Anda di halaman 1dari 87

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Bab ini membincangkan secara khusus tiga teori kedatangan Islam ke


Alam Melayu iaitu dari India, China dan Arab. Seterusnya
membincangkan peranan, kesan dan pengaruh Islam dalam bidang
akidah, politik, sosial, undang-undang , ekonomi, kesenian, bahasa dan
sastera serta pendidikan di Alam Melayu. Akhir sekali dibincangkan
peranan tamadun Melayu dalam bidang bahasa, agama, budaya dalam
pembinaan tamadun Malaysia.

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

HASIL PEMBELAJARAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Setelah mengikuti tajuk-tajuk ini, pelajar dapat:


1. Menghuraikan teori kedatangan Islam dan faktor Islamisasi Alam
Melayu.
2. Menjelaskan pencapaian tamadun Melayu
3. Menjelaskan aplikasi nilai-nilai Islam di Malaysia

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

KANDUNGAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

3.1

Islam Dalam Tamadun Melayu

3.2

Sejarah Pencapaian Tamadun


Melayu

3.3

Penghayatan Nilai-nilai Islam Di


Malaysia

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENGENALAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan


secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu
wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan
Kepulauan Melayu, gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam
Melayu dan Tanah Jawi, Nusantara
KepulauanEaster (LautanPasifik) hingga Madagaskar(LautanHindi), Formosa
hingga ke New Zealand, Diaspora , Melayu pinggiran di Afrika Selatan, Sri
Lanka, TimurTengah, Australia Barat, Britain.
Istilah Melayu boleh ditakrifkan berdasarkan:
Rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu.
Tergolong dalam cabang Melayu-Indonesia bersama-sama suku Jawa, Sunda,
Madura, Aceh, Minangkabau, Bajau, Murut, Bugis, Sasak, Melanau, Iban, Sulu dll.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

ORANG MELAYU
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Tiada bukti kewujudan manusia di Alam Melayu pada zaman


Pleistosen.
Fosil Java Man (tulang paha, tengkorak, gigi) lebih mirip mawas
Tiada bukti/ penemuan artifak/fosil yang mewakili budaya zaman ini.

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PERAK MAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

1.
2.
3.

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

4.
5.
6.

Rangka lengkap manusia tertua.


Berusia kira-kira 11K tahun
Ditemui pada 1991 di Gua Gunung
Runtuh, Bukit Kepala Gajah,
Lenggong.
Berusia 40-50 tahun ketika mati
Panjang 157cm
Dikebumikan spt janin bersama
cengkerang, tulang haiwan, alat
batu

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU


SINOPSIS
ISLAM
DIBAWA
DARI INDIA

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

TEORI
KEDATANGAN
ISLAM KE
ALAM
MELAYU

RINGKASAN

KUIZ

ISLAM
DIBAWA
DARI TANAH
ARAB

ISLAM DI
BAWA DARI
CHINA

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI DARI INDIA


SINOPSIS

Dikemukakan oleh Snouck Hurgronje :


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

"Seolah sebahagian bangsa India memeluk Islam, maka orang-orang


Islam dari India turut mengambil bahagian lalulintas dan emigrasi di
Nusantara, dan mereka itulah yang memasukkan Islam ke wilayah
Nusantara.

Disokong oleh kebanyakan orientalis seperti R.O.Winstedt, B. Harrison


dll.

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI DARI INDIA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI DARI INDIA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Nisan India

Alasan yang mengukuhkan teori ini:


Batu-batu nisan awal yang
dijumpai di A.M telah diimport
dari Kambay (Kembayat)
Gujerat.
Peranan penting yang
dimainkan oleh pedagangpedagang Gujerat di Kepulauan
Melayu dan kesannya terhadap
penyebaran Islam.
Tradisi kesusasteraan Melayu
lebih mirip kepada tradisi India
Islam.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI DARI INDIA


SINOPSIS

Kelemahan teori ini:


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Kajian mutakhir perhubungan di antara Alam Melayu dan Tanah Arab


wujud sebelum lahirnya Islam lagi. Tidak tepat mengatakan Islam dari
India berdasarkan batu nisan yang dijumpai menyerupai India.
Bukan hanya pedagang India sahaja berdagang di Alam Melayu tetapi juga
dari tempat lain seperti dari Arab dan China.
Tradisi kesusasteraan berkembang lewat setelah Islam lama bertapak dan
berkembang luas di India.

