Anda di halaman 1dari 151

MOTOR ARUHAN 3 FASA

Electrical Department

MOTOR ARUHAN 3 FASA

Motor aruhan 3 fasa adalah motor yang paling banyak


digunakan pada masa ini.
Ini adalah kerana ia mempunyai kecekapan yang
baik,faktor kuasa yang tinggi , ciri permulaan yang baik ,
harga yang murah dan lasak serta binaan yang ringkas.
Motor ini terbahagi kepada 2 jenis iaitu;
i.Asynchronous motor.
a.Squirrel cage motor / motor sangkar tupai.
b.Slip ring motor / motor rintangan rotor.
ii.Synchoronous motor / motor segerak..
Electrical Department

MOTOR ARUHAN 3 FASA SANGKAR TUPAI


1.
2.

Motor ini mempunyai pemegun / stator yang berbelit iaitu satu


belitan mewakili satu fasa.
Pemegun stator ini berfungsi sebagai;
i. Tempat meletak belitan stator
ii. Berfungsi sebagai teras besi pada motor.
iii.Berlamina serta berlapis-lapis bagi mengurangkan arus pusar
atau eddy current.
iv.Arus pusar yang tinggi akan menyebabkan stator/pemegun
menjadi panas dan menyebabkan belitannya terbakar.
v. Sebagai teras sambungan bekalan daripada luar sama ada
sambungan bintang atau delta.
vi. Sebagai tempat untuk menghasilkan medan magnet berputar
sebelum bertindakbalas dengan rotor.
Electrical Department

Apa yang dikatakan tentang Arus Pusar.

Ia adalah arus yang terhasil apabila bekalan


dibekalkan pada motor.
Apabila bekalan dibekalkan pada motor arus
lebihan akan wujud pada teras besi stator atau
teras rotor.
Arus ini adalah dalam bentuk pusaran dan
berlegar-legar pada teras besi.
Arus ini mestilah dikawal kerana ia akan
merosakkan belitan pemegun atau belitan rotor.
Ia juga akan menyebabkan kecekapan rotor
berkurangan.
Electrical Department

CARA UNTUK MENGAWAL ARUS PUSAR

Ie

Eddy current
tidak terkawal
pada teras besi
stator atau rotor.

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

Ie

Eddy current
terkawal.Ruang
untuk ia bergerak
terhad.
Electrical Department

Cara mengawal arus pusar pada pemegun

Stator/pemegun
adalah dalam bentuk
yang berlapisan dan
bertebat diantara
satu dgn lain bagi
mengawal arus pusar

Pemegun/Stator
- Dibuat daripada high silicon steel
yang mempunyai nilai kerintangan
yang tinggi

Electrical Department

PEMUTAR / ROTOR
( motor sangkar tupai )

Rotor adalah merupakan bahagian yang berputar pada sesebuah


motor.Tugas utamanya adalah untuk memutarkan aci atau shaft.
Rotor adalah sentiasa bersambung dengan shaft bagi membawa
beban yang tersambung.
Bagi motor-motor yang kecil terdapat pengalir-pengalir
aluminium yang dibelitkan pada rotor .Manakala motor-motor
yang besar ia adalah berbentuk bar-bar pengalir yang sentiasa
berlitar pintas.
Pemutar adalah berbentuk silinder dan berpenubukan keluli atau
berbentuk lapisan dan bertebat diantara satu sama lain.
Pemutar bagi motor sangkar tupai adalah mempunyai batangbatang kuprum atau aluminium yang dipasang selari dengan
shaft/aci.
Electrical Department

Ada juga pengalir-pengalir rotor yang tidak dipasang selari dengan


aci/shaft tetapi melintang beberapa darjah.Ini bertujuan untuk
mendapatkan daya kilas yang lebih sekata dan mengurangkan
bunyi dengung magnet semasa motor mula berputar.
Kedua-dua hujung plat / pengalir pada pemutar akan dipaterikan
pada hujungnya agar ia sentiasa berlitar pintas.Ini bertujuan bagi
menampung arus yang besar pada motor tersebut.
Di pemutar,akan terhasilnya aruhan elektromagnet hasil aruhan
saling oleh pemegun.Seterusnya ia akan berputar mengikut arah
putar medan magnet pemegun.
Secara tidak langsung tugas pemutar adalah tempat penghasilan
medan magnet pemutar yang akan bertindak balas dengan medan
magnet pemegun.

