Anda di halaman 1dari 24

TUGAS BIOLOGI

FEBRIANI KURNIA DWI


XI IPA 4
ORGAN DAN SISTEM ORGAN

PADA TUMBUHAN
AKAR
 Mengokohkan tegaknya tumbuhan
 Menyerap air dan garam mineral serta
mengalirkannya ke batang dan daun
 Menyimpan cadangan makanan
 Susunan anatomis akar dikotil maupun
monokotil adalah : Epidermis, kortek,
endodermis, silinder pusat

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 3


Epidermis
 Selapis sel, rapat, tidak ada ruang antar
sel
 Xilem mengalami modifikasi membentuk
bulu-bulu akar
 Berfungsi menyerap air dan unsur hara
dari dalam tanah
Korteks
 Terdiri atas beberapa lapis sel yang
berdindint tipis, tidak rapat, terdapat
ruang antar sel untuk pertukaran gas

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 4


Endodermis
 Merupakan batas terdapal lapisan korteks
 Mengalami penelbalan dari lignin dan
suberin
 Air dan garam mineral masuk ke dalam
silinder pusat melalui sel peresap yaitu
endodermis yang tidak mengalami
penebalan pada dindingnya atau melalui
plasmodesmata

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 5


Silinder Pusat
 Bagian sebelah dalam endodermis
 Batas luar silinder pusat terdiri dari
jaringan perisikel yang berhadapan dengan
berkas xilem yang bersifat meristem
sehingga mampu membentuk akar cabang
 Perisikel disebut juga perikambium
 Bagian dalam perisikel terdiri dari jaringan
pengangkut dan jaringan pembuluh
pengangkut

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 6


 Xilem dan floem pada silinder pusat letaknya
teratur bergantian menurut arah jari-jari (radial)
 Pada dikotil antara xilem dan floem terdapat
kambium. Floem dan xilem yang bergantian
membuat kambium berlekuk seperti bintang
 Pertumbuhan kambium ke arah dalam
membentuk xilem dan ke arah luar membentuk
floem, bentuk bintang lambat laun hilang dan
berubah menjadi bulat

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 7


January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 8
BATANG
 Sebagai alat transportasi
dan penyokong
 Untuk menyimpan
cadangan makanan
 Mengadung klorofil untuk
fotosintesis

Jaringan pembuluh
pengangkut pada batang
merupakan lanjutan dari
akar dan daun

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 9


January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 10
Anatomi Batang
 Epidermis, terdiri dari selapis sel yang
tersusun rapat, tanpa ruang antar sel,
mengalami penebalan gabus dan
dilapisi kutikula
 Korteks, terdapat di sebelah dalam
epidermis, berbatasan dengan
epidermis, terdiri dari sel-sel kolenkim
sebagai penyokong bagian dalam diisi
dengan sel parenkim

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 11


January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 12
 Endodermis, merupakan lapisan batas
antara korteks dan silinder pusat atau
stele.
 Stele, merupakan bagian batang paling
dalam, bagian terluarnya disebut perisikel
atau perikambium, di dalamnya terdapat
parenkim dengan berkas pembuluh
pengangkut
 Jika xilem berdampingan dengan floem,
xilem di sebelah dalam dan floem
menghadap ke arah luar, disebut tipe
kolateral
January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 13
January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 14
 Floem dan xilem yang dipisahkan oleh
kambium dinamakan tipe kolateral
terbuka, kambium diantara kedua
pembuluh tersebut dinamakan kambium
vasikuler (tumbuhan dikotil)
 Pada tanaman monokotil, bertipe kolateral
tertutup, tidak ada kambium diantara
xilem dan floem.

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 15


January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 16
DAUN
 Merupakan organ
yang berfungsi
menangkap
cahaya waktu
fotosintesis,
penguapan dan
trasnportasi,
struktur anatomi
daun sama
dengan strukut
anatomi batang

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 17


January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 18
January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 19
Epidermis
 Jaringan epidermis daun terdapat di
permukaan atas dan bawah, terdiri dari
selapis sel
 Sel berdinding tebal, tersusun rapat,
dilapisi kutikula untuk menghindari
penguapan.
 Terdapat stomata (mulut daun) yaitu
celah yang dibatasi sel penutup untuk
pertukaran gas

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 20


January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 21
Parenkim (Mesofil)
 Parenkim Palisade (jaringan pagar);
tersusun dari sel yang memanjang
berjajar seperti pagar. Memiliki klorofil
uantuk fotosintesa
 Parenkim Spons (bunga karang); sel-
selnya tersusun jarang dengan banyak
ruang antar sel yang berfungsi untuk
pertukaran gas. Tidak mengandung
banyak klorofil

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 22


Ikatan Pembuluh
 Terdapat dalam tulang daun yang
bercabang-cabang yang berhubungan
dan nampak seperti anyaman
 Ikatan pembuluh berfungsi mengangkut
ari, zat hara serta zat organik yang
disintesa dalam daun dan disebarkan ke
bagian lain

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 23


Mulut Daun (Stomata)
 Merupakan bentuk khusus dari sel
epidermis, berfungsi dalam pertukaran
gas. Terdiri dari sel penjaga yang
mengandung klorofil, membuka dan
menutupnya diatur oleh turgiditas

January 13, 2010 FEBRIANI KURNIA DWI XI IPA 4 24