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI DARI INDIA


SINOPSIS

Perselisihan dari daerah


mana:

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

Masjid Thambi di Kuching


SETERUSNYA

Gujerat persamaan batu


nisan
Benggala Malik al-Salih
Raja Pasai I orang Benggali.
India selatan ciri mistik
dan sastera
Malabar persamaan
mazhab Shafie

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI CHINA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kubur Saad bin Abi Waqas di Canton

Berdasarkan laporan bahawa China


telah menerima sejak zaman
pemerintahan Maharaja TaI Tsuing
dari Dinasti Pang (627-650M.
Dikatakan bahawa Rasulullah s.a.w
menghantar Wahab Abi Kabash dan
akhirnya meninggal dunia di
Canton.
Khalifah Uthman pula menghantar
Saad bin Abi Waqas dan
mengasaskan sebuah masjid di
Canton.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI CHINA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Prof.S.Q.Fatimi perpindahan
beramai-ramai orang Islam dari
Canton 876(atau 878) akibat
pemberontakan yang berlaku
hingga korbankan 100,000 150,000 orang Islam:
Mereka yg selamat pergi ke Alam
Melayu, antaranya menurut S.
Naquib ke Kedah dan Palembang.
Selain itu ke Champa, Brunei, pantai
timur Tanah Melayu (Patani,
Kelantan, Terengganu & Pahang)
dan Jawa Timur.
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI CHINA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Hujah-hujah
Di Champa terdapat dua inskripsi
yang menguatkan lagi dakwaan
sesetengah ahli sejarah mengenai
kedatangan Islam di bawa dari
daerah tersebut.
Terdapat sebuah batu nisan yang
bertulis "Khat Kufi" bertarikh 1039
masihi dah sebuah Monumen
"tugu bertarikh 1025 masihi. Pada
Monumen tersebut terdapat
catatan yang berhubung dengan
hukum-hukum Islam.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI CHINA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Selain itu, terdapat sebuah batu nisan


yang dikatakan seorang wali Allah
keturunan Arab, bertarikh 419 H /
1028M yang dijumpai di Pekan,
Pahang.
Batu Bersurat Terengganu yang
dijumpai di Kuala Berang bertarikh
702 H / 1303 M juga dikatakan bukti
yang kukuh.
Antara kandungan pada batu bersurat
itu ialah ayat Al-Quran dan arahanarahan yang dikenakan ke atas orang
Islam supaya mematuhi hukum Allah.
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI CHINA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA
Antara nisan muslim terawal di Barus

Selain itu, kisah perdagangan di


antara saudagar Oman dengan
saudagar China di Kedah tercatat
dalam karangan seorang pelaut Arab
yang bernama Sulaiman di dalam
kitabnya Akhbar-Al-Sinwal-Hind (851
M).
Di dalamnya tercatat nama-nama
seperti Ramni (Lamiri), Barus (Fansur).
Disamping itu, Ibn Khordadheh juga
ada menyebut nama-nama pelabuhan
yang dinyatkan di atas dalam kitabnya
yang berjudul Kitab Al-Masalik WalMamalik.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI CHINA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Bukti lain:
Hubungan diplomatik dgn
China
Bentuk masjid = pagoda di
Kelantan, Melaka dan Jawa

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA
Masjid Kg. Laut di lokasi
asal

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

Teori ini mendapat sokongan


ramai pada masa kini.
Menyatakan kedatangan Islam
ke Alam Melayu sejak abad 7M.
Melalui 3 tahap:
1. Persinggahan
2. Pertapakan
3. Secara meluas.

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

Pengislaman ke negeri-negeri Melayu


adalah langsung dari Makkah iaitu
dengan terutusnya Syeikh Ismail oleh
Sharif Makkah yang singgah di
Malabar untuk mengambil 'Fakir
Muhammad' (keturunan Abu Bakar
Al-Siddiq) menyertainya ke Nusantara
utk mengislamkan Merah Silu dan
menggunakan nama Sultan Malik alSalih.
Pengislaman Parameswara dilakukan
oleh Sayyid Abdul Aziz yang datang
dari Jeddah.

