Anda di halaman 1dari 8

Siklus hidrologi adalah peredaran air dari laut ke

atmosfer melalui penguapan yang kemudian jatuh


ke permukaan bumi dan mengalir diatas maupun
didalam tanah.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Evaporasi adalah perubahan bentuk air ke gas secara


langsung.
Transpirasi adalah proses penguapan yang dilakukan oleh
tumbuhan.
Evapotranspirasi adalah proses penggabungan antara
evaporasi dan transpirasi.
Kondensasi adalah perubahan dari uap air menjadi titik air.
Infiltrasi adalah proses pergerakan air kedalam tanah.
Presipitasi adalah hujan.
Limpasan adalah air yang mengalir diatas permukaan tanah.
Adveksi adalah gerakan air dalam wujud padat, cair, atau uap
melalui atmosfer.

1.

2.

3.

4.

Tahap 1
Matahari menjadi pendorong dalam siklus hidrologi
terutama pada proses penguapan.
Tahap 2
Uap air yang mengembun dan membentuk awan.
Tahap 3
Awan bergerak dan terjadi hujan.
Tahap 4
Air hujan mengalir kembali ke badan air.

1.

2.

3.

Siklus pendek
Penguapan di permukaan laut yang selanjutnya
terbentuk awan dan akhirnya terjadi hujan.
Siklus sedang
penguapan dari darat(laut) yang selanjutnya terbentuk
awan dan terjadi hujan di daratan, kemudian air
mengalir kembali ke laut melalui sungai.
Siklus panjang
penguapan di permukaan laut yang selanjutnya
terbentuk awan dan terjadi hujan di daratan, kemudian
air mengalir kembali ke laut melalui sungai permukaan
maupun aliran bawah tanah.

1.

2.

3.

Air Angkasa
Air yang asal pengambilannya dari air hujan.
Air Tanah
Air yang bergerak didalam tanah dan terdapat di
dalam ruang diantara butiran butiran tanah.
Air Permukaan
Air yang berasal dari permukaan tanah.