Electrical Department

GAMBARAJAH ROTOR / PEMUTAR

Electrical Department

PRINSIP KENDALIAN MOTOR ARUHAN


SANGKAR TUPAI

Seperti mana kita tahu belitan medan/belitan pemegun


pada motor aruhan 3 fasa terdiri daripada 3 belitan bagi
setiap fasa yang mana terpisah sebanyak 120.
Apabila bekalan 3 fasa dibekalkan pada belitan
pemegun,medan magnet akan terbentuk pada setiap belitan
dan membentuk satu medan magnet yang sentiasa berputar
pada pemegun.
Penghasilan medan magnet ini adalah disebabkan turun
naiknya arus di pemegun mengikut gelombang frekuensi
bekalan.
Medan magnet berputar yang terhasil di pemegun akan
mengaruhkan pengalir rotor/pemutar secara aruhan saling
sepertimana yang berlaku pada pengubah/transformer.
Electrical Department

10

Ia akan menyebabkan pengalir rotor teraruh dan membentuk


medan magnetnya sendiri .
Medan magnet di pemegun akan memotong urat daya magnet di
rotor dan hasilnya voltan akan wujud di rotor.
Oleh kerana medan magnet di pemegun mengembang dan
menguncup,ia seolah olah memotong pengalir di rotor dan
menghasilkan d.g.e balikan di rotor. Prinsip penghasilan ini
menyebabkan voltan/d.g.e tersebut sebagai d.g.e pengubah.
Dengan litar lengkap pengalir di pemutar( litar pintas ),arus akan
mengalir melaluinya.Arus yang mengalir di rotor adalah kuat
kerana litar selari ( berlitar pintas ) boleh menghasilkan medan
magnet yang kuat .
Kutub magnet pemutar ini akan ditarik oleh kutub magnet
berputar di pemegun dan seterusnya pemutar akan berputar dan
mengikut arah putaran medan magnet berputar.
Electrical Department

11

Putaran medan magnet yang terhasil di pemegun pada frekuensi


bekalan dengan persamaan ini :
Ns = f x 120

Dimana, f = frekuensi

P = kutub

Ns = laju segerak
( laju medan magnet berputar )

Kelajuan rotor / beban penuh pada rotor disebut sebagai Nr tetapi


kelajuan rotor tidak sama dengan kelajuan segerak, Ns lebih-lebih
lagi apabila beban dipasang pada aci.Kelengahan @ perbezaan ini
kelajuan rotor dan kelajuan segerak disebut sebagai slip atau
kegelinciran
Slip, s = Ns Nr x 100%
Ns
Electrical Department

12

Kelajuan segerak / Ns adalah kelajuan medan magnet


berputar.Kelajuan medan magnet ini dipengaruhi oleh:
i. Bil kutub
ii. Frekuensi.
Jika,
Bil. Kutub kurang
kelajuan adalah tinggi( berkadar songsang )
Frekuensi tinggi
kelajuan adalah tinggi ( berkadar terus )
Oleh itu , kita dapati;
# Kelajuan putaran medan magnet adalah berkadar terus dengan
frekuensi dan berkadar songsang dengan bil kutub.

Electrical Department

13

Ciri-ciri Motor 3 Fasa Aruhan Sangkar


Tupai

Mempunyai kelajuan yang tunggal dan kelajuan


seakan-akan sama dengan ciri-ciri kelajuan motor
medan magnet.
Tork permulaan amat rendah dan power faktor
permulaan amat rendah.
Faktor kuasa ini akan bertambah sehingga beban
penuh/full load dan nilainya mencapai tahap
0.85/0.90.
Electrical Department

14

Kebaikan Motor Aruhan 3 Fasa Sangkar


Tupai

Motor ini ringkas dan tahan lasak atau tidak


mudah untuk dimusnahkan.
Harganya murah dan penjagaan tanpa belitan
tambahan.
Motor ini boleh digerakkan tanpa belitan
tambahan kerana motor 3 fasa tidak memerlukan
belitan tambahan semasa hendak dimulakan.

Electrical Department

15

Kelemahan Motor Aruhan 3 Fasa


Sangkar Tupai.

Kelajuan motor ini tidak boleh diubah suai sesuka


hati dan ia cuma boleh mengubah kecekapannya.
Kelajuan motor ini akan berkurang dengan
penambahan beban.
Daya kilas permulaan motor ini adalah rendah dan
sama dengan motor belitan medan pirau.