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Makam Sultan Malik al-Salih di Pasai

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

Pengaruh Asia Barat dalam tulisan


jawi, yang mana tulisan Jawi adalah
menggunakan huruf-huruf yang
sama dengan huruf Arab.
Ada pendapat mengatakan bahawa
penambahan huruf-huruf seperti
ga, cha, dari pengaruh Parsi.
Sementara huruf nga pa, dan nya
ialah huruf tempatan yang di ubah
suai dari huruf arab untuk
memenuhi keperluan tempatan.

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Seni khat / kaligrafi yang


terdapat di masjid dan
istana.

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Seni suara seperti qasidah,


marhaban, berzanji, nasyid
dan lain-lain.

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Pengaruh bahasa Arab dalam


bahasa Melayu. Di katakan lebih
7000 perkataan Arab diguna
pakai dalam bahasa Melayu.
Seperti nama-nama hari, kertas,
dakwat, murid, madrasah dan
sebagainya.
Selain itu penggunaan istilah
sultan, khalifah, menggantikan
raja.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Hubungan Kerajaan
Khalifah Uthmaniah
dengan Alam Melayu.

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Utusan Muhammad Dawud Syah kepada Sultan Abdul Hamid II mengenai


serangan Belanda di Indonesia 26 June 1897

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Contoh Armada Kapal Uthmaniyyah ke Aceh

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

TEORI ISLAM DARI TANAH ARAB DAN PARSI


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Contoh Meriam Turki


Uthmaniyyah di Aceh

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

FAKTOR PEMANGKIN ISLAMISASI DI ALAM MELAYU


SINOPSIS
KEUNGGULAN ISLAM

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

HUBUNGAN
DIPLOMATIK

PERANAN
PEMERINTAH

AKTIVITI

RINGKASAN
PENDAKWAHAN

PERKAHWINAN

KUIZ

SETERUSNYA
PERDAGANGAN

POLITIK/PENAKLUKAN

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

FAKTOR PEMANGKIN ISLAMISASI DI ALAM MELAYU


SINOPSIS

KEUNGGULAN ISLAM
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PERANAN PEMERINTAH
PERKAHWINAN
POLITIK/PENAKLUKAN
PERDAGANGAN
PENDAKWAHAN

KUIZ

HUBUNGAN DIPLOMATIK
SETERUSNYA

KEUNGGULAN ISLAM
Agama yang mudah difahami.
Menekankan kesamarataan dan
keadilan.
Bersifat rasional dan praktikal dalam
pelbagai bidang sama ada politik,
ekonomi mahupun sosial
Mengutamakan akhlak dan kehalusan
budi.
Menganjurkan kebersihan serta
kesucian jasmani dan rohani.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

FAKTOR PEMANGKIN ISLAMISASI DI ALAM MELAYU


SINOPSIS

KEUNGGULAN ISLAM
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PERANAN PEMERINTAH
PERKAHWINAN
POLITIK/PENAKLUKAN
PERDAGANGAN
PENDAKWAHAN

KUIZ

PERANAN RAJA-RAJA / PEMERINTAH


Konsep pendewaan terhadap
pemerintah, daulat dan derhaka
tertanam dalam jiwa. Bila pemerintah
atau raja masuk Islam rakyat pun
turut masuk Islam
Hikayat Merong Mahawangsa pengIslaman Kedah.
Hikayat Patani pengislaman Patani.

HUBUNGAN DIPLOMATIK
SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

FAKTOR PEMANGKIN ISLAMISASI DI ALAM MELAYU


SINOPSIS

KEUNGGULAN ISLAM
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PERANAN PEMERINTAH
PERKAHWINAN
POLITIK/PENAKLUKAN
PERDAGANGAN
PENDAKWAHAN

KUIZ

HUBUNGAN DIPLOMATIK
SETERUSNYA

PERKAHWINAN
Terdapat pedagang yang berkahwin dengan
penduduk tempatan kerana pedagangpedagang merupakan orang kaya dan sering
dikagumi penduduk tempatan.
Setelah kahwin, biasanya keluarganya pun
akan memeluk Islam.
Terdapat juga pedagang yang berkahwin
dengan puteri pemerintah tempatan. Oleh
itu Islam lebih mudah tersebar.
Terdapat juga perkahwinan wanita Islam
dengan lelaki bukan Islam.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

