Anda di halaman 1dari 95

BAB 1

KEMUNCULAN
DAN
PERKEMBANGAN
NASIONALISME
DI
ASIA TENGGARA
Imperialisme Barat

di Asia Tenggara
Maksud imperialisme
Dasar sesebuah negara
meluaskan pengaruh
dan wilayahnya
dengan menjajah negara
lain
untuk kepentingan
tertentu.
Tempoh perlangsungan
imperialisme awal

Berlaku sejak
Empayar Yunani
dan Empayar Rom
Tempoh perlangsungan
imperialisme moden

Bermula sejak abad ke-15 apabila kuasa-


kuasa Barat menguasai wilayah-wilayah
di Amerika Latin, Afrika dan Asia
Imperialis Barat Tanah jajahan
Portugal Timor-Timur [Timor Leste]
Sepanyol Filipina [1525– 1898 ]
Belanda Indonesia
Britain Tanah Melayu, Singapura,
Sarawak, Sabah dan Burma
[Myanmar]
Perancis IndoChina [ Vietnam, Laos dan
Kampuchea]
Amerika Syarikat Filipina [1898-1946]
Perbezaan imperialisme Barat pada peringkat
awal
dengan pada peringkat selepas tercetusnya
Revolusi Perindustrian
Peringkat Aspek Peringkat selepas
tercetusnya Revolusi
awal perbandingan Perindustrian
Berlaku secara tidak Bentuk Berlaku secara
langsung. langsung dan
perlangsungan persaingan antara
kuasa Barat menjadi
semakin sengit.
Untuk menguasai Tujuan Untuk menguasai
kepentingan bekalan bahan mentah
perdagangan dan pasaran baru.
rempah sahaja.
FAKTOR-FAKTOR
IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA

1. Revolusi Perindustrian

2. Persaingan Kuasa-kuasa Barat

3. Kekayaan Bahan Mentah

4. Kemajuan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan

5.Beban Orang Putih dan Tugas Menyebarkan Tamadu


1. REVOLUSI
PERINDUSTRIAN
 Kuasa imperialis memerlukan
bekalan bahan mentah secara
konsisten untuk membolehkan
mereka mengeluarkan hasil
perkilangan secara besar-besaran.
 Kawasan pasaran baru yang luas
diperlukan untuk memasarkan
pelbagai hasil perkilangan.
2. PERSAINGAN KUASA-KUASA BARAT

 Keluasan tanah jajahan


melambangkan kekuatan dan
kekayaan kuasa Barat

 Kuasa Barat yang memperoleh tanah


jajahan yang semakin luas, akan
memperoleh sanjungan yang
semakin tinggi
3. KEKAYAAN BAHAN MENTAH
 Asia Tenggara kaya dengan bahan
mentah.
 Contoh :
 Bijih timah terdapat di Tanah
Melayu, Indonesia dan Negara Thai.
 Kayu jati terdapat di Negara Thai
dan Burma
 Tebu dan kelapa terdapat di Filipina
4. KEMAJUAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN
PERHUBUNGAN
 Penggunaan kapal berkuasa wap membolehkan
muatan yang lebih banyak diangkut dan
mempercepat perjalanan antara Barat dengan
Timur

 Pembukaan Terusan Suez menjadikan


perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos.

 Melalui telegraf kuasa-kuasa imperialis dapat


memberikan arahan kepada pegawai-pegawai
mereka di tanah jajahan dengan lebih cepat dan
berkesan.
Urusan perniagaan menjadi lebih mudah.
Cargo ship in the Suez Canal near Ismailia, Egypt.
5. BEBAN ORANG PUTIH DAN
TUGAS MENYEBARKAN
TAMADUN
 BEBAN ORANG PUTIH
 Britain dan Belanda mendakwa mereka
lebih maju dan bertamadun.
 Mereka berasa bertanggungjawab untuk
memimpin orang Timur ke arah kehidupan
yang lebih sejahtera
 TUGAS MENYEBARKAN TAMADUN
 Orang Perancis bertanggungjawab untuk
mentamadunkan orang Timur.
 Mubaligh Kristian berpendapat mereka
bertanggungjawab sebarkan agama.
1.2 Perubahan Sistem
Politik

1.2.1
Pengenalan
Sistem Birokrasi
Barat
Ciri-ciri Umum Sistem Birokrasi Barat
Yang Diperkenalkan
Di Negara-negara Asia Tenggara

Bil. Tema Huraian


1. Kerajaan Penubuhan Kerajaan Pusat
pusat hasil penyatuan wilayah-
wilayah di tanah jajahan.

2. Gabenor Pelantikan Gabenor Jeneral


Jeneral sebagai ketua pentadbir di
tanah jajahan.
Bil. Tema Huraian
3. Biro Pelaksanaan pentadbiran
melalui biro (jabatan )

4. Pegawai Pelantikan pegawai Barat


Barat sebagai ketua biro.