Electrical Department

16

Medan Magnet Berputar

Kita tahu bahawa, medan magnet berputar terhasil adalah apabila


bekalan 3 fasa di bekalkan pada belitan pemegun / stator.
Medan magnet yang terhasil amat penting pada motor aruhan kerana
ia akan menentukan arah putaran sesebuah motor itu.
Kelajuan medan magnet dapat ditentukan oleh bilangan kutub dan
frekuensi bekalan.
# Ia bererti semakin besar frekuensi, semakin tinggi kelajuan rotor.
Manakala semakin banyak bilangan kutub ,semakin rendah
kelajuan rotor.Lihat jadual di bawah:

Electrical Department

17

Jadual Perkaitan Frekuensi gelombang bekalan dan Bilangan


kutub yang mempengaruhi kelajuan segerak.

Frekuensi 25 hertz

Frekuensi 50 hertz

Bilangan
Kutub ( p )

Kelajuan ( Ns )

Bilangan
Kutub ( p )

Kelajuan ( Ns )

1500 rpm

3000 rpm

750 rpm

1500 rpm

500 rpm

1500 rpm

375 rpm

750 rpm

Electrical Department

18

Penghasilan Medan Magnet Berputar


di Pemegun

Belitan pemegun di bawah disambung mengikut


bilangannya dan mempunyai 2 kutub bagi setiap fasa.

Electrical Department

19

Putaran medan magnet adalah bergantung kepada


frekuensi gelombang bekalan seperti di bawah.

Electrical Department

20

Cara-cara penghasilan medan magnet


berputar.

Gelombang sinus yang tertera telah dibahagikan kepada


beberapa ketika iaitu dari 1 hingga 19.
Misalnya, kita bermula daripada 0 hingga 12 ketika.Setiap
ketika akan ditunjukkan secara gambarajah litar arus dan
medan yang terhasil.
Pada ketika o arus pada fasa merah akan menurun
daripada max (+ve) kepada 0 / sifar.
Pada masa itu tiada arus pada fasa kuning, manakala pada
fasa biru arus mula naik kepada max ( -ve ).
Kesimpulannya,tiada medan magnet di fasa kuning kerana
ketiadaan arus.
Electrical Department

21

Tetapi medan yang terhasil di fasa biru dan merah sama


kuat tetapi ia bertindak dalam berlainan arah.
Oleh kerana susunan belitan ini berada pada jarak 120
maka pengalir/gelung yang membawa arus yang sama arah
akan membentuk satu kutub U dan S.
Kutub-kutub inilah yang menjadi panduan samada medan
magnet itu berputar atau tidak.

Electrical Department

22

Gambarajah Putaran medan magnet di pemegun

Electrical Department

23

Gambarajah Sambungan Belitan Pemegun dan


arah arus yang masuk ke pemegun motor.
Arah arus

R
Y
B

Electrical Department

24

Mara dan songsang Motor 3 Fasa

120

120

120

Arah putaran medan


magnet berputar akan
bertukar arah apabila
bekalan/urutan fasa
ditukarkan .Setiap fasa
adalah sentiasa terpisah
sebanyak 120

Arah putaran
RYB - RBY
YBR - YRB
BRY - BYR
Electrical Department

25

Kaedah Motor aruhan 3 fasa boleh bergerak


i. Gambarajah belitan fasa pada setiap kutub bagi motor aruhan 3 fasa

Electrical Department

26

i. Kutub-kutub A dimagnetkan oleh fasa A

Electrical Department

27

ii.Kutub-kutub B dimagnetkan oleh fasa B

Electrical Department

28

iii.Kutub-kutub C dimagnetkan oleh fasa C

Electrical Department

29

iv. Kutub-kutub C dimagnetkan sekali lagi tetapi


dalam keadaan bertentangan arah

Electrical Department

30

v.Kutub-kutub B dimagnetkan sekali lagi tetapi


dalam keadaan bertentangan arah

Electrical Department

31

vi. Kutub-kutub C dimagnetkan sekali lagi tetapi dalam


keadaan bertentangan dan telah melengkapkan satu
kitaran/putaran.Begitu juga putaran rotor

Electrical Department

32

Gambarajah Motor aruhan 3 fasa Sangkar


Tupai

Electrical Department

33

Jenis-jenis sambungan pada motor aruhan 3 fasa

A'

B'

C'

C'

A'

B'

Sambungan Delta

Electrical Department

34

Jenis-jenis sambungan pada motor aruhan 3


fasa
R

Sambungan Bintang

Electrical Department

35

Perkaitan sambungan bintang dan delta

Sambungan Bintang

Sambungan Delta

IL = I P

IL = I P x 3

VL = Vp x 3

VL = Vp

Electrical Department

36

Perbandingan sistem sambungan Bintang dan


Delta
Sambungan Bintang

Sambungan Delta

Sistem Bekalan:
Voltan talian yang tinggi dan
arus yang rendah; penggunaan
saiz kabel yang kecil

Sistem Bekalan:
Arus tinggi, voltan rendah dan
penebatan yang rendah

Beban:
a.
Voltan berkadar yang
rendah bagi
komponen;penebatan
kurang.
b.
Arus berkadar tinggi bagi
komponen ; saiz pengalir
yang besar

Beban:
a.
Voltan berkadaran tinggi
bagi komponen; penebatan
yang lebih.
b.
Arus berkadar rendah bagi
komponen; saiz pengalir
yang kecil.