FAKTOR PEMANGKIN ISLAMISASI DI ALAM MELAYU


SINOPSIS

KEUNGGULAN ISLAM
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PERANAN PEMERINTAH
PERKAHWINAN
POLITIK/PENAKLUKAN
PERDAGANGAN
PENDAKWAHAN

KUIZ

HUBUNGAN DIPLOMATIK
SETERUSNYA

POLITIK DAN PENAKLUKAN


Peperangan bukanlah satu cara untuk
menyebarkan Islam sebagaimana
pendapat para orientalis:
Penaklukan Melaka ke atas Pahang
bukanlah bertujuan untuk
mengislamkan Pahang tetapi lebih
kepada matlamat politik kerana Pahang
dikatakan kaya dengan emas.
Pengislaman ke atas negeri yang
ditakluk adalah lebih mudah di bawah
pemerintahan yang sama.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

FAKTOR PEMANGKIN ISLAMISASI DI ALAM MELAYU


SINOPSIS

KEUNGGULAN ISLAM
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PERANAN PEMERINTAH
PERKAHWINAN
POLITIK/PENAKLUKAN
PERDAGANGAN
PENDAKWAHAN

KUIZ

HUBUNGAN DIPLOMATIK

PERDAGANGAN
Para pedagang berdakwah
mengembangkan Islam selain dari
berdagang.
Ini dijelaskan oleh Marco Polo tentang
pengislaman Perlak 1292M.
Peranan pegawai perdagangan dalam
negeri Islam di Alam Melayu seperti
Syahbandar Melaka menyebabkan
ramai pedagang masuk Islam.

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

FAKTOR PEMANGKIN ISLAMISASI DI ALAM MELAYU


SINOPSIS

KEUNGGULAN ISLAM
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PERANAN PEMERINTAH
PERKAHWINAN
POLITIK/PENAKLUKAN
PERDAGANGAN
PENDAKWAHAN

KUIZ

HUBUNGAN DIPLOMATIK
SETERUSNYA

PENDAKWAHAN
Pendakwahan para ulama dan ahli sufi lebih meluas
dan berkesan.
Dakwah lebih mudah kerana akhlak baik mereka.
Semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz
hantar pendakwah ke seluruh pelusuk termasuk
Alam Melayu.
Abad 10M semasa kelemahan kerajaan Bani
Abasiyyah lemah ada ahli sufi yang berdakwah
keluar dari Tanah Arab. Merekalah yang memainkan
peranan penting dalam penyebaran dakwah di
Alam Melayu abad 13M dan selepasnya.
Lahir ulama di Alam Melayu seperti Hamzah
Fansuri, Abdul Rauf al-Singkeli, Wali Songo dll.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

FAKTOR PEMANGKIN ISLAMISASI DI ALAM MELAYU


SINOPSIS

KEUNGGULAN ISLAM
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PERANAN PEMERINTAH
PERKAHWINAN
POLITIK/PENAKLUKAN
PERDAGANGAN
PENDAKWAHAN

KUIZ

HUBUNGAN DIPLOMATIK
SETERUSNYA

HUBUNGAN DIPLOMATIK
Melaka telah menjalinkan hubungan
diplomatik dengan China pada 1404
untuk melindunginya dari ancaman
Siam.
Dasar perlindungan China terhadap
negeri-negeri di Alam Melayu bertujuan
politik dan menyebarkan Islam.
Perlindungan terhadap Melaka
memberikan impak yang sama terhadap
negeri-negeri di Kepulauan Melayu yang
lain seperti Kedah, Johor, Kampar dsb.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SEJARAH PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Pencapaian tamadun Melayu menjadi bukti


kegemilangan bangsa Melayu pada lembaran
sejarah silam. Pencapaian ini boleh dilihat
daripada aspek material (benda), intelektual (ilmu
pengetahuan) dan spiritual (agama/
kepercayaan)

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

Kerajaan dan
Pemerintahan

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Kesenian
dan
kemahiran

Pencapaian
Tamadun
Melayu

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

Pendidikan

Bahasa
dan
Sastera

Sosial
dan
Budaya

SETERUSNYA

Ekonomi

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN

Kerajaan Sribuza Islam,


Palembang

PENDIDIKAN

Kerajaan Samudera-Pasai, Acheh


Kerajaan Melayu Melaka

SOSIAL DAN BUDAYA


EKONOMI

Kerajaan Islam Demak, Jawa

BAHASA DAN SASTERA

Kerajaan Acheh Darussalam


Kerajaan Pattani, Thailand

KESENIAN DAN KEMAHIRAN


KUIZ

SETERUSNYA

Kerajaan Buton, Ternate


Kerajaan Johor Riau Lingga
Kerajaan Brunai Darusslam

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Pembentukan ibu kota dan istana pemerintah