5. Undang- Pengenalan undang-undang


undang Barat.
Barat
1.2.1.1 Sistem Pemerintahan Di
Filipina
Sistem pemerintahan tradisional Sistem pemerintahan semasa
penjajahan Sepanyol
Terdiri daripada daerah-daerah kecil Sistem pentadbiran berpusat dengan
dikenali sebagai barangay. Gabenor Jeneral sebagai pemerintah
tertinggi diperkenalkan.

Barangay diperintah oleh golongan datu. Ketua Datuk Bandar ialah pentadbir
wilayah.
Kerajaan-kerajaan Islam wujud di Gabenor Kecil ialah pentadbir bandar.
selatan kepulauan Filipina.
Pentadbiran pada peringkat tempatan
dilaksanakan di bawah Sistem
Encomienda yang diketuai oleh
Encomiendero.

Penyatuan barangay menyebabkan


kemerosotan terhadap sistem pemerintahan
tradisional dan pengaruh golongan datu.
1.2.1.2 Sistem Pemerintahan Di
Indonesia
Sistem pemerintahan tradisional Sistem pemerintahan semasa
penjajahan Belanda
Terdiri daripada beberapa buah kerajaan Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor
yang berasingan . Cth. Mataram dan Jeneral.
Bantam di Jawa. Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh
pembesar tempatan dengan pengawasan
pegawai Belanda
Kerajaan diketuai oleh raja dan dibantu Jabatan kerajaan ditubuhkan.
golongan pembesar. Cth. Jabatan Pelajaran dan Jabatan
Pertanian.
Pembesar daerah atau bupati (di Jawa) Dewan Tempatan ditubuhkan sebagai
mengetuai pentadbiran peringkat penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada
pemerintahan tempatan. kuasa perundangan.
Volksraad atau Majlis Rakyat
ditubuhkan .
1.2.1.3 Sistem Pemerintahan Di
Sistem pemerintahan tradisional
Burma
Sistem pemerintahan semasa
penjajahan British

Sistem pemerintahan beraja di bawah Dinasti Konbaung berakhir, institusi raja


Dinasti Konbaung diamalkan. tersingkir dan jawatan pembesar
tradisional pada peringkat pusat
terhapus.

Raja Burma ialah penaung kepada sami Pesuruhjaya Tinggi British menjadi
Buddha. pemerintah tertinggi di Burma.

Raja dibantu oleh Hluttaw [ Majlis Sistem pentadbiran tradisional lenyap


diraja ] dan Wun (pegawai tinggi terus dengan pengenalan dua Akta iaitu
kerajaan) Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan
Akta Perkampungan Burma 1889
Sistem pemerintahan tradisional Sistem pemerintahan semasa
penjajahan British

Myothugyi ialah Ketua bandar. Sistem Undang-undang Barat


diperkenalkan.

Ahmudan ialah pegawai diraja. Majlis Perundangan diperkenalkan.

Athi ialah pembesar-pembesar tradisional. Beberapa jabatan telah ditubuhkan.


Cth. Perhutanan, Kesihatan dan
Pelajaran.

Pengaruh golongan sami Buddha semakin


merosot kerana fungsi raja sebagai
penaung sami Buddha diambil alih oleh
undang-undang Barat.
1.2.1.4 Sistem Pemerintahan Di
IndoChina
Sistem pemerintahan tradisional Sistem pemerintahan semasa
penjajahan Perancis
Negeri-negeri ditadbir oleh sebuah Perancis membentuk sebuah kerajaan
kerajaan pusat berkuasa mutlak yang pusat dengan menubuhkan Union
memberikan kuasa penuh kepada Indochinoise.
pembesar tempatan.
Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Semua rang undang-undang di
Mandarin yang dipengaruhi oleh sistem IndoChina diluluskan oleh Parlimen
pentadbiran Tanah Besar China. Perancis.