Electrical Department

37

MOTOR ARUHAN 3 FASA ROTOR


BERBELIT

Motor ini juga dikenali sebagai motor gelang


gelincir atau Slip ring motor dan wound Rotor
Induction Motor.
Binaannya adalah sama dengan motor aruhan 3
fasa jenis sangkar tupai cuma bahagian
rotornya/pemutar disambungkan kepada 3
perintang luar menerusi gelang gelincir.
Daraipada gelang gelincir/slip ring ini ia akan
disambungkan ke litar luar dengan menggunakan
3 berus karbon sebagai perantaraan.
Electrical Department

38

PRINSIP KENDALIAN MOTOR ARUHAN 3


FASA ROTOR BERBELIT.

Sepertimana yang berlaku pada motor aruhan 3 fasa


sangkar tupai,apabila pemegun/stator mendapat bekalan 3
fasa ia akan menghasilkan medan magnet berputar di
pemegun dengan kelajuan Ns.
Dengan berlakunya proses aruhan saling diantara stator
dan rotor, maka arus teraruh akan teraruh di rotor berbelit
dan menyebabkan rotor mula berputar dengan kelajuan Nr.
Sekiranya pada masa itu,perintang yang disambungkan
pada rotor pada tahap maksima ,maka kadar putaran rotor
adalah pada tahap paling minima tetapi kilas motor adalah
tinggi.
Electrical Department

39

GAMBARAJAH LITAR MOTOR ARUHAN 3


FASA ROTOR BERBELIT
R

Perintang Boleh laras

B
Belitan Pemegun

Belitan Pemutar
Gelang Gelincir & Berus karbon

Electrical Department

40

Sebaliknya jika perintang boleh laras dikurangkan ia akan


menyebabkan putaran rotor akan mula laju secara
beransur-ansur.
Kelajuan pemutar/rotor akan menjadi perlahan disebabkan
nilai arus teraruh adalah kecil kerana penambahan nilai
perintang boleh laras pada pemutar.
Pemutar akan berputar pada tahap maksima apabila
perintang boleh laras berada pada tahap minima .
Pada praktiknya,apabila motor ini pada tahap kelajuan
maksima,gelang gelincir akan dilitar pintaskan dan berus
karbon akan diangkat dengan alat kawalan khas bertujuan
untuk menjimatkan penggunaan berus karbon.

Electrical Department

41

Sambungan Lilitan Motor di dalam Motor


aruhan jenis pemutar berbelit
Gelang gelincir

B
Perintang luar
Belitan stator

Belitan Rotor
Electrical Department

42

Binaan Motor Aruhan Rotor Berbelit


Berus Karbon
1

2 3

Gelang gelincir

Sambungan rotor/rotor connection

Electrical Department

43

Ciri-ciri Motor Jenis Pemutar Berbelit

Kelajuan motor ini boleh dikawal kelajuannya dengan


menggunakan perintang boleh laras yang disambung pada
bahagian pemutar.
Kelajuan pemutar tinggi Nilai rintangan rendah.
Kelajuan pemutar tinggi Nilai rintangan tinggi.
Kawalan kelajuan dengan menggunakan perintang boleh laras
tidak berapa baik kerana banyak kehilangan kuasa berlaku
pada perintang tersebut.
Kelajuan kawalannya hanya 50% daripada kelajuan segerak
motor.
Kilas/tork motor ini adalah agak baik.
Penyelenggaraan motor ini adalah agak mahal.
Bagi menyongsangkan arah putaran motor,ia hanya dilakukan
dengan menukarkan urutan fasa bekalan motor ini.
Electrical Department

44

Penebatan Lilitan di Motor

Penebatan lilitan motor adalah penting kerana ia merupakan


bahagian utama yang akan mengalami kesan suhu yang tinggi
pada motor.terdapat 5 kelas penebatan yang biasanya didapati
iaitu:

i. Penebatan kelas A ( suhu maksima 105C ) jarang digunakan.


