Anda di halaman 1dari 34

‫سم هللاِ ال َرح َم ِن ال َر ِحيم‬

ِ ِ‫ب‬

Modul Asas Dua:Manhaj


Dan

Sistem Tarbiyah
ISI KANDUNGAN
 TEORI TARBIYAH
 TARBIYAH PRESPEKTIF IKHWAN
 MATLAMAT TARBIYAH
 PUNCA KEGAGALAN TARBIYAH
 PENDEKATAN TARBIYAH BERKESAN
 TIGA PERKARA PENTING DALAM TARBIYAH
 WASILAH TARBIYAH
 TARBIYAH FARDIYAH
TEORI TARBIYAH
 PRESPEKTIF UMUM
 PROSES BERTERUSAN DALAM SAHA
MEMBENTUK POLA-POLA TINGKAHLAKU
DALAM DIRI ANAK DIDIK
 PRESPEKTIF DAKWAH
 PEROSES BERTERUSAN DALAM USAHA
MEMBINA DU`AT MEMENUHI SYURUT
TAUSIQ
TARBIYAK PRESPEKTIF
IKHWAN
 USLUB MITHALI DALAM BERINTRAKSI
DENGAN FITRAH MANUSIA, SECARA
LANSUNG DAN TAK LANSUNG,
DILAKUKAN MENGIKUT MANHAJ DAN
WASILAH TERTENTU DALAM USAHA
MELAKUKAN PERUBAHAN PADA DIRI
MANUSIA KEARAH YANG LEBIH BAIK.
MATLAMAT TARBIYAH
GERAKAN DAKWAH
 MATLAMAT TETAP
 MEREALISASIKAN LIMA MATLAMAT
TARBIYAH ISLAMIYAH: UBUDIYAH LILLAH,
MENEGAKKAN KHILAFAH, TAARUF DAN
WEHDAH UMMAH, MENDOMINASIKAN
ISLAM,MENEGAKKAN SYARIAH.
 MATLAMAT BERUBAH
 MATLAMAT DALAM MENDEPANI
PERUBAHAN‫ ا لمتغيرات‬DALAM MASYARAKAT.
SASARAN UNTUK CAPAI
MATLAMAT TETAP
 BINA INDIVIDU MUSLIM
 BINA KELUARA ISLAM
 BINA MASYARAKAT ISLAM
 TEGAKKAN NEGARA ISLAM
 WUJUDKAN KESATUAN UMMAT ISLAM
 LAKSANAKAN SYARIAT
 DOMINASI ISLAM DAN DAKWAH
PENDEKATAN UNTUK
CAPAI SASARAN
 MAMPUKAN MANUSAI MELAKUKAN
IBADAH
 Kembangkan unsur-unsur iman
 Hidupkan unsur-unsur Islam
 Pastikan keadilan berlaku
 Lakukan amar makruf nahi munkar
 Melakukan amal jihad fi sabilillah
Sambungan…..

 Memampukan manusia melaksanakan


tanggungjawab khalifah dengan:
 Percaya Allah jadikan alam untuk manfaat manusia
 Memanfaatkan semua sebab
 Manusia tidak akan jadi khalifah selagi tidak
laksanakan tuntutan Iman
 Mampukan manusia tunaikan tanggungjawab
taaruf dan wehdah yang tegak atas asas :
 Akhlak dan adab-adab Islam
 Ukhuwah, taawun, silatulrahim, musyawarah
Sambungan……

 Mampukan manusia dominasikan Islam


 Melakukan amal makruf nahi munkar
 Manfaatkan semua wasilah syariyah
 Mula melaksanakan fungsi-fubfsi sebuah
negara Islam
 Bekerja kuat
 Bersiap siaga laksanakan hukum Allah
MATLAMAT SENTIASA BERUBAH
UNTUK HADAPI
 PERUBAHAN ALIRAN FIKIRAN DAN BUDAYA
 PERUBAHAN TEORI, SISTEM MASYARAKAT DAN
POLITIK
 PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI NEGARA
DAN DUNIA
 PERUBAHAN TARAF DAN GAYA HIDUP
 PERUBAHAB PANDANGAN TERHADAP ALAM DAN
KEHIDUPAN
 PERLU KENALPASTI PERUBAHAN, SIAPKAN
UMMAH MENGHADAPINYA DAN CARI JALAN
PENYELESAIAN
PUNCA KEGAGALAN
TARBIYAH
 ADA 3 UNSUR TERPENTING
 UNSUR LUARAN
 UNSUR DALAMAN
 UNSUR PERIBADI
UNSUR LUARAN
 HALANGAN KESELAMATAN, HALANG SUKSES
PERJALANAN TARBIYAH
 PERTEMBUNGAN PEMERENTAH DAN
PEMBANGKANG MENGESANI KECEN-
DERUNGAN NAQIB
 KEMAMPUAN MENCERAKIN KES AULAWIYAT
JUGA TAK SAMA
 PERISTIWA DALAM DAN LUAR NEGARA
AMBIL BANYAK MASA AHLI
UNSUR DALAMAN
 ADA HALANGAN KELANCARAN TARBIYAH
 ADA AHLI PERTIKAI WIBAWA PEMPINAN
 ADA AHLI MERASA DIRI SERBA BOLEH
 PENILAIAN, SISTEM, TEKNIK TAK STANDARD
 TERLALU BAKU MEMINDAH PENGALAMAN
DAN PEMBACAAN
 ADA AHLI BANYAK CAKAP SEDIKIT KERJA
 TINGKAT ILMU TAK SAMA
UNSUR PERIBADI
INDIIDU
 SAKI BAKI JAHILIYAH
 LATARBELAKANG AHLI USRAH BERBAGAI
 LATARBELAKANG PENGARUHI PROSES
TARBIYAH
 SIFAT-SIFAT PERIBADI INDIVIDU
 SOMBONG, BAKHIL, PENDIAM DLL
 KESIBUKAN KERJAYA
PENDEKATAN TARBIYAH
BERKESAN
 QUDWAH
 RAWAT KELEMAHAN
 MOTIVASI AHLI
 BERI MATLAMAT MAMPU AHLI CAPAI
 GALAKAN AHLI BERFIKIR
PENDEKATAN QUDWAH
 NAQIB JADI QUDWAH
 PENDEKATAN PALING BERKESAN, CEPAT
 manusia mudah terpengaruh dengan
apa yang dilihat
 naqib tak perlu cakap, hanya buat

