
Matlamat tidak jelas dan munasabah
Struktur lapuk, tidak sesuai dengan tuntutan dan cabaran baru
INSTITUSI
Pertindihan skop, tugas dan tanggungjawab antara institusi
Kurang koordinasi
Pertentangan matlamat antara institusi menyebabkan penyebaran
nilai-nilai yang bertentangan - krisis nilai

KEPENTINGAN
INTEGRITI
Wujudkan pengurusan yang baik / teratur
Elakkan keruntuhan kuasa
Membendung gejala negatif / keruntuhan moral

BAGAIMANA HENDAK
MEMPERKASAKAN
INTEGRITI?

MENJADIKAN
INTEGRITI
BUDAYA
MASYARAKAT

11

PENGENALAN

Rasuah adalah satu jenayah berat yang


mudah menular ke dalam sistem sesebuah
masyarakat sehingga boleh menggugat
sistem nilai serta kerukunan. Rasuah
sering dirujuk sebagai satu penyakit sosial
(social disease) yang bersifat sejagat. Ia
menjejaskan kelicinan perjalanan jentera
pentadbiran sesebuah negara dan

berupaya membinasakan sesebuah


pemerintahan dan kerajaan.

SPRM

2009
1982
1973
1967
1959

1958

Badan Pencegah Rasuah


Biro Siasatan Negara

Badan Pencegah Rasuah

1. Unit Jenayah Khas (Polis)


2. Unit Pencegahan Rasuah (JPM)
3. Bah. Pendakwaan
(Kem. Undang-Undang)

Laporan Shah Nazir Alam (1958)

RASUAH

Perkataan rasuah berasal


daripada perkataan Arab yang
berbunyi al-risywah. Didalam AlQuran, rasuah digolongkan dalam
kata umum batil, iaitu meliputi juga
perkataan jenayah yang lain seperti
merompak, memeras ugut dan
menipu.

WANG
DISKAUN
UPAH

HADIAH

SUAPAN

JAWATAN

BONUS
UNDI

PERKHIDMATAN

DENGAN NIAT SEBAGAI SATU DORONGAN UNTUK


MELAKUKAN SATU TINDAKAN BERKAITAN DENGAN
TUGAS RASMI.

PEKELILING PERKHIDMATAN
BIL. 3/1998
PEGAWAI AWAM, ISTERI, SUAMI
ATAU MANA ORANG LAIN BAGI
PIHAKNYA TIDAK BOLEH
MEMBERI/MENERIMA APA-APA
PEMBERIAN JIKA :
- ADA BERKAITAN DENGAN TUGAS
AWAM
- BENTUK, AMAUN ATAU NILAI
HADIAH TIDAK SEPADAN
Peraturan 8. (1) (a ) & ( b), Peraturan-peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) 1993

27

BILA..HADIAH JADI RASUAH


PKPA 3/98;
TIDAK KIRA KURANG ATAU LEBIH NILAI
YANG DINYATAKAN, ADALAH MENJADI
KESALAHAN JIKA IA DITERIMA DALAM
KEADAAN-KEADAAN BERIKUT:
DITERIMA ATAU DIMINTA DENGAN NIAT
RASUAH (CORRUPTLY)

28

ORANG YANG BERI HADIAH MEMPUNYAI


URUSAN DENGAN KERJA RASMI DAN
PEMBERIAN TIDAK DIBUAT DENGAN SUCI
HATI

HADIAH DITERIMA DENGAN NIAT


JENAYAH (MENS REA) DIKETAHUI IANYA
MEMPUNYAI KAITAN DENGAN TUGAS

HADIAH MELEBIHI RM500.00 BOLEH


DITERIMA
SEMPENA MAJLIS TERSEBUT :
PERSARAAN, PERTUKARAN,
PERTUNANGAN, PERKAHWINAN
TERIMA HADIAH DARIPADA SUAMI/ISTERI,
IBU/BAPA (MERTUA) ADIK BERADIK

31

HADIAH DARI SAUDARA


SEMPENA HARIJADI, PERKAHWINAN
HADIAH YANG CEPAT ROSAK
SAYUR,
BUNGA, KUIH MUIH

TANGGUNGJAWAB
KETUA JABATAN
MEMBUAT KEPUTUSAN :
- MEMBENARKAN PEGAWAI
MENERIMA HADIAH ITU
- MENGARAHKAN PEGAWAI
MENGEMBALIKAN HADIAH ITU
- HADIAH ITU DISIMPAN OLEH
JABATAN
34