ii. Penebatan kelas E (suhu maksima 120C
iii. Penebatan kelas B (suhu maksima 130C )
iv. Penebatan kelas F (suhu maksima 155C )
v. Penebatan kelas H (suhu maksima 180C )
vi. Penebatan kelas C (suhu maksima ialah lebih daripada180C )
vii.Penebatan kelas Y(suhu maksima ialah sampai 90C )
Electrical Department

45

MOTOR ARUHAN 3 FASA DWI-SANGKAR


TUPAI
Pengenalan

Binaan motor ini adalah sama dengan binaan motor aruhan


sangkar tupai, cuma ia berbeza pada rotornya iaitu ia
mempunyai 2 lapisan rotor sangkar.
Rotor sangkar dalam mempunyai rintangan yang rendah
berbanding dengan rotor sangkar luar.
Ini adalah kerana rotor sangkar luar paling awal diaruhkan
oleh belitan primer/stator atau belitan pemutar.

Electrical Department

46

PRINSIP KENDALIAN MOTOR ARUHAN 3


FASA DWI-SANGKAR TUPAI

Apabila bekalan dibekalkan pada pemegun motor medan


magnet berputar akan terhasil sepertimana motor aruhan
yang lain.
Dengan proses aruhan saling yang berlaku,pemutar
mendapat arus teraruhnya dan seterusnya membentuk
medan magnetnya sendiri.
Sangkar tupai luar akan teraruh dahulu diikuti oleh sangkar
tupai dalam.
Arus teraruh yang terhasil adalah banyak pada sangkar
tupai luar berbanding sangkar tupai dalam.
Medan magnet yang terhasil adalah lebih baik berbanding
motor aruhan satu sangkar tupai.
Electrical Department

47

Semakin laju putaran rotor maka semakin bertambah


frekuensi arus gelinciran dalam pemutar dan regangan
sangkar tupai dalam akan berkurang.
Oleh itu arus lebih besar akan teraruh dan seterusnya akan
mengambil alih pengendalian pemutar.
Pada keadaan diam atau pegun ,ulangan arus yang
mengalir di dalam rotor adalah sama dengan frekuensi
bekalan.( 50 hertz ).
Setelah berlakunya aruhan saling, arus ulangan tinggi akan
teraruh pada rotor sangkar luar dan menyebabkan arus
akan mengalir pada pengalir rotor tersebut.
Ia adalah kerana permukaan rotor sangkar luar adalah
paling hampir dengan pemegun dan keratan rentas yang
kecil.

Electrical Department

48

Setelah rotor atau motor bertambah laju , ulangan arus yang


berlaku dalam lilitan rotor sangkar tupai dalam akan berkurang
sebaliknya akan bertambah pada lilitan rotor sangkar dalam.
Rintangan berkesan akan berlaku pada lapisan rotor sangkar luar
apabila ulangan arus yang tinggi berlaku pada lapisan tersebut.
Apabila arus ulangan tinggi mula mengalir pada permukaan
rotor sangkar dalam,rintangan berkesan yang berlaku akan
berkurang.
Ini telah menyebabkan daya kilas adalah dalam keadaan normal.
Kilas motor ini adalah tinggi dan boleh dipertingkatkan
walaupun keadaan rotornya sedemikian rupa.
Tetapi untuk pergerakan yang berterusan , daya kilasnya akan
berkurang sedikit berbanding dengan motor aruhan 3 fasa satu
sangkar tupai.
Electrical Department

49

Rotor sangkar tupai yang menghasilkan daya kilas yang tinggi


pada motor aruhan dwi-sangkar tupai dibina dengan
menggunakan sangkar tupai jenis trislot.
Lilitan rotor sangkar tupai adalah sentiasa dalam keadaan selari.
Kecekapan dan faktor kuasa motor pada keadaan beban penuh
akan turut berkurang walaupun motor ini dalam keadaan putaran
normal.
Daya kilas akan kendalian pada keadaan beban penuh / full load
akan dapat dicapai walaupun rintangan rotor sangkar agak rendah.
i.Rotor sangkar tupai luar mempunyai rintangan yang tinggi dan
regangan yang rendah
Ini adalah kerana ciri-ciri belitan rotornya iaitu;
ii.Rotor sangkar tupai dalam mempunyai rintangan yang rendah
dan regangan yang tinggi.
Electrical Department

50

Gambarajah Binaan Rotor Motor Aruhan DwiSangkar Tupai


Rotor luar

Pengalir Rotor
Rotor Dalam

Electrical Department

51

Gambarajah Sambungan Motor Aruhan


Dwi-Sangkar Tupai
R

Belitan Pemegun

Dwi-sangkar Tupai

Y
B

Electrical Department

52

3 jenis Rotor Dwi Sangkar Tupai.

