Anda di halaman 1dari 16

OLEH :

SYAWAL ANIZAM MOHD ARSHAD


MAXWELL JOHN
NOR HAMSATON ABU BAKAR

Isi Kandungan
PENGENALAN

SEJARAH & TEORI

KESAN FISIOLOGI &


PSIKOLOGI

ISU-ISU DAN
JURNAL BERKAITAN

PERLAKSANAAN

RAJAH 1

( 4 Fasa)

(Program Lat. Kem. PST)

REKA BENTUK PROGRAM

JADUAL 4
(Cadangan L.PST
(Bulanan)

JADUAL 2

AKTIVITI

(Cadangan L.PST )

(Merangka program PST)

JADUAL 3
(Cadangan L.PST (Fasa)

RUMUSAN

Periodisasi adalah satu program yang dibangunkan untuk


memaksimumkan kesan latihan fizikal melalui perubahan yang
dirancang dalam pembolehubah latihan utama ( isipadu dan intensiti)
Mempunyai 4 fasa iaitu Persediaan Umum, Persediaan Khusus,
Pertandingan dan Fasa Transisi.
Selain daripada latihan fizikal, taktikal dan
teknikal, latihan kemahiran psikologi juga
terkandung dalam periodisasi latihan dan
perlaksanaanya seharusnya secara konsisten
dan berpanjangan .

Latihan Kemahiran Psikologi (PST) ditakrifkan sebagai satu program


individu bergabung dengan beberapa kaedah psikologi untuk
meningkatkan prestasi sukan (Weinberg & Williams, 2006)
Antara Kemahiran PST ialah imageri, pernafasan, relaksasi, kosentrasi,
biofeedback, autogenik, visualisasi, PMR,goal setting dan self talk.
Tujuannya untuk meningkatkan prestasi,
keseronokkan disamping mencapai
kepuasan diri dalam aktiviti fizikal. PST harus
sistematik, berorientasi pada tujuan,
dirancang, dikawal dan dinilai,( Seiler &
Stock, 1994).

SEJARAH PERIODISASI
Berasal dari perkataan period bermaksud
fasa-fasa dalam latihan.
Wujud sejak ancient Greeks bagi persediaan
ke Sukan Olimpik.
Leo Matveyev & Tudor Bompa bapa
periodisasi moden

TEORI PERIODISASI
Teori Bompa (1963)
The Periodization of the Annual Plan
The Periodization of the Conditional Motor
Capacities

Teori Matveyev (1965)


Rancangan Latihan Tahunan Model
Periodisasi Tradisional

KESAN PSIKOLOGI & FISIOLOGI


FISIOLOGI

PERASAAN

REAKSI
TINGKAHLAKU

EMOSI

Cth: kadar jantung, tekanan darah,


tindak balas kulit, ketegangan otot
Cth: marah, takut, gembira
Cth: bersungguh-sungguh, takut
mencuba sebab bimbang

ISU-ISU BERKAITAN
Mengatasi penolakan penerimaan pemain dengan penyertaan dalam latihan
kemahiran psikologi.
Kekangan masa dalam melaksanakan program latihan terhadap setiap individu
dalam sukan berpasukan.
Mendapatkan kepercayaan atlet itu sendiri.
Memastikan atlet melakukan latihan kemahiran psikologi secara sistematik.
Konsultan tidak mempunyai pengetahuan mendalam berkenaan dengan sukan
tersebut.
Mengekalkan penglibatan atlet secara konsisten dalam latihan kemahiran psikologi
sepanjang musim.
Mendapatkan kerjasama yang sepenuhnya daripada jurulatih dan organisasi.

JURNAL BERKAITAN
5 jurnal yang berkaitan dengan periodisasi latihan iaitu :

PERLAKSANAAN
Lat. Kem. PST boleh dijalankan sebelum atau selepas latihan atau
pertandingan. 15 hingga 30 minit mengikut kesesuaian dan
keperluan dan 3-5 hari seminggu.
Latihan kemahiran mental haruslah berterusan
Secara keseluruhannya tidak ada penetapan jenis latihan psikologi
dengan fasa fasa periodisasi latihan.
Semua latihan psikologi boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian ,
situasi keadaan atlet.