PENDIDIKAN
SOSIAL DAN BUDAYA
EKONOMI
BAHASA DAN SASTERA
KESENIAN DAN KEMAHIRAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kota Pasai
Kota Melaka
Kota Aceh
Istana Demak
Istana Banten
Sistem pemerintahan bertulis (Manuskrip Melayu):
Undang-undang Laut Melaka
Hukum Kanun Melaka
Kanun Meukuta Alam
Undang-Undang Kedah
Hukum Kanun Pahang
Undang-undang 99, Perak

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PENDIDIKAN
SOSIAL DAN BUDAYA
EKONOMI
BAHASA DAN SASTERA

PENDIDIKAN
Wujud pendidikan formal dan informal.
Wujud institusi pendidikan: masjid,
madarasah, muenasah, pondok, surau,
langgar, dayah, pesantren.
Penulisan dan penyalinan naskhah kitab
berdasarkan manuskrip Melayu

KESENIAN DAN KEMAHIRAN


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PENDIDIKAN
SOSIAL DAN BUDAYA
EKONOMI

SOSIAL DAN BUDAYA


Budaya menulis: manuskrip Melayu
Budaya berpuisi: pantun & gurindam
Tradisi lisan: tukang cerita, tok dalang, tok
selampit.
Budaya beradat dan pantang larang

BAHASA DAN SASTERA


KESENIAN DAN KEMAHIRAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PENDIDIKAN
SOSIAL DAN BUDAYA
EKONOMI
BAHASA DAN SASTERA

EKONOMI
Pelabuhan Melaka
Pelabuhan Aceh
Pelabuhan Betawi
Penggunaan mata wang :
Mata wang Kesultanan Melayu Melaka
Mata wang Kesultanan Aceh

KESENIAN DAN KEMAHIRAN


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PENDIDIKAN
SOSIAL DAN BUDAYA
EKONOMI
BAHASA DAN SASTERA
KESENIAN DAN KEMAHIRAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kemunculan intelek Melayu:

Hamzah Fansuri
Shamsuddin al-Sumaterani
Nuruddin al-Raniri,
Abdul Rauf Singkel
Abdul Samad al-Palembani

Kecenderungan Sultan-Sultan mempelajari


Islam:
Sultan Mansur Syah dalam Kesultanan
Melaka
Sultan Alauddin Riayat Syah dalam
Kesultanan Selangor

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

BAHASA DAN SASTERA


PENDIDIKAN
SOSIAL DAN BUDAYA
EKONOMI

Pertambahan kosakata dalam


bahasa Melayu dari bahasa Arab,
India dan Cina.

BAHASA DAN SASTERA


KESENIAN DAN KEMAHIRAN

Penghasilan manuskrip Melayu


dalam sastera prosa dan puisi.

KUIZ

SETERUSNYA

Penggunaan tulisan Jawi.

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU


SINOPSIS

KERAJAAN DAN PEMERINTAHAN


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PENDIDIKAN
SOSIAL DAN BUDAYA
EKONOMI
BAHASA DAN SASTERA

KESENIAN DAN KEMAHIRAN PEMBUATAN


Seni bina: rumah, masjid & wakaf
Seni kraftangan: tenun, anyaman, sulaman
& tekat
Seni tekstil & seni tembikar
Peralatan rumah berasaskan kayu dan
peralatan menulis

KESENIAN DAN KEMAHIRAN


KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENGHAYATAN NILAI-NILAI ISLAM DI MALAYSIA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Dasar Penerapan Nilai Islam di Malaysia


Dasar penerapan nilai-nilai islam dalam pentadbiran
diperkenalkan 1985
Usaha kerajaan untuk memasukkan unsur-unsur islam
dalam pentadbiran kehidupan rakyat malaysia
Membimbing dan membentuk akhlak yang berfaedah
dalam kehidupan setiap rakyat ke arah ketinggian maruah
Menanam nilai-nilai murni ke dalam sistem pentadbiran
negara.
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