Golongan Mandarin yang dipengaruhi Pentadbiran kerajaan tempatan tidak


oleh sistem pentadbiran Tanah Besar dicampuri oeh kerajaan pusat. Tetapi
China. mereka perlu membayar cukai dan
menyediakan kerahan tenaga.

Golongan Mandarin dipilih melalui Pentadbiran kerajaan tempatan perlu


peperiksaan dalam bidang bahasa dan membayar cukai dan menyediakan
kesusasteraan. kerahan tenaga.
1.2.1.5 Sistem pemerintahan di Tanah
Melayu
Sistem pemerintahan British di Negeri-negeri Selat

Gabenor Gabenor ialah pemerintah tertinggi Negeri-


negeri Selat.

Residen Residen Kaunselor membantu Gabenor dalam


Kaunselor pentadbiran di Negeri-negeri Selat.

Penghulu Pentadbiran pada peringkat kampung oleh


penghulu dikekalkan.
Perbandingan sistem pemerintahan British
di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan
di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
PERSAMAAN
1. Residen dan penasihat British diletakkan di bawah Gabenor
Negeri-negeri Selat.
2. Tugas utama residen dan penasihat British adalah untuk
menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama
Islam dan adat istiadat Melayu.

3. British memperkenalkan pelbagai perubahan seperti sistem


kehakiman Barat, pelaksanaan pengutipan cukai, pembahagian
negeri kepada beberapa daerah dan penubuhan balai polis.

4. Peranan raja dan pembesar terjejas walaupun struktur


pentadbiran tidak berubah.
PERBEZAAN

Negeri-negeri Aspek perbezaan Negeri-negeri


Melayu Bersekutu Melayu Tidak
Bersekutu

Sistem Residen Sistem Sistem Penasihat


yang
diperkenalkan

Residen Nama jawatan Penasihat


penasihat
1.2.1.6 Sistem Pemerintahan Di
Thailand
Di Thailand, birokrasi Barat telah diperkenalkan oleh Raja Mongkut dan
Raja Chulalongkorn sendiri.
Birokrasi Barat yang Birokrasi Barat yang
diperkenalkan oleh Raja Mongkut diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn

* Melantik 80 orang penasihat Barat * Chulalongkorn memperkenalkan :


untuk mengetuai pelbagai jabatan di [a] Majlis Penasihat Rendah,
samping melatih pegawai-pegawai [b] Majlis Mesyuarat Tertinggi
tempatan. [c] Kabinet Menteri.
* Penasihat kewangan, pelabuhan dan * Melantik juruaudit dari Britain untuk
polis dibawa dari Britain. berkhidmat dalam perbendaharaan
* Penasihat kastam dibawa dari negara.
Amerika Syarikat.
* Penasihat ketenteraan dibawa dari
Perancis.
Pembaharuan 1932

istem raja berperlembagaan yang diamalkan di Barat tela


perkenalkan untuk menggantikan sistem raja berkuasa
utlak.
erubahan ini mengurangkan pengaruh pembesar tradidion
an institusi beraja.
Kesan pemodenan
pentadbiran
terhadap Thailand

Antara faktor penting


dalam mengekalkan
kemerdekaan Thailand.
KESIMPULAN

Apakah yang diperoleh oleh imperialis Barat


melalui perubahan sistem politik
terhadap negara yang dijajah?

Menguasai ekonomi tanah jajahan


untuk kepentingan mereka.
Bagaimanakah kedudukan
institusi-institusi pemerintahan beraja
di negara-negara yang dijajah?

Masih kekal di beberapa tanah


jajahan tetapi
peranannya berkurangan.
Apakah kesan pengenalan birokrasi Barat
yang telah mengambil alih peranan raja dan
pembesar di negara-negara yang dijajah ?