 ahli jarang lakukan yang berlawanan

amalan naqib
RAWAT KELEMAHAN AHLI

 TARBIYAH BERTUJUAN MERAWAT


KELEMAHAN
 IA MESTI JADI TUMPUAN NAQIB SEBELUM
ATAU SEMASA PENAMBAHAN KUALITI
 NAQIB PERLU KESAN KELEMAHAN
 RAWAT SESUAI DENGAN KEADAAN AHLI
 JANGAN TUNJUK RASA BENCI DAN TINGGI
DIRI
MOTIVASI AHLI
 MOTOVASIKAN AHLI CAPAI MATLAMAT
MISALI
 SASARAN MISALI BERKADAR DENGAN
KEMAMPUAN AHLI
 SASARAN MISALI BENTUK KULITI
BERTAHAP, CONTOH:
 ILMU, DARI YANG ASAS
 IBADAT, DARI YANG `AINI
 AKTIVISMA, DARI YANG MUDAH
GALAKKAN AHLI USRAH
BERFIKIR
 JANGAN JADIKAN AHLI JADI PAK
TURUT
 PASTIKAN MEREKA BERFIKIR TENTANG
ORGANISASI
 CONTOH, KEMUKA PERSOALAN, MINTA
DIA FIKIR DAN KEMUKAKAN
PANDANGANNYA DENGAN KEMAS DAN
TERATUR
3 PERKARA PENTING
DALAMTARBIYAH
 KEPERCAYAAN AHLI KEPADA PEMIMPIN
 KEPERCAYAAY INI AMAT PENTING
 IA JADI PEMANGKIN AHLI TAAT ARAHAN
PEMIMPIN
 AHLI MERASAKAN PEMIMPIN
BERKEMAMPUAN DAN LAYAK DITAATI
Sambungan….

 BINA YAKIN DIRI AHLI


 YAKINKAN YANG DIA MAMPU BERI
SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI
 YAKINKAN YANG DIA MAMPU JADI
PEMANGKIN KEPADA AHLI LAIN
 NYATAKAN BAHAWA AMAL DAN
KEBAIKANNYA JADI PENDORONG KEPADA
ORANG LAIN
Sambunan….

 TARBIYAH MILIK ORGANISASI


 AHLI BOLEH TERIMA ILMU DARI ORANG LAIN,
TETAPI TARBIYAH AHLI MESTI DILAKUKAN
ORGANISASI KERANA:
 NAQIB WAKILI PEMIMPIN DI ATASNYA, MILIKI
PENGALAMAN ORGANISASI TERSENDIRI, ORANG LAIN
TIDAK MILIKINYA
 NAQIB SALURAN MAKLUMAT ORGANISASI, ORANG LAIN
BUKAN
 KUALITI AHLI DINILAI MELALUI KETAATAN, IA HANYA
DAPAT DILAKUKAN AHLI ORGANISASI
WASILAH TARBIYAH
 USRAH
 KATIBAH
 MUKHAIYYAM
 DAURAH
 NADWAH
 MUKTAMAR
 AKAN DIBINCANG DALAM MODUL 3
TARBIYAH FARDIYAH
 TARBIYAH YANG DILAKUKAN OLEH AHLI KEATAS
DIRINYA SENDIRI
 NAQIB BERTINDAK SEBAGAI PEMANDU DAN
PEMANTAU SAHAJA
 KEJAYAANNYA BERGANTUNG KEPADA DAYAUSAHA
AHLI SENDIRI
 KEHEBATAN NAQIB SAHAJA TIDAK BERERTI.
 IA MENJURUS KEPADA PELENGKAPAN KUALITI DAN
MENGATASI KELEMAHAN BERBEZA PADA INDIVIDU
PERKARA PERLU DIAMBIL
BERAT OLEH NAQIB
 SIFATNYA SEBAGAI MURABBI
 MILIKI AKHLAK MUSLIM:TIDAK LAKUKAN DOSA
BESAR DAN TIDAK KEKAL LAKUKAN DOSA KECIL,
JUJUR, BERTANGGUNGJAWAB, RAHMAH dll
 BERAZAM TINGKATKAN KUALITI AHLI
 KUALITI DAN KELEMAHAN AHLI BERBAGAI

