Anda di halaman 1dari 24

ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN

KANAK-KANAK:
BURUH KANAK-KANAK

FEM 4123

DEFINISI MENURUT CRC


Sebarang pekerjaan yang dilakukan oleh
kanak-kanak dan memberi kesan berikut:
Mengganggu kesihatan/fizikal, mental, sosial,
moral, keselamatan, pendidikan.
Menyebabkan
kanak-kanak
tidak
dapat
bermain atau menyertai aktiviti yang perlu
untuk perkembangan fizikal dan mentalnya.
Ringkasnya, eksploitasi ekonomi.

SEJARAH LAMPAU
Revolusi Industri: kilang
Era Victoria: kilang, lombong, pembersih
pendiang api.
Bentuk kerja: pelayan domestik, pembinaan,
pelacur, kilang, lombong arang batu.
Umur: seawal 3 tahun.
Pertengahan kurun ke 18: 120,000 pelayan
domestik di London. Waktu bekerja: 80 jam
seminggu.
1900: 1.7 juta buruh kanak-kanak (bawah 15
tahun) sebagai pekerja industri di USA. Naik 2
juta pada 1910.

SEMASA
Masih berlaku - selagi wujud kemiskinan
keluarga (Basu & Van, 1998).

UNICEF: 158 juta buruh kanak-kanak (5-14


tahun) seluruh dunia tidak termasuk pekerja
domestik.
Nov 2005: Serbuan aktivis NGO India Junned
Khan dengan bantuan Jabatan Buruh dan NGO
Pratham berjaya membebaskan 480 burh
kanak-kanak dalam industri sulaman haram.

BANTAHAN TERHADAP BURUH


KANAK-KANAK
Kanak-kanak sepatutnya menghabiskan
masa di sekolah.

Kanak-kanak terdedah kepada waktu


kerja yang lama dan boleh memudaratkan
kesihatan.
Melibatkan kerja paksa, eksploitasi dan
ganjaran yang tidak setimpal dengan kerja
yang dilakukan.

SENARIO BURUH KANAK-KANAK


Bekerja membantu tugas-tugas domestik
keluarga atau diupah oleh orang luar.
International
Labour
Organization
menganggarkan lebih 200 juta kanakkanak bekerja dalam waktu kerja yang
panjang dan dalam industri yang
terdedah kepada risiko pencemaran
tinggi.

SENARIO BURUH KANAK-KANAK


Buruh kanak-kanak adalah fenomena
biasa di negara-negara seperti India,
China,
Bangladesh,
Thailand
dan
Filipina.
Agak sukar untuk menilai fenomena ini
di Malaysia kerana tidak banyak kajian
sistematik dilakukan.
Namun,
terdapat
kajian
yang
menunjukkan fenomena ini turut berlaku
di Malaysia.

KAJIAN BURUH KANAK-KANAK

WHO (1984),
mengalami :

banyak buruh kanak-kanak


kemalangan ketika bekerja,
nutritional deficiencies, terdedah kepada bahan
toksik dan bekerja antara 10 jam hingga 14 jam
sehari.
Kajian oleh CHILD (NGO) pada 1993 terhadap
pekerja estet getah dan kelapa sawit di Selangor
melaporkan:
Sekurang-kurangnya 20 estet di Kuala Selangor
mempunyai buruh kanak-kanak.
70% dibawah 14 tahun, 25% di bawah 12 tahun.
60% daripada kanak-kanak bawah 14 tahun
bekerja sepenuh masa (9 lelaki, 8 perempuan).

KAJIAN BURUH KANAK-KANAK


Mary George (1992): peraturan pekerjaan dan
promosi pendidikan oleh kerajaan hanya
berjaya menurunkan kadar buruh kanak-kanak
dan bukan membasminya.
Eng (1992): kanak-kanak 12 dan 16 tahun di
Penang bekerja dalam industri makanan laut,
pembuatan dan pembaik-pulihan bot, perabut,
pakaian, arang batu. Gaji rendah dan keadaan
tempat kerja yang buruk.

MENGAPA BURUH KANAKKANAK SUKAR DIKESAN


Tinggal di kawasan pedalaman dan
bekerja sebagai sebahagian daripada
tenaga kerja keluarga.
Bekerja secara kasual dan bukan tetap
untuk elak dikesan.
Tendensi majikan, keluarga atau kanakkanak sendiri merahsiakannya kerana
bimbang mendapat tentangan.