Membawa kepada tercetusnya


gerakan nasionalisme
di Asia Tenggara.
1.3
Nasionalisme
Di Asia Tenggara
Maksud
Nasionalisme
Perasaan cinta akan bangsa
dan negara
yang membawa kepada
gerakan membebaskan tanah
air
daripada cengkaman penjajah
dalam bidang
politik, ekonomi dan
kebudayaan asing.
1.3.1
Faktor-faktor
Kemunculan
Nasionalisme
FAKTOR-FAKTOR
KEMUNCULAN NASIONALISME

1. DASAR PENJAJAHAN BARAT

2. PENGARUH AGAMA

3. KARYA KESUSASTERAAN

4. SISTEM PENDIDIKAN
FAKTOR-FAKTOR
KEMUNCULAN NASIONALISME

5. KEMUNCULAN GOLONGAN
INTELEKTUAL

6. PENGARUH MEDIA MASSA

7. SISTEM PENGANGKUTAN
DAN PERHUBUNGAN

8. PENGARUH LUAR
Faktor 1 : Dasar Penjajahan
Barat
Bil. Dasar Huraian

1. Birokrasi Sistem birokrasi Barat yang


Barat diperkenalkan tidak memberikan
peluang sewajarnya kepada rakyat
tempatan dalam sistem pentadbiran
moden.
2. Dasar Dasar ekonomi penjajah seperti Sistem
Ekonomi Tanaman Paksa di Indonesia dan
Sistem Polo di Filipina menindas
penduduk peribumi.
3. Jurang Penjajah mewujudkan jurang
sosial sosial dengan menganggap
mereka berada dalam kelas
yang tersendiri.

4. Kemasukan Dasar keterbukaan penjajah


imigran terhadap kemasukan imigran
timbulkan rasa tidak puas
hati rakyat tempatan kerana
penguasaan golongan imigran
dalam bidang ekonomi.
Faktor 2 : Pengaruh
Agama
Bil. Tema Huraian

1. Menyatukan Agama berjaya menyatukan rakyat tempatan


untuk menghadapi penindasan dan pengaruh
kebudayaan Barat serta agama Kristian.

2. Alat Kemunculan Gerakan Islah di Indonesia dan


perpaduan Tanah Melayu serta penubuhan Persatuan
Belia Buddha di Burma menunjukkan
peranan agama sebagai alat perpaduan dan
golongan agama sebagai pencetus
nasionalisme.
3. Gerakan Gerakan Islah memperjuangkan
Islah Pan-Islamisme iaitu penyatuan
dunia Islam menentang penjajah
Barat.

4. Kristian Agama Kristian di Filipina telah


menyatupadukan penduduk
peribumi untuk menentang
Sepanyol kerana penganut Kristian
tempatan dianggap kelas dua
berbanding penganut Kristian
berbangsa Sepanyol.
Faktor 3 : Karya
Kesusasteraan
Karya-karya kesusasteraan merupakan
media untuk menyampaikan mesej
kesengsaraan dan kekecewaan
terhadap penindasan penjajah yang
akhirnya membangkitkan kesedaran
bangsa dan kecintaan terhadap tanah
air.
Pengarang Karya

Jose Rizal Noli Me Tangere [novel]


Chairil Kerikil-kerikil Tajam
Anuar [cerpen] dan
Ke Makam Bonda[sajak]
Pak Sako Putera Gunung Tahan
[novel]
Faktor 4 : Sistem
Pendidikan
Bil. Tema Huraian

1. Pilih Penjajah amalkan sikap pilih kasih


kasih dalam menyediakan kemudahan
pendidikan dengan mengutamakan
sekolah yang menggunakan bahasa
penjajah sebagai bahasa pengantar.

2. Peringkat Penjajah hanya memberikan


rendah pendidikan pada peringkat rendah
dan terhad kepada golongan elit dan
penduduk bandar.
3. Priyayi Di Indonesia, anak golongan priyayi
diberikan pendidikan yang tersendiri dan
diasingkan daripada anak orang
kebanyakan.
4. Memecahkan Kerajaan Belanda amalkan sikap pilih kasih
perpaduan bertujuan memecahkan perpaduan rakyat
tempatan.

5. Ancaman Di Burma, pendidikan sekular dan


pendidikan mubaligh yang diperkenalkan
British menjadi ancaman terhadap sekolah
Buddha.
6. Sukar Di Tanah Melayu, lepasan sekolah
vernakular sukar mendapat pekerjaan
berbanding lepasan sekolah Inggeris.
Faktor 5 : Kemunculan
Golongan Intelektual

Bil. Tema Huraian


1. Pencetus Kemunculan golongan intelektual
merupakan pencetus gerakan
nasionalisme
2. Idea Golongan intelektual yang berpeluang
falsafah melanjutkan pelajaran di Barat dan
Asia Barat didedahkan dengan idea
falsafah Barat dan Islam.
Bil. Tema Huraian

3. Pengalaman Pengalaman golongan intelektual di Barat dan


Asia Barat sedarkan mereka bahawa penjajah
tidak mentadbir tanah jajahan seperti
penjajah mentadbir negara penjajah sendiri.