 PENINGKATAN KUALITI DAN MERAWAT

KELEMAHAN PERLU SESUAI DENGAN


INDIVIDU
 DISINILAH CABARAN NAQIB
SIFATN NAQIB DALAM
BERKOMUNIKASI
 MENGUASAI LATARBELAKANG AHLI
YANG BERBAGAI, ANIKA ASPEK SETER-
PERINCI YANG MUNGKIN, IA PERLU
UNTUK:
 PASTIKAN ANASIR YANG BOLEH
MEROSAKKAN ORGANISASI
 MEMAHAMI PERAWAKAN UNTUK
MENYSUAIKAN PENDEKATAN TARBIYAH
Sambungan…

 KENALI PERSEKITARAN AHLI, PERLU


KERANA:
 PERSEKITARAN MEMPENGARUHI
INDIVIDU, POSITIF ATAU NEGATIF
 MENGENAL PERSEKITARAN DAPAT
MENGENAL AHLI
 KENAL MUDAH SESUAIKAN PENDEKATAN
DAN KEPERLUAN TARBIYAH FARDIYAH
Sambungan...

 MENGENAL PERWATAKAN AHLI,


FAEDAHNYA:
 MUDAH SESUAIKAN INTRAKSI
 MUDAH SESUAIKAN CARA TARBIYAH
 TIP UNTUK MEMAHAMI PERWATAKAN AHLI
 TELITI CARA DIA HADAPI ORANG YANG TIDAK
SEPENDAPAT
 TELITI CARA DIA HADAPI TEKANAN
 TELITI RUPADIRINYA
 TELITI RIAKSINYA HADAPI SESUATU PERISTIWA
Sambungan...

 TENTUKAN MATLAMAT INGIN DICAPAI


 JANGKA PANJANG
 JANGKA PENDEK
 PESTIKAN PERKARA ASAS SELESAI
 PENYAKIT PERLU DIRAWAT
 KUALITI PERLU DIPERTINGKAT
Sambungan...

 TIP-TIP UNTUK TENTUKAN MATLAMAT


 PASTIKAN MANA MASALAH DAN MANA PUNCA
MASALAH
 PASTIKAN MASALAH ASAS DAN SEMENTARA
 PASTIKAN MASALAH DALAMAN ATAU LUARAN
 PASTIKAN KESAN MASALAH KEATAS PEROSES
TERBIYAH
 PASTIKAN APAKAH IA MASALAH TARIKAN
DALAMAN ATAU TARIKAN LUARAN
Sambungan...

 PASTIKAN KELAKUAN YANG INGIN DIRAWAT


 TENTUKAN TEMPOH RAWATAN SESUAI
 PERLU REALISTIK
 PASTIKAN FAKTOR KEJAYAAN DAN KEGAGAALAN
 IMBANGKAN PERUBAHAB FIKRIYAH DAN
SYU`URIYAH
 TINGKATKAN POTENSI YANG ADA
 BINA KEMAMPUAN PENGUASAAN DALAMAN DAN
LUARAN
PELAKSANAAN TARBIYAH
FARDIYAH
 AMBIL KIRA FAKTOR MASA DAN
KEMAMPUAN
 BINA INTIMA’ DAN WALA’ FIKRI YANG
KUKUH
 WUJUDKAN SUASANA PERJUANGAN
 PASTIKAN AKTIVISMA AHLI
FAKTOR KEJAYAAN TARBIYAH
FARDIYAH
 KEHENDAK AHLI
 KEHENDAK AHLI AMAT PENTING
 KEHEBATAN NAQIB SAHAJA TIDAK BERERTI

 KUALITI DAN KEKERAPAN INTRAKSI


 KUALITI TINGGI BOLEH KURANG KUANTITI

 TANGGUNGJAWB DAN KEPEKAAN NAQIB


TERHADAP KEADAAN AHLI
 KEHENDAK AHLI PENTING, TETAPI
TANGGUNGJAWAB DAN KEPEKAAN NAQIB JUGA
PENTING
PENUTUP
 KEMAMPUAN AHLI HARUNGI KERJA DAKWAH
DILIHAT KEPADA KEUPAYAANNYA BERDIKARI
 KEBERGANTUNGAN MELAMPAU KEPADA
ORGANISASI SATU KELEMAHAN
 AHLI MESTI KUAT SENDIRI-SENDIRI
 ORGANISASI MESTI PASTIKAN KUALITI AHLI
 Sila muat turun NOTA PENUH modul dari web
saya: www.giocities.co./farouq1965

‫وهللا أعلم بالصواب‬