OBJEKTIF DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM DI MALAYSIA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah,


beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain
Menubuhkan sebuah 'negara bahagia
Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas
yang dipertanggungjawabkan
Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENGHAYATAN NILAI-NILAI ISLAM DI MALAYSIA


SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

PENTADBIRAN
PERUNDANGAN
SOSIAL
PENDIDIKAN
EKONOMI

SETERUSNYA

KESENIAN
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENTADBIRAN
SINOPSIS
DASAR
PENERAPAN
NILAI-NILAI
ISLAM

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

AKTA
PENCEGAH
RASUAH
1967

RINGKASAN

JAKIM

3.3.1
PENTADBIRAN
NEGARA

KUIZ

SETERUSNYA

PELAN
INTEGRASI
NASIONAL

DAKWAH

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENTADBIRAN
SINOPSIS

JAKIM
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Memastikan ajaran Islam tersebar serta terpelihara kesuciannya di kalangan


masyarakat dengan penuh dedikasi, cekap dan berkesan
Membangun dan meningkatkan kualiti pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Islam
di kalangan pengurus dan pentadbir agensi kerajaan, NGOS dan pemimpin
masyarakat;
Membentuk para daie yang berdisiplin, berwawasan, berketerampilan dan
profesional.

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENTADBIRAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM


Program Dakwah Islamiah Seperti Yadim, Abim, Perkim.

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENTADBIRAN
SINOPSIS

PELAN INTEGRASI NASIONAL


HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

Bagi tempoh 5 tahun pertama (2004-2008), PIN menetapkan lima sasaran


keutamaan yang hendak dicapai. Sasaran yang dikenali sebagai TEKAD 2008 ini
ialah:
Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa secara
berkesan;
Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan
mengatasi karenah birokrasi;
Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan;
Memantapkan institusi keluarga; dan
Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENTADBIRAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

AKTA PENCEGAH RASUAH 1967


Fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diperuntukkan
di bawah Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia (SPRM) 2009 iaitu:
Menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan
kesalahan di bawah Akta ini dan menyiasat mana-mana aduan itu
sebagaimana yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau
pegawai-pegawai itu;
Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah;
Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam
memerangi rasuah.
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENTADBIRAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN

Tanggungjawab
Amanah
Berbudi mulia
Bersyukur
Ikhlas
Dedikasi
Sederhana
Tekun
Bersih
Disiplin
Bekerjasama
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PERUNDANGAN
SINOPSIS
MAJLIS DAN
JABATAN
AGAMA
ISLAM NEGERI

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

KUASA KETUA
AGAMA
ISLAM DI
SETIAP
NEGERI

MAHKAMAH
SYARIAH

PERUNDANGAN
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

KEDUDUKAN
AGAMA ISLAM
DALAM
PERLEMBAGAA
N
PERSEKUTUAN

YANG
DIPERTUAN
AGONG
SEBAGAI KETUA
AGAMA ISLAM

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PERUNDANGAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

MAHKAMAH SYARIAH
Mahkamah Syariah di Malaysia menjalankan tugas yang
diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan.
Pindaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan pada 1988
memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa berasingan daripada
mahkamah sivil, menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada
campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf. Kuasa
Mahkamah Syariah adalah di bawah enakman negeri antaranya:
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
MAHKAMAH TINGGI SYARIAH
MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PERUNDANGAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

KEDUDUKAN AGAMA ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN


RINGKASAN

KUIZ

Kedudukan Agama Islam dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia(PPM) Termaktub


dalam Perkara 3(1)
Agama Islam menjadi agama Persekutuan

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PERUNDANGAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

YANG DIPERTUAN AGUNG SEBAGAI KETUA AGAMA ISLAM


KUIZ

SETERUSNYA

Kedudukan Sultan dan raja-raja Melayu dalam PPM termaktub dalam Perkara
3(2)
Sultan dan Yang Dipertuan Agong menjadi ketua Agama Islam

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PERUNDANGAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN KUASA KEPADA KETUA AGAMA ISLAM DI SETIAP NEGERI


KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Memperuntukkan kumpulan agama membentuk dan menyelenggara institusi


Termaktub dalam perkara 12(2) PPM
Mentakrifkan orang Melayu sebagai yang yang menganut agama Islam
Perkara 160(2) PPM