4. Memimpin Golongan intelektual memimpin gerakan


nasionalisme setelah mereka kembali ke tanah
air.

5. Menuntut Pada peringkat awal mereka hanya tuntut


taraf hidup bangsa mereka dibela. Tetapi
akhirnya mereka tuntut penjajah bebaskan
negara mereka.
Faktor 6 : Pengaruh Media
Massa
Bil. Tema Huraian
1. Semarakkan Pengaruh media massa seperti akhbar dan
semangat majalah telah semarakkan semangat
nasionalisme di Asia Tenggara.

2. Sebarkan Akhbar dan majalah berupaya menyebarkan


idea idea-idea nasionalis dan menanam perasaan
antipenjajah kepada rakyat jelata.

3. Ancaman Penjajah anggap perkembangan media massa


sebagai ancaman terhadap kepentingan
politik mereka di tanah jajahan.
Contoh akhbar
yang berpengaruh
atau utama

Tanah Melayu
Vietnam Al-Ikhwan
Tribune Indigene Saudara
Cloche Felee Warta Malaya
Majlis
Faktor 7 : Sistem
Pengangkutan
Dan Perhubungan
Bil. Tema Huraian
1. Telefon Perkhidmatan telefon dan telegraf
memudahkan hubungan dalam kalangan
nasionalis.

2. Jalan Pembinaan jalan kereta api dan jalan raya


kereta dapat menghubungkan kawasan-kawasan yang
api sebelumnya terpisah.

3. Bertemu Memudahkan rakyat dan para pemimpin


bertemu untuk membincangkan idea-idea
nasionalisme.
FAKTOR 8 : Pengaruh
Luar
Bil. Tema Huraian

1. Jepun Kejayaan Jepun menewaskan China


[1895] dan Rusia[1905] membuka mata
para nasionalis di Asia Tenggara
kerana keupayaan sebuah negara kecil
mengalahkan negara besar.
2. Mahatma Perjuangan Mahatma Gandhi di India
Gandhi menentang British telah memberikan
inspirasi kepada nasionalis di negara-
negara Asia Tenggara
1.3.2
Perkembangan
Nasionalisme
Tahap pertama Ciri-ciri Tahap kedua
Tidak berorganisasi. Organisasi Berorganisasi.
Bersifat sederhana. Corak Lebih radikal kerana sifat
Penentangan masyarakat sederhana yang diamalkan
secara terbuka tetapi bersifat Perjuangan pada tahap pertama gagal.
setempat.
Golongan pertengahan Latar belakang Golongan yang
yang berpendidikan Barat berpendidikan serta
dan Asia Barat. pendidikan berpengetahuan luas dalam
bidang kebudayaan dan ilmu
pemimpin pengetahuan Barat

Menuntut hak-hak mereka Matlamat Menuntut kemerdekaan.


dikembalikan. Menuntut taraf Membentuk kerajaan
hidup mereka diperbaiki. perjuangan sendiri yang berdaulat
Menekankan kesedaran
politik daripada tindakan
politik. Tidak meminta
kemerdekaan dengan segera.
1.3.2.1 Filipina
Gerakan nasionalisme
di Filipina mendahului
negara lain di Asia
Tenggara.
Tahap Pertama
Gerakan Dakyah
Jose Rizal –
berpengaruh kuat
Pemimpin dan disokong oleh
golongan
pertengahan yang
berpendidikan
Barat.
i. Filipina dijadikan wilayah
Sepanyol.

ii. Bangsa Filipina diberikan


Tuntutan hak yang sama seperti
yang diperoleh
bangsa Sepanyol.

iii. Bangsa Filipina diberikan

kebebasan bersuara.
Tindakan susulan Jose Rizal telah
apabila tuntutan menubuhkan Liga
kurang Filipina pada 1892 .
mendapat tindak
balas
Sepanyol
Mendesak kerajaan
Tujuan penubuhan Sepanyol lakukan
pembaharuan politik,
ekonomi dan sosial.
Berasa terancam.
Tindakan kerajaan Jose Rizal ditangkap dan
Sepanyol dibuang negeri ke
Dapitan
Kesudahan nasib Dikenakan hukuman bunuh
Jose Rizal atas tuduhan terlibat dalam
gerakan pemberontakan.