i.Rotor Sangkar Jenis Bar Tirus

ii.Rotor Sangkar Jenis Bar sash

iii.Rotor sangkar Jenis Trislot

Electrical Department

53

Kegunaan & kelebihan Motor ini

Motor ini digunakan untuk melakukan kerja-kerja yang


memerlukan kilas permulaan yang tinggi.
Motor ini adalah murah , tahan lasak, ringkas serta
harganya murah.
Untuk menyongsangkan arah putarannya adalah dengan
cara mengubahkan salah satu turutan fasa bekalannya.
Motor ini mempunyai penghidup yang sesuai untuk
menghidupkannya iaitu penghidup bintang delta atau
penghidup pengubah auto dengan mengikut kadaran
kuasanya.

Electrical Department

54

Prinsip Motor Aruhan Berbeban

Bahagian aci/shaft disambung pada beban yang hendak


dibawa.
Untuk membawa beban yang tersambung motor mestilah
dibekalkan dengan tenaga mekanikal yang disebut sebagai
daya kilas / tork.
Putaran pemutar atau rotor akan berkurang apabila beban
dikenakan pada aci.
Ia adalah disebabkan penambahan arus dan medan magnet
di rotor berlaku.
Untuk membawa beban putaran rotor diperlukan.Oleh itu
tindakbalas rotor dan stator yang disebut sebagai aruhan
saling diperlukan bagi menghasilkan gerakan putaran.
Jika beban yang dibawa adalah tinggi maka arus rotor yang
besar diperlukan dan banyak kuasa lesap pada rotor.
Electrical Department

55

Arus dililitan rotor akan terlaras dengan sendiri kepada


beban mekanikal pada aci.Jika slip/gelinciran terhasil,ia
adalah bergantung pada beban yang dibawa;
i. Beban tinggi slip tinggi.
ii. Beban rendah slip rendah
Biasanya gelincir motor adalah antara 1% hingga 5%.
Apabila beban yang dipasang adalah tinggi dan
menyebabkan rotor berkeadaan diam seketika,ia akan
menyebabkan medan magnet berputar dipotong pada tahap
maksima dan d.g.e yang tinggi teraruh pada rotor dan arus
akan mengalir dengan tinggi sehingga rotor mula bergerak.
Pada masa ini lilitan stator akan menarik kuasa yang tinggi
daripada bekalan disebakan lilitan /pengalir rotor akan
melesapkan banyak kuasa.
Electrical Department

56

Beberapa contoh kegunaan motor bagi membawa beban


yang memerlukan daya kilas yang tinggi ;
i. Lif
ii. Pemampat,
# Dimana beban penuh akan dikenakan sebaik sahaja motor
mula bergerak.
Berikut adalah bukti menunjukkan bagaimana motor
aruhan membentuk daya kilas maksima;
Rintangan Rotor ( RR ) = Gelinciran x regangan rotor

Pada keadaan kelajuan segerak gelinciran tidak


berlaku.Manakala pada keadaan diam pula ,Rintangan
rotor ( RR ) = I x Xs untuk mendapat daya kilas maksima.
Electrical Department

57

Untuk mendapatkan daya kilas maksima pada keadaan


diam Rintangan rotor mestilah sama dengan regangan
lilitan rotor.
Bahan binaan rotor mestilah mempunyai rintangan tinggi
tetapi ia akan megurangkan kilas pada kelajuan normal.
Pada kelajuan normal iaitu s= 4% dan RR =4/100 x Xs,ia
akan menghasilkan daya kilas maksima.Tetapi pada masa
itu slip adalah kecil daripada Ns dan nilai rintangan rotor
adalah kecil.
Pada masa beban penuh rintangan rotor adalah tinggi bagi
mendapatkan daya kilas mula yang maksima.Tetapi ia
tidak dapat mencapai daya kilas kendalian bagi motor.
Binaan rotor sangkar dapat memberikan daya kilas mula
dan kendalian yang baik seperti rotor jenis bar tirus , bar
sash dan rotor jenis trislot.
Electrical Department

58

Pada keadaan diam ,ulangan arus yang mengalir pada lilitan


rotor adalah sama dengan bekalan.Ulangan arus hanya
berlaku pada permukaan rotor yang paling hampir dan
permukaan yang kecil serta mempunyai rintangan berkesan
yang tinggi.
Rintangan berkesan adalah rintangan pengalir arus ulangan
tinggi.
Ini telah menghasilkan daya kilas yang tinggi terhasil.
Setelah rotor mula laju,ulangan arus dalam lilitan akan
berkurang dan menyebabkan arus akan mengalir kebahagian
pengalir yang dalam iaitu rotor sangkar dalam yang mana
keratan rentas adalah luas.
Oleh itu rintangan berkesan pada lilitan telah berkurang dan
membentik daya kilas dalam keadaan normal.
Motor sangkar tupai yang mempunyai daya kilas yang tinggi
dengan menggunakan sangkar tupai jenis trislot.
Electrical Department