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PERUNDANGAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

PERANAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI DAN JABATANJABATAN AGAMA ISLAM NEGERI

Pengislaman & Pemulihan Akidah


Pentadbiran Zakat
Pentadbiran & Pengurusan
Wakaf, Faraid, Wasiah, Fidyah & kaffarah, Hartanah Baitulmal

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SOSIAL
SINOPSIS

PENGUKUHAN
INSTITUSI
KEKELUARGAAN ISLAM

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

MEMBANGUNKAN
SYIAR ISLAM

PEMBANGUNAN
INSTITUSI MASJID

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

PENGHAYATAN ALQURAN

PROMOSI MAKANAN
HALAL (HUB HALAL
ANTARABANGSA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

PENDIDIKAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

PENUBUHAN SEKOLAH
BERASRAMA PENUH
BANTUAN KERAJAAN

UNIVERSITI ISLAM
ANTARABANGSA MALAYSIA
(UIAM)

INSTITUT IBNU SINA

UNIVERSITI SAINS ISLAM


MALAYSIA (USIM)

INSTITUT ANTARABANGSA
PEMIKIRAN DAN TAMADUN
ISLAM (ISTAC)

INSTITUT KEFAHAMAN
ISLAM MALAYSIA (IKIM)

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

EKONOMI
SINOPSIS
PERBANKAN ISLAM DAN
TAKAFUL

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

INSTITUSI ZAKAT

AMANAH IKHTIAR
MALAYSIA

INSTITUSI WAKAF

YAYASAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI ISLAM
MALAYSIA (YaPIEM)

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA
LEMBAGA TABUNG HAJI

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

KESENIAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

SENIBINA
ISLAM

MEDIA
ISLAM

KALIGRAFI
ISLAM

KESENIAN
ISLAM

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

KUIZ
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Manakah antara pernyataan di bawah yang TIDAK termasuk dalam


pembuktian teori kedatangan Islam ke Alam Melayu dari Tanah Arab?
A. Orang Melayu berjaya menghasilkan sistem tulisan jawi
B. Pemakaian kopiah dan kain pelikat melambangkan pakaian Islam
C. Parameswara memeluk Islam di bawah pengaruh Maulana Abdul Aziz
D. Kesusasteraan dan Persuratan Melayu menyamai unsur karya di Timur
Tengah

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Manakah antara berikut fakta yang BENAR mengenai faktor perkembangan dan
pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Melayu di Nusantara?
i. Menggunakan sistem undang-undang Islam untuk mentadbir negara seperti di zaman
Kesultanan Melayu Melaka
ii. Perkahwinan antara golongan pedagang dan pendakwah dengan gadis tempatan
termasuk golongan istana dan anak-anak pembesar negeri
iii. Pendidikan Islam yang diajar di masjid, surau, istana raja, pondok atau pesantren dan
rumah-rumah ulama menggalakkan perkembangan ajaran Islam
iv. Kebangkitan intelektual Melayu menguasai semua bidang ilmu pengetahuan termasuk
menterjemah karya falsafah Hindu dan kajian saintifik
A. i, ii dan iii
B. i, iii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. Semua di atas

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin keistimewaan orang


Melayu dan agama Islam. Di dalam Perkara 160 (2), bangsa Melayu
ditakrifkan sebagai seorang yang menganut agama Islam,
__________________ lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan
atau Singapura. Sementara ibu dan bapanya lahir di Persekutuan atau
Singapura pada Hari Merdeka.
Berdasarkan pernyataan di atas, sempurnakan petikan takrifan bangsa
Melayu.
A. Bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat pekerti Melayu
B. Bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam Melayu
C. Bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu
D. Bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat budaya Melayu
2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Manakah antara negara berikut dikaitkan dengan penemuan Batu


Bersurat di Terengganu?
A. India
B. Arab
C. China
D. Yaman

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

LATIHAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

SOALAN 1
Kedatangan Islam telah memberi impak yang besar kepada pembinaan
tamadun di Nusantara dalam pelbagai aspek.Berdasarkan pernyataan di
atas,huraikan :
(a) EMPAT (4) pengaruh Islam di Nusantara. ( 10 markah)
(b) EMPAT (4) hujah Islam menjadi teras dalam pembinaan Tamadun
Malaysia
( 10 markah)