PUNCA UTAMA
JENAYAH

RASUAH
35

KELEMAHAN PERIBADI
( Faktor Dalaman )
Membutakan agama

Lemah keimanan dan nilai-nilai murni


Nafsu mengatasi akal
Buta mata hati
Mengaku beragama tetapi engkar
Memiliki sifat-sifat jahat
Tiada nilai TERAS
Tiada nilai KEMBANGAN

36

KELEMAHAN KAWALAN
DALAMAN DIRI
MUDAH TUNDUK ATAU TERPENGARUH KEPADA
PUJUKAN PEMBERI RASUAH

MUDAH

TUNDUK KEPADA WANG , BENDA


BERHARGA, KEMUDAHAN ATAU PERKHIDMATAN
PERCUMA

SIKAP

TAMAK UNTUK CARI KEKAYAAN


DENGAN CEPAT

37

SIKAP INGIN HIDUP MEWAH ,


BERBELANJA BESAR (MELEBIHI
PENDAPATAN) DAN SUKA
BERHUTANG UNTUK SARA HIDUP
SIKAP TIDAK AMBIL KISAH TERHADAP
AJARAN AGAMA, NASIHAT BERGUNA,
NILAI MURNI DAN ETIKA DALAM
MASYARAKAT

SUKA BERJUDI DAN BERHUTANG

KELEMAHAN KAWALAN
DALAMAN DIRI
KURANG KEIMANAN DAN GAGAL
MENGHAYATI NILAI-NILAI MURNI

MALAS SERTA KURANG FAHAM


BERKAITAN SISTEM DAN, PROSIDUR
DALAM JABATAN

39

TAMAK
TEKANAN GAYA HIDUP

HIDUP DALAM KESUSAHAN


GODAAN/DORONGAN LUAR
INGIN CEPAT KAYA
40

PUNCA RASUAH
*

KEWUJUDAN RUANG
PELUANG

KELEMAHAN KAWALAN
DALAMAN DIRI

KELEMAHAN KAWALAN
DALAMAN JABATAN
41

Kelemahan Pentadbiran
Organisasi
1. Tiada penyeliaan pegawai atasan
2. Tiada pengawasan kerja / disiplin kerja
3. Terlalu bebas membuat keputusan
4. Penurunan kuasa tanpa kawalan /
berlebihan
5. Konsep budibicara disalah guna / tanpa
had dan kawalan / melampaui peraturan /
batasan.
43

6. Tiada ketelusan dalam polisi / prosedur


jabatan
7. Tiada saluran pengaduan / pemantauan
8. Undang-undang dan penguatkuasaan
menjadi longgar / diabaikan

9. Tiada kemesraan / tunjuk / ajar / kebajikan


dalam jabatan
10.Tiada responsibiliti dan akuantibiliti
11.Kelemahan BOSS dan kepimpinan

44

1.

IBU BAPA YANG SERING MEMBANDINGBANDINGKAN KEMEWAHAN DI ANTARA


ANAK - ANAKNYA YANG BEKERJA
DENGAN KERAJAAN.

2.

DESAKAN ISTERI YANG INGINKAN


KEMEWAHAN

3.

KEPERLUAN ANAK-ANAK YANG SEMAKIN


MEMBESAR (TINGGI LAGI PELAJARAN
TINGGI LAGI PERBELANJAAN
PELAJARANNYA)

4.

KEHIDUPAN KELUARGA YANG PENUH


DENGAN
CIRI-CIRI MATERIALISTIK.
45

Berkata Ibnu Abbas r.a :


Allah tidak akan menerima
sembahyang sesiapa kamu
selagi di dalam perutnya ada
sesuap dari yang haram

KESAN RASUAH

Kesan Rasuah Kepada Negara


- Rasuah Membawa Kesengsaraan
- Rakyat sengsara dan berpecah belah
- Nyawa rakyat akan terancam
- Ketirisan berlaku dalam sistem pentadbiran
- Kos akhir meningkat dan beban kos
ditanggung pengguna
- Subsidi dimanafaatkan oleh golongan tak layak
- Harta negara dirompak dan dijual luar negara
- Hak rakyat untuk dapat barangan dan perkhimatan
berkualiti dinafikan
- Pembangunan sepatutnya diperolehi rakyat tidak
sampai kepada golongan yang layak