59

Bagi rotor sangkar jenis trislot,ia mempunyai 3 alur yang


berbeza.
Pada keadaan awal,sangkar tupai luar akan
menyimbangkan daya kilas sahaja.Oleh itu bahannya
adalah terdiri daripada yang berintangan tinggi bagi
menghasilkan daya kilas mula yang baik.
Apabila motor bertambah laju ,ulangan arus akan turun
pada setiap sangkar sehingga pada kelajuan penuh iaitu
alur sangkar yang paling dalam.
Lilitan rotor sangkar adalah berselari.Oleh itu rintangan
rotor adalah rendah dan dengan itu daya kilas kendalian
pada beban penuh dapat dicapai.
i. Sangkar tupai luar- rintangan tinggi / regangan rendah.
ii. Sangkar tupai dalam rintangan rendah / regangan
tinggi.
Electrical Department

60

Prinsip Motor Aruhan Tanpa beban

Putaran rotor tidak membawa sebarang baban tersambung


pada aci / shaft.
Putaran rotor yang tidak membawa beban akan
menyebabkan Nr akan menghampiri Ns.Beza gelinciran
adalah kecil.
Ini adalah tiada daya kilas yang dikenakan pada rotor
setelah berputar.
Ini akan menyebabkan lilitan rotor memotong medan
magnet stator akan berkurang dan D.G.E akan berkurang
sekiranya rotor terus berputar tanpa sambungan beban.

Electrical Department

61

Kesan daripada Ulangan D.G.E yang terjana.

Apabila lilitan rotor dan medan stator berputar


pada kelajuan yang sama, ia akan menyebabkan;
i.
Beza kelajuan adalah sifar.
ii.
Tiada urat daya magnet yang memotong .
iii. Tiada D.G.E akan teraruh pada pengalir rotor.
iv. Tiada medan magnet yang akan wuud di rotor.

Electrical Department

62

Kesimpulan Motor Aruhan Sangkar Tupai Dan


Motor Rotor Berbelit.

Motor aruhan sangkar tupai dan motor aruhan rotor berbelit


mempunyai cara kendalian asas yang sama.
Setelah berlakunya aruhan saling,pengalir rotor akan memotong medan
magnet berputar dan menyebabkan D.G.E akan teraruh pada pengalir
rotor.
Apabila stator mengaruhkan rotor ,arus teraruh akan berlaku di rotor.
Rotor akan bertindakbalas dengan stator dan membentuk gerakan
putaran.
Rotor tidak akan bergerak pada kelajuan segerak.Kelajuan putarannya
adalah bergantung pada beban yang dibawa.
Pada keadaan beban penuh,kecekapan motor adalah 85% dan angkadar
kuasanya adalah 0.8.
Sesetengah motor rotor berbelit ,gelang gelincir tidak akan dilitar
pintaskan bertujuan untuk menggunakan perintang secara berterusan
bagi mengawal kelajuan.
Electrical Department

63

Motor Segerak

Motor segerak sebenarnya adalah pengulang-alik tetapi ia


dijalankan sebagai sebuah motor.
Nama motor ini diperolehi daripada kelajuan segerak yang
dimiliki motor ini iaitu Ns = Nr.
Oleh itu motor ini tidak mempunyai gelinciran.
Kelajuan motor ini berubah mengikut frekuensi dan
bilangan kutub atau diringkaskan dalam formula berikut:
Ns = 120f
P

Motor ini mempunyai kelajuan yang malar dan ia tidak


boleh bergerak dengan sendiri kerana ia memerlukan
penggerak sama ada daripada luar atau dalam motor.
Electrical Department

64

Gambarajah Motor Segerak

Electrical Department

65

Binaan Pemegun dan Pemutar Motor


Segerak

Electrical Department

66

Prinsip kendalian Asas Motor segerak

Apabila bekalan tiga fasa dibekalkan pada pemegun motor,


medan magnet berputar akan terhasil pada pemegun
tersebut dengan kelajuan Ns putaran per-minit.
Putaran medan magnet ini tidak berguna bagi
menghasilkan arus aruhan di pemutar kerana pemutar akan
digerakkan oleh satu penggerak daripada luar yang
berputar mengikut arah putaran medan magnet.
Kelajuan putaran pemutar (Nr) itu mestilah sama dengan
kelajuan medan magnet / kelajuan segerak (Ns).
Setelah kelajuan pemutar dan segerak hampir
sama,bekalan a.t akan diberikan ke pemutar melalui gelang
gelincir.
Fluks magnet yang terhasil di pemutar akan bertindakbalas
dengan medan magnet berputar.
Electrical Department

