Anda di halaman 1dari 23

KEWAJIPAN

BERDAKWAH
Mustafa Masyhur (1/2)
• “Menyeru manusia kepada Allah SWT
(Ad-Dakwah-ila-Allah) adalah kewajipan
setiap muslim dan muslimat pada setiap
masa; terutama pada zaman ini lebih
wajib kerana umat Islam terdedah kepada
serangan jahat musuh-musuh Allah SWT
yang bertujuan mencabut teras dakwah
Islam daripada jiwa umat Islam.”
Mustafa Masyhur (2/2)
• “Melalui penelitian dan kajian terhadap
masyarakat kita, kita akan dapati bahawa
kelemahan iman atau kelumpuhan iman di
jiwa, tidak memahami hakikat Islam yang
sebenarnya dan serangan pemikiran
adalah faktor utama yang menyebabkan
kaum muslimin berada dalam suasana
yang ada pada hari ini.”
PETUNJUK AL-QUR’AN

• “Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu


mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun)
dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka
saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya
dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?"
Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan
kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu
tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya
kami lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat
tauhid) ini“.”
(Al-A’araf, 172)
PETUNJUK AL-QUR’AN
• “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan untuk mereka menyembah
dan beribadat kepadaKu.” (Az-Zaariyat, 51:56)
• “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada
Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di bumi.”
(Al-Baqarah, 2: 30)
PETUNJUK AL-QUR’AN
• “Sesungguhnya orang paling mulia di
antaramu di sisi Allah ialah orang paling
bertaqwa.”
(Al-Hujurat, 49: 13)
• “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada
Allah.”
(Ali ‘Imran, 3: 110)
HADIS QUDSI
(Menyuruh Kebaikan dan Mencegah
Kemungkaran)
• “Serulah (manusia) berbuat kebajikan dan
cegahlah mereka daripada melakukan
kemungkaran sebelum tiba saatnya di mana
kamu berdoa kepadaKu tetapi Aku tidak
mengkabulkan doa kamu. Kamu meminta
sesuatu kepadaKu tetapi Aku tidak memberinya
dan kamu meminta pertolonganKu tetapi Aku
tidak menolong kamu.”
• (Riwayat Dailami daripada Aisyah r.a.)
MAKNA “ISLAM”
• Islam bermakna kepatuhan dan kerajinan
menjalankan kewajipan kepada Allah;
memasrahkan diri kepada Allah;
mengorbankan kebebasan dan
kemerdekaan diri sendiri demi Allah;
menyerahkan diri di bawah kekuasaan
kerajaan dan kedaulatan Allah.
MAKNA “SEORANG MUSLIM’
• Seorang Muslim ialah seorang yang
mempercayakan segala urusannya
kepada Allah, dan seorang yang
mempercayakan urusan-urusannya
kepada dirinya sendiri atau kepada
sesiapa selain Allah bukan seorang
Muslim.
MAKSUD
“MEMPERCAYAKAN”
• Mempercayakan segala urusannya
kepada Allah bererti menerima bimbingan
Allah bererti menerima bimbingan Allah
yang diberikan melalui kitab suci-Nya dan
bimbingan yang diberikan oleh rasul-Nya
dengan tidak mengajukan keberatan
sedikit pun kepada keduanya.
IMPLIKASI SYAHADAH (1/2)
• “Lailaha illallah Muhammadur Rasulullah”
• Kita mengakui bahawa tiada tuhan selain Allah
dan Muhammad SAW adalah utusan Allah.
• Tuhan adalah Penguasa, Pencipta, Pemelihara,
Pemberi Rezeki, yang mendengar dan
mengkabulkan doa, …
• Tidak ada tuhan selain Allah.
• Allah adalah tuhan bagi seluruh alam ini.
• …
IMPLIKASI SYAHADAH (2/2)
• Kita juga mengakui bahawa Muhammad
SAW sebagai rasul yang menyampaikan
hukum Allah kepada kita.
• Rasulullah adalah utusan dan teladan kita.
HADIS
• Bukanlah iman itu dengan berangan-
angan, bukan juga dengan perhiasan
tetapi ia adalah sesuatu yang menetap
dalam hati dan dibenarkan dengan amal.
• Iman itu ialah pengenalan (pengakuan)
dengan hati, ucapan dengan lidah dan
‘amalan dengan anggota badan.
PETUNJUK AL-QUR’AN
• Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-
baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat
manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat
segala perkara yang baik dan melarang
daripada segala perkara yang salah (buruk dan
keji), serta kamu pula beriman kepada Allah
(dengan sebenar-benar iman).
(Ali-’Imran, 3: 110)
PETUNJUK AL-QUR’AN
• “Dan siapakah yang lebih zalim daripada
orang yang menyembunyikan keterangan
(saksi dan bukti) yang telah diberikan
Allah kepadanya?”
(Al-Baqarah, 2: 140)
PETUNJUK AL-QUR’AN
• “Siapakah yang lebih baik perkataannya
daripada orang yang menyeru kepada
Allah SWT, mengerjakan amal yang salih
dan berkata: sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang menyerah diri.”
(Fussilat, 41; 33)
HADIS
• “Jika Allah SWT memberikan hidayah
kepada seorang lelaki lantaran anda, itu
lebih baik bagimu daripada setiap apa
yang disinari matahari.”
(Riwayat At-Tabrani)
HADIS QUDSI
(SIFAT PENDAKWAH)
• “Allah telah mewahyukan kepada Isa anak
Maryam: “Hai Isa, nasihatilah dirimu
dengan hikmatKu. Jangan engkau telah
mengambil manfaat daripadanya,
nasihatilah orang ramai, dan jika tidak,
hendaklah engkau merasa malu
kepadaKu.”
(Riwayat Dailami daripada Abu Musa r.a.)
KETERANGAN (1/2)
• Nabi Isa anak Maryam seperti juga rasul lain
adalah seorang:
 Wa’iz (juru nasihat)
 Nasihun amin (penasihat yang dipercayai) [Al-
A’raf, 7: 68]
 Muzakkir (pemberi peringatan) [Al-A’laa, 87: 9]
 al-Mubaligh (penyampai) [A-Ma’idah, 5: 67]
 al-Hadi (pemberi bimbingan) [Ar-Ra’d, 13: 7]
 ad-Dai (pendakwah) [Al-Ahzab, 33: 46]
 al-Rasyid (pemberi bimbingan) [Hud, 11: 87]
KETERANGAN (2/2)
 Nasihati diri sendiri (amalkan) terlebih
dahulu.
 Dapat mengambil hikmat Allah sehingga
dapat diteladani orang lain.
 Dapat memenuhi syarat-syarat Wa’iz atau
dai’ sehingga ia berhak melakukan tugas-
tugas itu.
PERBINCANGAN
• Sebutkan ayat-ayat al-Qur’an berkaitan
“hikmat”
• Apa makna “hikmat”?
PERBINCANGAN
• Sebagai pelajar universiti – berdasarkan
hadis qudsi (sifat pendakwah) -- apakah
peranan anda bersabit dakwah?
Wallahua’alam, Sekian