Kesan Gerakan dakyah berakhir


Susulan tetapi gerakan ini
kemudiannya mencetuskan
gerakan nasionalisme yang
lebih radikal pada tahap
kedua.
Tahap Kedua

Pengasas
Andreas
Katipunan Bonifacio

Corak
Penentangan
perjuanga secara
n
radikal.
Matlamat i. Untuk menyatukan
Perjuangan bangsa Filipina.
ii. Untuk mencapai
kemerdekaan melalui
revolusi.
Cara Menggunakan media
penyebaran cetak untuk menyebarkan
fahaman fahaman revolusi kepada
rakyat.
Akhbar Kalayan
Rasmi
Peristiwa Pelancaran revolusi bersenjata
kemuncak pada 1896 untuk menggulingkan
perjuangan pemerintahan Sepanyol.
Kesudahan Gagal dan Katipunan semakin
Katipunan lemah selepas Bonifacio dihukum
mati oleh Emilio Aguinaldo pada
1897.
Kerjasama
Emilio
Aguinaldo
dengan
Berjaya menyingkirkan Sepanyol
dari Filipina pada 1898.
Amerika
Syarikat
Kesan kerjasama Memulakan penguasaan
dengan Amerika Amerika Syarikat terhadap
Filipina.
Syarikat
Kesan Pengisytiharan
pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh
kemerdekaan 1899 Aguinaldo pada 1899 tidak
disahkan oleh Amerika
Syarikat.
Tindakan susulan Meneruskan revolusi
Aguinaldo sehingga dia ditangkap
pada 1901.
Tindakan kerajaan Terpaksa membenarkan
Amerika Syarikat penubuhan parti-parti
sederhana.
Sergio Osmena telah
Pilihan dilantik mengetuai Dewan
Perhimpunan apabila
raya
partinya, Parti Nasional
1907 memenangi pilihan raya
1907.
Nasionalis Filipina kembali
Tuntutan tuntut kemerdekaan
kemerdekaan melalui perlembagaan
1930-an setelah pucuk pimpinan di
Amerika Syarikat bertukar
kepada yang lebih liberal.
1.3.2.2 Indonesia
Tahap Pertama
Isu-isu pendidikan.
Tumpuan
Pendidikan yang akan
Isu
dapat mengubah
nasib
rakyat Indonesia.
[a] Raden Adjeng Kartini
Perjuangan Berusaha memajukan pendidikan
untuk kaum wanita.
Karya [i] Habis Gelap Terbitlah Terang
[ii] Penulisan Seorang Puteri Jawa

Kandungan Mendedahkan kemunduran rakyat


karya Indonesia dan penindasan oleh
penjajah Belanda.
Kesan Telah memberikan inspirasi kepada
Perjuangan pejuang-pejuang selepasnya untuk
menubuhkan pertubuhan yang
lebih tersusun.
[b] Muhammadiyah
Matlamat i. Menyebarkan Islam
yang sebenar
ii. Menghindari ancaman
sekularisme Barat
serta agama Kristian
Tindakan Banyak membina
sekolah, klinik dan
masjid.
Tahap Kedua
Memperlihatkan perjuangan
Corak parti
Perjuangan parti politik radikal seperti
Sarekat
Islam (SI) , Parti Komunis
Indonesia
(PKI) dan Parti Nasional
Indonesia
(PNI).

Tuntutan Lantang tuntut kemerdekaan


Indonesia sekalipun dengan cara
PNI bawah pimpinan
Soekarno begitu popular
Populariti kerana perjuangannya
PNI
dapat mempengaruhi
rakyat Indonesia.
Belanda yang semakin
Tindak terdesak telah bertindak
balas balas dengan menangkap
Kerajaan
pemimpin yang radikal
Belanda
termasuk Soekarno dan
mengharamkan PNI.
1.3.2.3 IndoChina
Tahap Pertama

Pelopor Golongan bangsawan dan


pegawai daripada golongan
Mandarin.

Perjuangan Pemulihan sistem pemerintahan


beraja.
Perjuangan Golongan menengah
golongan berpendidikan Barat
menengah memperjuangkan pendidikan
Barat dalam kalangan rakyat.