Kesan Rasuah Kepada Negara


Kerugian hasil / royalti kepada negara
disebabkan kecurian pasir
-3,000 lori/tahun = RM 600 juta setahun

-4000 tan- 5000 tan pasir / kapal X 2 kali sehari


diseludup ke negara jiran
menyebabkan kerajaan
kerugian RM 145 juta setahun

Kesan Lain
- Merosakkan alam sekitar

Kesan Rasuah Kepada Negara


Kerugian kutipan hasil kepada negara
disebabkan pembalakan haram
- Amaun sebanyak RM8,950,000.00 berdasarkan kayu
balak yang ditebang secara haram dan disita

Kesan Lain
-Merosakkan alam sekitar termasuk flora
dan fauna
- Punca pencarian orang asli turut
teramcam

Kesan Rasuah Kepada Negara


Kerugian kutipan hasil levi kepada negara disebabkan
kemasukkan Pendatang Tanpa Izin ( PATI)
- Dianggarkan 1,000 hingga 1,500 PATI memasuki negara
setiap hari
- Kerugian RM 86.4 juta setahun ( purata bayaran pas
kerja sementara dan levi RM 800 seorang )
Lain-lain kerugian

- Tahun 2009

RM 171 juta kos pengurusan tahanan


dan pengusiran PATI
- kos makan di 13 depoh tahanan
PATI mencecah RM 341,881.00 sehari

Kesan Rasuah Kepada Negara


Kerugian Sime Darby ( syarikat milik kerajaan )
akibat perbuatan rasuah pegawainya
Suku Tahun Kedua Kewangan 2010 rugi sebanyak
RM 964 juta

Kesan Rasuah Kepada Negara


Kerugian kerajaan akibat rasuah
penyelewengan subsidi minyak diesel

dan

Tempoh 5 tahun ( 2006 -2010) diluluskan


subsidi diesel sebanyak 5.32 bilion liter
kepada nelayan
Kerugian RM266juta tempoh 5 tahun atau
5% setahun daripada jumlah subsidi
diluluskan )

Kesan Rasuah Kepada Negara


Pengagihan Rumah Kos Rendah tidak telus akibat
rasuah dan penyelewengan
-The Sun bertarikh 21 Mei 2010 dalam berita
bertajuk Low Cost Flats for Rich mendedahkan
mereka yang tidak layak mendapat rumah. Seramai
22 orang pegawai
telah diperuntukan rumah
tersebut.

Operasi SPRM melibatkan aktiviti-aktiviti utama dan teras SPRM


sebagai agensi penguatkuasa undang-undang pencegahan
rasuah. Antara pelaksanaan tugas dan tanggungjawab ini
termasuklah aspek pengurusan maklumat, perisikan, penyiasatan
dan pendakwaan. Ini semua dilaksanakan oleh Bahagian
Pengurusan Rekod & Teknologi Maklumat, Bahagian Perisikan,
Bahagian Siasatan dan Bahagian Perundangan & Pendakwaan.

Selain tindakan mendakwa pesalah rasuah di mahkamah, SPRM


juga bertanggungjawab mengemukakan Laporan SPRM kepada

Ketua Jabatan/Agensi bagi tujuan perakuan tindakan tatatertib


terhadap penjawat awam yang didapati melakukan pelanggaran
tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan
dan Tatatertib) 1993 atau peraturan tatatertib lain yang

berkuatkuasa. Bagi tahun 2011 sahaja, sejumlah 315 Laporan


SPRM telah diedarkan kepada Ketua Jabatan / Agensi Kerajaan
dengan perakuan tindakan tatatertib atas pelbagai pelanggaran
tatatertib berbanding tahun 2010 sebanyak 350 laporan iaitu

penurunan sebanyak 10%. Pecahan Laporan SPRM yang


dikemukakan kepada Ketua Jabatan mengikut kategori adalah
seperti di Carta 3. Manakala pecahan jenis kesalahan pelanggaran
tatatertib adalah seperti di Jadual

Mantan Menteri Besar Selangor


Dato Seri Dr. Mohamad Khir bin Toyo
Bersalah Dihukum Penjara Setahun Dan Harta
Dirampas

Bekas Ahli Parlimen Labuan


Datuk Suhaili bin Abdul Rahman
Didenda RM10,000 Kerana Gagal Isytihar Diri
Sebagai Muflis