4 FASA PERLAKSANAAN
1. Fasa Pembentukan Konsep
Proses mendidik atlet tentang latihan kemahiran mental, kepentingan
kemahiran mental dan juga pelaksanaannya. Atlet perlu dijelaskan bahawa
kemahiran psikologi perlu dipelajari dan dipraktikkan.
2. Fasa Penguasaan Kemahiran
Memberi tumpuan kepada pembelajaran strategi dan teknik pelbagai jenis
kemahiran. Atlet akan berlatih kemahiran-kemahiran secara khusus yang
dapat membantu mereka dalam sukan
3. Fasa pengaplikasian
Proses pembelajaran kemahiran psikologi perlu ditingkatkan daripada
latihan dan simulasi kepada situasi pertandingan sebenar.

FASA PERLAKSANAAN
4. Penilaian Kemahiran Mental Atlet
Penilaian kemahiran mental seseorang atlet boleh dilakukan secara lisan
ataupun
penggunaan inventori bertulis. Inventori-inventori yang biasa digunakan
adalah
seperti:
1)The Attentional and Interpersonal Style (TAIS);
2) Sport Anxiety Inventory;
3) Psychological Skills Inventory;
4) Trait-State Confidence Inventory.

Selain itu, temubual juga boleh dilakukan dalam menilai tahap kemahiran
mental seseorang atlet tersebut.
.

1.
2.
3.
4.
5.

Bentuk proses kawalan kendiri individu /atlet (Penetapan matlamat,


perancangan, pemerhatian , penilaian kemahiran atlet)
Beri penekanan kepentingan kemahiran mental
Nilai kekuatan dan kelemahan atlet
Analisis keperluan dalam sukan tersebut. Tentukan kemahiran yang akan
digunakan
Penilaian program
Jenis kemahiran yang digunakan bergantung kepada jumlah minggu latihan
dan jumlah masa yang digunakan dalam setiap program latihan

PEMILIHAN AKTIVITI
.

Mereka bentuk periodisasi program latihan kemahiran PST selama 9


bulan dalam bidang sukan tertentu ( open skill dan close skill)
dalam bentuk jadual.

Contoh sukan open skill bola sepak, bola baling, bola keranjang,
hoki dan lain-lain. Contoh sukan close skill memanah, menembak,
bowling, golf, gimnastik dan lain-lain.

Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli.

Senaraikan latihan kemahiran PST dan justifikasikan


penggunaanlatihan tersebut dalam setiap fasa latihan ( Fasa
Persediaan Umum, Fasa Persediaan Khusus, Pra Pertandingan dan
Pertandingan)

Bentang hasil kerja kumpulan.

KERANGKA JADUAL
Sukan : _____________
FASA

TEMPOH
MASA

Fasa Persediaan Umum

4 bulan

Fasa Persediaan
Khusus
Pra Pertandingan
Pertandingan

Kumpulan :____________

LATIHAN KEMAHIRAN
PST
1.
2.

JUSTIFIKASI

Kemahiran Psikologi semakin mendapat tempat dalam dunia sukan


terutama dalam pembangunan prestasi atlet.
Ianya bukan boleh dipelajari dalam masa yang singkat tetapi amalan
berpanjangan dan konsisten yang memerlukan komitmen dari atlet dan
jurulatih serta pihak yang berkaitan

Atlet perlu didedahkan tentang kepentingan kemahiran psikologi sejak


awal pembabitan dalam dunia sukan agar ianya menjadi amalan dan gaya
hidup mereka.
Jika ini berlaku tidak mustahil kita mampu melahirkan atlet yang cemerlang
, gemilang dan terbilang.