Phan Boi Chau Phan Boi Chau memimpin satu


gerakan revolusi tetapi gerakan
tersebut gagal.

Penubuhan Phan Boi Chau tubuhkan Viet


VNQPH Nam Quang Phu Hoi (VNQPH).
Tindakan Melancarkan beberapa
VNQPH pemberontakan di Tongkin
serta melancarkan gerakan
dakyah di Vietnam.

Kesudahan Phan Boi Chau dipenjarakan


perjuangan dan VNQPH diharamkan oleh
VNQPH Perancis.
Tahap Kedua
Corak Gerakan nasionalisme yang lebih
perjuangan radikal.

Sebab Kegagalan parti-parti politik


berlaku sederhana untuk mendapatkan
kerjasama Perancis.

Pelopor Viet Nam Quoc Dang Dang


perjuangan (VNQDD)
Parti Komunis Vietnam (PKV)
Bertindak balas dengan
Tindakan menangkap pemimpin-pemimpin
Perancis VNQDD termasuk Nguyen Thai Hoc.

Tindakan Ho Chi Minh, pemimpin PKV


pemimpin terpaksa melarikan diri ke Hong
perjuangan
Kong.
Menyebabkan gerakan
nasionalisme
kembali bercorak sederhana di
Kesan bawah
tindakan keras
Perancis pimpinan Maharaja Bao Dai.
Usaha-usaha pembaharuan
Maharaja
1.3.2.4 Burma
Tahap Pertama
Pelopor Golongan sami Buddha dan
perjuangan golongan elit berpendidikan Barat.

Peranan Menubuhkan Persatuan Belia


golongan Buddha pada 1906.
sami
Tujuan i. Untuk mengekalkan tradisi
penubuhan Buddha.

ii. Untuk memajukan


pendidikan dalam kalangan
rakyat Burma.

Menggunakan Isu Kasut untuk


Isu membangkitkan semangat
nasionalisme rakyat.
U Ba Pe Menjelang 1916, Persatuan Belia
Burma dipimpin oleh nasionalis
yang lebih radikal seperti U Ba Pe.

Majlis Pemimpin-pemimpin Persatuan


Persatuan Belia Burma kemudiannya
Am menubuhkan Majlis Persatuan Am
Kesatuan- Kesatuan-kesatuan Burma pada
kesatuan 1920 yang lebih radikal.
Burma
Tahap Kedua
Sebab Muncul apabila Laporan Montagu-
kemuncula Chelsford menyatakan Burma
n masih belum bersedia untuk
memerintah sendiri.

Revolusi Revolusi Pelajar tercetus kerana


Pelajar menuntut penubuhan sebuah
universiti untuk mereka.
Golongan Gerakan golongan sami Buddha
sami melalui Majlis Am Sangha
Sametggi telah mencetuskan
Pemberontakan Saya San.
Saya San Saya San ialah bekas pongyi dan
pemimpin di Tharawaddy telah
mengetuai Pemberontakan Saya
San.
Liga Anti- Liga Antipemisahan menganggap
pemisahan pemisahan dengan India hanya
akan melewatkan kemerdekaan.
Perlembagaa Pengenalan Perlembagaan Burma
n Burma pada 1935 memberikan peluang
ke arah berkerajaan sendiri.
Thakin Golongan Thakin (siswazah
universiti) menubuhkan Parti
Dobama Asiayone pada 1935 untuk
menuntut kemerdekaan.
”Tuan” Para pemimpin Parti Dobama
Asiayone yang terdiri daripada
Aung San, Kyaw Nein dan U Nu
menggelar diri mereka sebagai
”Tuan”.
Dr. Ba Dr. Ba Maw yang memenangi
Maw pilihan raya pada 1937 telah
dilantik menjadi Perdana Menteri
Burma yang pertama.
1.3.2.5 Thailand
Tahap Pertama
Isu Huraian
Raja Penentangan rakyat terhadap
berkuasa raja yang berkuasa mutlak
mutlak

Penguasaa Kegelisahan rakyat terhadap


n politik penguasaan politik oleh kerabat
raja
Sebab/Punca

Perkembangan sistem pendidikan


Kelemahan sistem pentadbiran
Barat telah memberikan
dan sikap boros Raja Vajiravudh
pendedahan terhadap fahaman
menyebabkan rakyat tidak
liberal, sistem demokrasi dan
puas hati.
sistem raja berperlembagaan
kepada golongan intelek Thailand.
KESAN
Penubuhan Parti Rakyat ditubuhkan oleh Nai
Parti Rakyat Pridi Panomyong dan Field Marshall
Phibul Songram.

