Anda di halaman 1dari 16

Terapi Rasional Emotif

(Pendekatan Kognitif)
Tutorial:
Pandangan teroir Terapi Rasional Emotif
(Pendekatan Kognitif ) terhadap manusia.
Kekuatan dan kelemahan teori berkenaan
TERAPI RASIONAL EMOTIF
dibentuk oleh Albert Ellis (1962)
Ellis (1979) menekankan pemikiran,
perhitungan, pemilihan, penganalisisan dan
tindakan.
Pendekatan terapi ini mengandaikan bahawa
pemikiran, emosi dan tingkah laku
berinteraksi dan mempunyai kesan kepada
perhubungan.
TRE menekankan emosi yang dihasilkan oleh
pemikiran manusia itu sendiri.
Dengan gangguan emosi sebagai aktif
daripada kesalahan seseorang itu dan idea-
idea yang tidak logik tentang situasi tertentu.
TRE mengatakan bahawa sifat ‘ menyalahkan ’
itu adalah tonggak bagi gangguan emosi.
Untuk mengubati gangguan ini, seseorang
harus berhenti daripada menyalahkan diri
sendiri mahupun orang lain. Sebaliknya dia
sanggup menerima dirinya daripada
menyesali dan mengutuknya.
Terapi ini mangatakan bahawa manusia
dilahirkan dengan potensi boleh berfikir dan
membuat kerja-kerja yang Bantu mereka
menerima diri mereka sebagai manusia yang
selalu membuat silap dan di samping itu
mempelajari hidup dengan aman.
TRE juga membantu seseorang klien untuk
bagaimana merasai tidak terluka atau
tergores perasaan walaupun apabila mereka
itu tidak diterima dan dikasihi oleh orang lain
yang berguna.
Garth J. Blackham (1975)
Menyatakan 2 tujuan utama TRE:
 mendemonstrasikan pada klien bahawa berkata-
kata kepada diri sendiri itu adalah akibat
daripada gangguan
 menilai kembali berkata dalam diri demi
menghapuskannya dan menolak semua idea
yang tidak logic berikutnya.
Pandangan teori terhadap
manusia

Patterson (1980) menggariskan 7 bentuk


kemanusiaan di mana boleh menyebabkan
seseorang manusia berasa tidak gembira,
emosinya terganggu dan sebagainya:
1. Seseorang itu bersifat rasional dan tidak
rasional yang begitu unik. Apabila berfikir dan
berkelakuan rasional, ia akan berkesan,
gembira dan mampu.
2. Emosi atau gangguan psikologi adalah akibat

daripada ketidakrasionalan dan ketidaklogikan


seseorang itu berfikir. Emosi ini selalunya
diikuti tidak rasional dan sombong serta
bongkak.
 3. Fikiran yang tidak rasional yang terdapat pada
peringkat awal pembelajaran adalah tidak logik
yang mana seseorang itu adalah menyusun
biologikalnya kea rah lebih terataur daripada ibu
bapa mahupun budayanya. Dalam proses
membesar, kanak-kanak diajar berfikir dan
merasakan sesuatu tentang dirinya dan orang
lain. Semuanya akan bersekutu dengan idea yang
baik dan manjadi emosi positif seseorang insane-
misalnya,cinta atau seronok dan yang bersekutu
dengan idea tidak baik menjadi emosi negative
seperti pedih dan marah ataupun perasaan
tertekan.
4. insan adalah haiwan yang berkata-kata, yang
selalunya berfikir melalui penggunaan symbol-
simbol atau bahasa. Oleh kerana berfikir
mengandungi emosi, maka fikiran yang tidak
rasional adalah penting menjadi kukuh terganggu
akan menerima dan melayan gangguan-
gangguan itu serta meneruskan tingkah laku
yang tidak logic oleh pengucapan dalaman bagi
idea dan pemikiran-pemikiran yang tidak
rasional.
5. Ellis menekankan bahawa ia bukanlah situasi

mereka sendiri yang mencipta keraguan dan


tidak balas yang tidak elok, daripada ia adalah
pengamatan seseorang itu bagi keadaan-
keadaan yang membuatkan mereka tidak manis.
6. Ellis melihat seseorang itu sebagai unik dan
mempunyai kuasa mengetahui sekatan-sekatan
hadnya, menukarkan asas pandangan dan nilai-
nilai bahawa individu itu adalah tidak kritikal
menerimanya sebagai seorang kanak-kanak, dan
mencabar kecenderungan kekalahan diri.
Manusia mempunyai keupayaan melawan dan
menentang system-sistem menilainya dan
mengindoktrinasikan semula dirinya dengan
bekelakuan lain sedikit daripada apa yang
sepatutnya mereka lakukan pada masa-masa lalu.
Kerana mereka boleh berfikir dan bekerja
sehingga mereka benar-benar menjadikan diri
mereka itu berlainan sama sekali.
7. pemikiran dan kekalahan diri serta emosi

seharusnya ditentang oleh organisasi


pengamatan dan fikiran semula supaya fikiran
menjadi logic dan rasional, daripada ia tidak logic
Kebaikan TRE
1.Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah
yang dihadapi oleh klien. Dengan itu
perawatan juga dapat dilakukan dengan
cepat.
2.Kaedah pemikiran logik yang diajarkan kepada
klien dapat digunakan dalam menghadapi
gejala yang lain.
3.Klien merasakan diri mereka mempunyai
keupayaan intelektual dan kemajuan dari
cara berfikir.
Kelemahan TRE
1.Ada klien yang boleh ditolong melalui analisa
logik dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak
begitu geliga otaknya untuk dibantu dengan
cara yang sedemikian yang berasaskan
kepada logika.
2.Ada setengah klien yang begitu terpisah dari
realiti sehingga usaha untuk membawanya ke
alam nyata sukar sekali dicapai.
3.Ada juga klien yang terlalu berprasangka
terhadap logik, sehingga sukar untuk mereka
menerima analisa logik.
4.Ada juga setengah klien yang memang suka
mengalami gangguan emosi dan bergantung
kepadanya di dalam hidupnya, dan tidak
mahu membuat apa-apa perubahan lagi
LANGKAH – LANGKAH TRE
1)Langkah pertama
Konselor berusaha menunjukkan bahwa cara
berfikir klien harus logis kemudian membantu
bagaimana dan mengapa klien sampai pada
cara seperti itu, menunjukkan pola hubungan
antara pikiran logis dan perasaan yang tidak
bahagia atau dengan gangguan emosi yang di
alami nya.
2)Langkah kedua
Menunjukkan kepada klien bahwa ia mampu
mempertahankan perilakunya maka akan
terganggu dan cara pikirnya yang tidak logis
inilah yang menyebabkan masih adanya
gangguan sebagaimana yang di rasakan.
3)Langkah ketiga
Bertujuan mengubah cara berfikir klien
dengan membuang cara berfikir yang tidak
logis
4)Langkah keempat
Dalam hal ini konselor menugaskan klien
untuk mencoba melakukan tindakan
tertentu dalam situasi nyata.
AHLI KUMPULAN
 CHAI KHO ZEN
 CHIN SHI CHING

 COLLY KONG SUAN FUNG


 JENNY WONG BIT TEIN

 KWAN YEE TEAM

 LO NAM YEE