Bekas ADUN Teratai, Selangor


Yap Soo Sun
Bersalah Palsukan Dokumen

ADUN Lenggeng
YB Mustafa bin Salim
Dihukum Penjara Tiga Tahun Kerana Terima
Suapan

Majistret
Mohd Firdaus bin Ramlan
Bersalah Meminta Dan Menerima Rasuah
Dipenjara Tiga Tahun Dan Denda RM40,000

Peguam
Ranjit Singh Karam Singh
Bersalah Meminta Suapan

Timbalan Pendakwa Raya


Md. Azar Irwan bin Mohd Arifin
Bersalah Pinda Pertuduhan Minit Kertas Siasatan

Pengurus Besar Pembangunan Perniagaan


Dan Pelaburan Sime Darby Marine
Zambri bin Mohd Iderus
Bersalah Terima Rasuah RM99,000

Pengurus Projek, HICOM Engineering Sdn. Bhd.


Ir. Jafri Azizi bin Abdullah
Bersalah Dihukum Penjara Empat Tahun Dan
Denda RM350,000

Ketua Pegawai Eksekutif PUNB


Ahmadi @ Ahmad Zukni bin Johari
Setiausaha PUNB
Mohamad Aminuddin bin Md. Zain
Bersalah Memalsukan Dokumen Dipenjara
Antara Empat Dan Lima Tahun

Ahli Perniagaan
Dato Ng Kim Heng
Bersalah Beri Rasuah RM10,000

Penolong Pegawai Pejabat Tanah Dan Daerah,


Seberang Prai
Mohd Jamil bin Mohd Noor
Terima Rasuah RM60,000 Dipenjara Enam
Tahun Dan Denda RM300,000

Pembantu Am Rendah
Mazlizan bin Kuti
Bersalah Terima Rasuah RM85,000 Dipenjara
Enam Tahun Dan Denda RM425,000

Orang Awam
Mat Riadzi bin Ismail, Mohamed Tahir bin Isa dan
Badrul Hisham bin Zainal Abidin
Bersalah Menipu Dipenjara 12 Tahun,
Denda RM300,000 Dan Sebatan

Ketua Pegawai Perolehan, DiGi


Stanley a/l Savuriyar
Bersalah 14 Pertuduhan Dipenjara 28 Tahun Dan
Denda Lebih RM2 Juta

Dari kiri :
Dato Hj. Ismail bin Hj. Abd Mutalib,
Dr. Tan Seng Giaw,
Tuan Salahuddin bin Hj. Ayub,
Dato Seri Mohd Radzi bin Sheikh Ahmad (Pengerusi),
Senator Dato Armani binti Hj. Mahirudin,
Senator Ir. Hj. Zamri bin Hj. Yusuf* dan
Dato Hj. Abdul Rahman bin Dahlan.

Jawatankuasa ini diwujudkan secara perundangan


mengikut seksyen 14 Akta Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Ahli-ahli JKMR
dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong daripada kalangan
ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat mewakili parti
pemerintah dan pembangkang. Peruntukan seksyen
tersebut juga menetapkan tidak ada seorang pun
Anggota Pentadbiran boleh dilantik menganggotai
Jawatankuasa Khas ini.

Dari kiri bawah:

Dari kiri atas:

Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Hj. Hamid bin Bugo,


Tan Sri Dato Seri Megat Najmuddin bin Megat Khas,
Tan Sri Datuk Yong Poh Kon,
Puan Sri Zaitun Zawiyah binti Puteh (Pengerusi),
Datuk Rashpal Singh a/l Jeswant Singh dan
Tan Sri Datuk Seri Panglima Simon Sipaun.

En. Chelvarajah R.R.,


Tan Sri Dato Seri Mohamed Jawhar bin Hassan,
Dato Anwar bin Fazal,
Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim dan
Prof. Tan Sri Dr. Mohd Kamal bin Hassan.

Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR)


diwujudkan mengikut seksyen 13 Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Ahli-ahli
LPPR dilantik oleh Yang di Pertuan Agong daripada
kalangan orang yang berintegriti dan telah memberikan
perkhidmatan awam yang cemerlang atau mencapai
keunggulan dalam profesion masingmasing. Ketua

Pesuruhjaya SPRM dilantik sebagai anggota ex-officio


sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen
13(1)(b) Akta tersebut.