Revolusi Parti Rakyat telah melancarkan


Thai Revolusi Siam pada 1932 yang
menamatkan sistem raja berkuasa
mutlak.
Tahap Kedua
Perasaan tidak
Sebab
puas hati rakyat
Berlaku terhadap
cengkaman
ekonomi oleh
kapitalis Barat dan
Tindakan Phibul Songram
Selaku Perdana Menteri Siam
i. Meluluskan undang-undang untuk

menyekat kebebasan dan


penguasaan ekonomi oleh orang
Cina.
ii. Membubarkan sekolah Cina dan
akhbar Cina.
Menggalakkan penduduk
iii.
peribumi
melibatkan diri dalam aktiviti
ekonomi.
iv. Menetapkan jawatan tertinggi
dalam
kerajaan hanya untuk penganut
agama Buddha.
v. Telah menukar nama negara Siam
kepada Thailand yang bermaksud
Hasil daripada
Kerjasamakerjasama dengan
dengan Jepun semasa Perang
Jepun Dunia Kedua, Thailand
telah berjaya
mendapatkan semula
wilayah-wilayahnya di
IndoChina dan di
Tanah Melayu.
Rumusan
Apakah tujuan Untuk kepentingan
utama kehadiran ekonomi imperialis
imperialis Barat Barat.
di Asia
Tenggara?

Apakah kesan Telah mengubah


pengenalan sistem politik,
birokrasi Barat? ekonomi dan sosial
negara-negara di
Rumusan
Apakah amalan Mengamalkan diskriminasi
pentadbiran dan penindasan.
kerajaan penjajah?

Apakah 2 kesan [i] Menuntut pembaikan


terhadap semua terhadap taraf hidup.
perkara yang tidak
disenangi oleh [ii] Menuntut kemerdekaan
rakyat tempatan? daripada kuasa penjajah
Rumusan
Bagaimana Semangat juang
bentuk yang kental,
perjuangan para keberanian serta
nasionalis? pengorbanan yang
tinggi.
Apakah 3 faktor [i] Perpaduan
penting [ii] Kepimpinan
kejayaan [iii] Kebijaksanaan
sesuatu
perjuangan
Rumusan
Menghargai perjuangan
Apakah nasionalis silam dengan
yang harus berusaha untuk
dilakukan mempertahankan dan
oleh mengekalkan
generasi kemerdekaan negara
selepas serta mengisi
merdeka? kemerdekaan tersebut
dengan kemajuan.
LATIHAN UNTUK SOALAN OBJEKTIF
SEJARAH KERTAS 1 SPM YANG
SEBENAR TAHUN 2004-2007
•Beban orang putih
1.Pernyataan manakah berkaitan
•Tugas mentamadunkan dengan
manusia
maklumat
di atas?
A Melaksanakan dasar imperialisme
B Mengatasi masalah kepadatan penduduk
C Memajukan ekonomi penduduk tempatan

D Masyarakat Timur memerlukan bantuan


Barat
2. Antara berikut yang manakah berkaitan
dengan pentadbiran birokrasi Barat di Asia
Tenggara?
I Kedudukan pemimpin setempat dikekalkan
II Pemimpin setempat berkuasa memungut
cukai
III Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai Barat
IV Undang-undang Barat digunakan secara
meluas

[ SPM 2004, No. 23]

A I, II dan III B I, II dan IV


C I, III dan IV D II, III dan IV
3. Antara berikut yang manakah ciri-ciri
persamaan gerakan nasionalisme peringkat awal
di Asia Tenggara?
I Perjuangan secara militan
II Membentuk organisasi politik
III Mengutamakan isu kebudayaan
IV Golongan intelek menjadi pemimpin
[ SPM 2004, No. 24]

A I dan II B II dan III C


III dan IV D I dan IV
4. Apakah matlamat golongan nasionalis di
Asia Tenggara pada tahap kedua?
I Memajukan kegiatan ekonomi
II Menimbulkan kesedaran politik
III Menyebarkan ilmu pengetahuan
IV Membebaskan diri daripada penjajah
[ SPM 2004, No. 25]
A I dan II B II dan III
C III dan IV D I dan IV