PUNCA BURUH KANAK-KANAK


FAKTOR EKONOMI.
Kemiskinan menyebabkan kanak-kanak
terpaksa bekerja untuk membantu
keluarga.
FAKTOR PENDIDIKAN.
Kegagalan
sekolah
menyediakan
persekitaran yang kondusif untuk
menyedarkan ibubapa dan kanak-kanak
kepentingan pendidikan.

PUNCA BURUH KANAK-KANAK


FAKTOR KELUARGA
Kehilangan ibu bapa.
Ibu bapa kurang upaya.
Ibu bapa lanjut usia.
Ibu bapa penagih arak atau dadah.
Perpecahan keluarga.
Penderaan dalam keluarga kanak-kanak
lari daripada rumah

PERLINDUNGAN: ANTARABANGSA
Artikel 32 Konvensyen Kanak-kanak 1989.
ILO Programme on the Elimination of Child
Labour (IPEC) ditubuhkkan pada 1992.

88 negara ahli.
Rakan kongsi termasuk persatuan majikan dan
pekerja, agensi kerajaan antarabangsa, pihak
swasta, organisasi mewakili komuniti, NGOs,
parlimen,
media,
kehakiman,
universitiuniversiti, kumpulan keagamaan, kanak-kanak
dan keluarga.

BURUH KANAK-KANAK DAN


UNDANG-UNDANG
Tiada undang-undang yang menghalang
secara total buruh kanak-kanak di
Malaysia.
Polisi tidak campurtangan kerajaan
adalah kerana buruh kanak-kanak secara
tradisi telah menjadi pola kehidupan
sosial dan ekonomi.
Undang-undang menyediakan peraturan
kepada pola buruh kanak-kanak sedia
ada supaya sebarang penyalahgunaan
dan pengeksploitan dapat dihalang.

BURUH KANAK-KANAK DAN


UNDANG-UNDANG
Akta Kanak-kanak dan Orang Muda
(Pekerjaan) 1966 hanya melindungi
kanak-kanak yang bekerja daripada
dieksploitasi.
Akta ini membezakan kanak-kanak dan
orang muda.

Kanak-kanak bawah 14 tahun.


Orang muda antara 14 hingga 16
tahun.

BURUH KANAK-KANAK DAN


UNDANG-UNDANG
Objektif: bukan mengharamkan buruh kanakkanak tetapi governs dan melindungi kanakkanak yang bekerja.
Diterimapakai
secara
verbatim
daripada
undang-undang Inggeris.
Akta ini menetapkan:
Jenis pekerjaan yang dibenarkan.
Jumlah jam bekerja dan jumlah jam rehat (tidak
lebih 6 hari, tidak boleh bekerja pada pukul 8
mlm hingga 7 pagi, selepas 3/4 jam mesti
diberi waktu rehat.

Sambungan
Larangan:
Kanak-kanak dan orang muda dilarang keras
bekerja berdekatan dengan mesin-mesin.

Kanak-kanak dan orang muda dilarang keras


bekerja di bawah tanah.
Loopholes:

No minimum age stipulated in the Act.


No legislation to govern a minimum wage for
minors who work.
No prescribed benefits stipulated in the Act.

Sambungan
The Employment Act 1955 and the Workmens
Compensation Act 1952 is not legally bound to
inform nor register children with PERKESO or
with KWSP except in entertainment industry.
Penalties RM2000/6 months imprisonment for
the first offender and RM3000/2 years
imprisonment for second or subsequent
offender are completely inadequate to
safeguard and protect children.
Cases heard by Magistrate: limited powers to
penalize.

RUMUSAN
Buruh kanak-kanak tidak begitu ketara
di Malaysia kurang pendedahan.
Peraturan
pekerjaan
dan
promosi
pendidikan oleh kerajaan hanya berjaya
menurunkan kadar buruh kanak-kanak
dan bukan membasminya

RUMUSAN
Polisi tidak campurtangan kerajaan
adalah kerana buruh kanak-kanak
secara tradisi telah menjadi pola
kehidupan sosial dan ekonomi.
Undang-undang menyediakan peraturan
kepada pola buruh kanak-kanak sedia
ada supaya sebarang penyalahgunaan
dan pengeksploitan dapat dihalang.

BURUH KANAK-KANAK

TABURAN BURUH KANAKKANAK SELURUH DUNIA


UNICEF GLOBAL DATABASES 2009

STATISTIK MENGIKUT KATEGORI


NEGARA: UNICEF SOWC 2010

* Exclude Nigeria

** ExcludeChina
*** Exclude Nigeria and China

STATISTIK MENGIKUT GENDER:


UNICEF SOWC 2010

*Excludes Nigeria
** Excludes China
*** Excludes Nigeria and China