Dari kiri:
En. Ravindran V. Muthu,
Datuk Muhammad bin Mohd Noor,
Datuk Haji Mohd Nor bin Abdullah (Pengerusi),
Datuk Wan Abdul Wahab bin Abdullah dan
En. Chooi Mun Sou*.

Jawatankuasa ini juga dibentuk


secara perundangan mengikut
seksyen 15 Akta Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia
2009 (Akta 694) dan pelantikan
mereka dibuat oleh Menteri.

Berdiri dari kiri bawah:

Panel Penilaian Operasi (PPO) diwujudkan secara pentadbiran dan

Prof. Dr. Syed Noh bin Syed Ahmad,


Datin Aminah Pit binti Abdul Rahman,
En. Walter a/l Doss Sandosam.

ahli-ahlinya dilantik oleh Perdana Menteri dari kalangan mereka yang

Duduk dari kiri atas:

dan kebebasan tindakan oleh Suruhanjaya. PPO adalah mekanisme

Dato Zamani bin Abdul Ghani,


Tan Sri Dato Cecil W. M. Abraham,
Tan Sri Datuk Dr. Hadenan bin
Abdul Jalil (Pengerusi),
Dato Hamzah bin Kassim,
En. Nik Mohd Hasyudeen bin Yusoff.

check and balance terhadap kes penyiasatan yang dijalankan dan

mempunyai kepakaran dan mewakili badan-badan profesional yang


bersesuaian serta individu yang berupaya memperlihatkan ketelusan

sebab sesuatu kes diperakukan untuk didakwa atau ditutup. PPO juga
boleh mencadangkan kes dikaji semula sekiranya tidak berpuashati
dengan penjelasan yang dikemukakan oleh SPRM.

Pelaksanaan inisiatif-inisiatif NKRA


Perangi Rasuah di bawah GTP diterajui
melalui pemantauan terhadap
pelaksanaan serta pencapaian Petunjuk
Prestasi Utama Negara (KPI) yang
khusus berserta sasaran yang telah
ditetapkan seperti di dalam jadual :

Akta ini telah dikuatkuasakan pada 15 Disember 2010. Lima agensi


penguatkuasaan utama iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM),
Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kastam Diraja Malaysia (JKDM), Jabatan Imigresen
Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah mula melaksanakan Akta ini
memandangkan mereka adalah agensi penguatkuasaan yang mempunyai kuasa
penyiasatan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah akta ini.
Akta ini bertujuan untuk:
Memerangi rasuah dan salahlaku lain dalam sektor awam dan swasta;
Menggalakkan dan memudahkan orang awam untuk mendedahkan apa-apa perbuatan
rasuah dan salahlaku lain yang termasuk di bawah kelakuan tidak wajar di bawah akta
ini;
Memberi perlindungan maklumat sulit, kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah
serta perlindungan daripada tindakan yang memudaratkan;
Memberi kuasa kepada agensi penguatkuasaan untuk menjalankan penyiasatan
terhadap kelakuan tidak wajar dan tindakan yang memudaratkan; dan
Memberi mahkamah kuasa untuk membuat perintah bagi remedi.

Inisiatif ini telah dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet


Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK) yang
dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada 19 Ogos 2010 yang

mana telah bersetuju agar suatu pengiktirafan diberi kepada mana-mana


penjawat awam yang melaporkan penawaran atau pemberian rasuah.
Inisiatif ini diperkenalkan selaras dengan usaha dan komitmen Kerajaan
untuk memerangi jenayah rasuah sebagaimana ditetapkan dalam Bidang
Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Mulai 1 Jun 2011, Garis Panduan
Pengiktirafan Kepada Penjawat Awam Yang Melaporkan Pemberian
Atau Penerimaan Rasuah telah berkuatkuasa.

Objektif pengiktirafan ini adalah untuk:


Meningkatkan, mengalakkan serta memberi motivasi
kepada penjawat awam bagi melaporkan pemberian atau
penerimaan rasuah;
Mewujudkan suatu skim yang khusus untuk memberi
pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan
kes-kes rasuah;
Mengiktiraf penjawat awam yang memperlihatkan etika
dan integriti yang tinggi dalam gejala rasuah serta mengikis
pandangan negatif terhadap pelaporan kes rasuah; dan
Meningkatkan imej sektor awam dan persepsi baik
bahawa pegawai awam tidak berkompromi dengan
perbuatan rasuah apabila ramai yang tampil membuat
laporan.