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

SOALAN 2
Ajaran Islam memain peranan penting di Alam Melayu sehingga berjaya
merubah penguasaan pengaruh Hindu dan Buddha.Akhirnya lahirlah
zaman baru membina tamadun berasaskan aqidah Islam sejati.
Berdasarkan pernyataan di atas,huraikan :
a) EMPAT (4) peranan pendakwah di Alam Melayu ( 10 markah)
b) EMPAT (4) pengaruh Islam di Alam Melayu dalam bidang pendidikan
(10 markah)

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

SOALAN 3
Prof.S.M.Naguib al-Attas menegaskan bahawa kedatangan Islam telah
melahirkan zaman baru di Alam Melayu.
Berdasarkan pendapat tersebut bincangkan :
a) TIGA (3) teori kedatangan Islam di Alam Melayu. ( 10 markah)
b) TIGA (3) elemen yang menunjukkan tamadun Melayu menjadi asas
kepada pembinaan tamadun Malaysia
( 10 markah)

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

SOALAN 4
Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah berjaya mempengaruhi sosiobudaya masyarakat setempat dalam pelbagai bidang.
Berdasarkan kenyataan di atas,bincangkan :
a) EMPAT (4) faktor yang membawa kepada kepesatan perkembangan
Islam di Alam Melayu.
(10 markah)
b) EMPAT (4) aspek perubahan yang dibawa oleh Islam di Alam Melayu.
(10 markah)

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

SOALAN 5
Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah berkembang dengan pesat dan
membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu.
Berdasarkan kenyataan di atas,huraikan TIGA (3) faktor yang
empercepatkan perkembangan penyebaran Islam dan TIGA (3) pengaruh
Islam di Alam Melayu.
(20 markah)

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Tamadun Malaysia berpotensi untuk muncul sebagai pusat tamadun


islam yangcemeerlang pada masa hadapan.
Berdasarkan pernyataan di atas,huraikan :
(a) EMPAT (4) hujjah yang menyonkong pernyataan di atas. (10 markah)
(b) EMPAT (4) halangan ke arah merealisasikannya (10 markah)

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Kedatangan Islam telah memberi impak yang besar kepada


pembinaan tamadun di Nusantara dalam pelbagai aspek.
Berdasarkan pernyataan di atas,huraikan :
a) EMPAT (4) pengaruh Islam di Nusantara. ( 10 markah)
b) EMPAT (4) hujah Islam menjadi teras dalam pembinaan Tamadun
Malaysia
( 10 markah)

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Kedatangan Islam telah memberi impak yang besar kepada


pembinaan tamadun di Nusantara dalam pelbagai aspek.
Berdasarkan pernyataan di atas,huraikan :
a) EMPAT (4) pengaruh Islam di Nusantara. ( 10 markah)
b) EMPAT (4) hujah Islam menjadi teras dalam pembinaan Tamadun
Malaysia
( 10 markah)

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Ajaran Islam memain peranan penting di Alam Melayu sehingga


berjaya merubah penguasaan pengaruh Hindu dan Buddha.Akhirnya
lahirlah zaman baru membina tamadun berasaskan aqidah Islam
sejati.
Berdasarkan pernyataan di atas,huraikan :
a) EMPAT (4) peranan pendakwah di Alam Melayu (10 markah)
b) EMPAT (4) pengaruh Islam di Alam Melayu dalam bidang pendidikan
(10 markah)

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Prof.S.M.Naguib al-Attas menegaskan bahawa kedatangan Islam telah


melahirkan zaman baru di Alam Melayu.
Berdasarkan pendapat tersebut bincangkan :
a) TIGA (3) teori kedatangan Islam di Alam Melayu. (10 markah)
b) TIGA (3) elemen yang menunjukkan tamadun Melayu menjadi asas
kepada pembinaan tamadun Malaysia
(10 markah)

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah berjaya mempengaruhi sosiobudaya masyarakat setempat dalam pelbagai bidang.
Berdasarkan kenyataan di atas,bincangkan :
a) EMPAT (4) faktor yang membawa kepada kepesatan
perkembangan Islam di Alam Melayu.
(10 markah)
b) EMPAT (4) aspek perubahan yang dibawa oleh Islam di Alam
Melayu.
(10 markah)

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)


CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 3
TAMADUN MELAYU

SETERUSNYA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.