67

Seterusnya akan berputar selaju putaran segerak


( kelajuan medan magnet berputar ) iaitu Ns = Nr.
Walaupun penggerak pemutar ditanggalkan, motor masih
berputar kerana ini disebabkan oleh tindakan saling kunci
di antara medan magnet berputar dengan medan magnet di
pemutar.
Daya yang menguncikan pemutar dengan pemegun
diistilahkan sebagai daya kilas tarik ke dalam ( perapat )
Bagi motor segerak, pemutarnya mempunyai batang
pengalir sangkar tupai dan motor segerak ini dijalankan
mengikut kendalian motor aruhan sangkar tupai sebelum
bekalan a.t dibekalkan pada pemutar apabila pemutar
hampir menyamai kelajuan segerak.
Tetapi cara ini terbatas pada motor yang berukuran
sederhana sahaja.
Electrical Department

68

Bahagian-bahagian dan fungsi Motor


Segerak.

Binaan motor segerak adalah sebuah pengulang


alik jenis medan kisar arus pegun dimana ia
mempunyai dua bahagian utama iaitu:
i. Pemegun.
ii. Pemutar.

Electrical Department

69

i. Pemegun/Stator.

Pemegun motor segerak boleh dibahagikan kepada 2 jenis


mengikut fungsi iaitu sebagai teras magnet dan litar medan
magnet serta sebagai tempat belitan pemegun.
Teras pemegun diperbuat daripada besi nipis yang
berlapis-lapis serta bertebat bagi mengurangkan arus pusar
yang berlaku.
Pemegun juga mempunyai lubang-lubang untuk pengalih
udaraan yang berada pada kedudukan melintang lubang
alur tersebut.
Ia bertujuan untuk menyejukkan teras akibat kehilangan
besi / P iron core.

Electrical Department

70

Pemegun Motor Segerak

Electrical Department

71

ii.Pemutar/Rotor

Bagi motor segerak yang kecil,pemutarnya diperbuat


daripada magnet kekal dan motor ini lazimnya
memerlukan tambahan penghidup dari luar.
Ia akan berputar apabila bekalan diberikan.
Lazimnya pemutar motor segerak ini terdiri daripada 3
bentuk kutub iaitu kutub tertonjol , kutub turbin dan jenis
aruhan segerak.
Pada bahagian pemutar ini ditempatkan 2 gelang gelincir
dan berus karbon sebagai perantaraan ke bekalan a.t
bertujuan untuk mendapatkan arus ujaan di pemutar.
Bagi pemutar yang mempunyai sangkar tupai,ia biasanya
dipasangkan berhampiran dengan permukaan pemutar dan
ia diperbuat daripada kuprum.
Electrical Department

72

Pemutar Motor Segerak

Electrical Department

73

Cara-cara menghidupkan Motor segerak

Sepertimana kita tahu bahawa motor segerak tidak boleh


hidup dengan sendiri apabila bekalan 3 fasa dibekalkan.
Ia memerlukan pemutaran pemutar sebelum pemutar itu
boleh diujakan dengan bekalan a.t dan seterusnya bergerak
pada kelajuan segerak.
Terdapat 3 cara untuk menggerakkan motor segerak iaitu;
i. Motor Proni.
ii. Pemutar sangkar tupai.
iii. Perintang pemutar.

Electrical Department

74

i. Motor Proni

Motor proni adalah sebarang motor yang disambungkan


secara terus atau perantaraan tali sawat ke pemutar motor
sangkar tupai.
Motor ini mestilah mempunyai kelajuan lebih atau
kurang sedikit daripada kelajuan motor segerak.
Jika motor aruhan 3 fasa digunakan, bilangan kutubnya
mestilah kurang daripada bilangan kutub motor segerak.
Setelah kelajuan pemutar motor sangkar tupai mencapai
kelajuan segerak, bekalan a.t akan diujakan bagi
mendapatkan medan magnet berputar yang akan
menangkap medan magnet berputar di pemegun .
Seterusnya membolehkan ia berputar pada kelajuan
segerak.
Electrical Department

75

Ketika dimana kelajuan pemutar dan kelajuan


segerak adalah sama dengan melihat lampu
penunjuk yang dipasang sesiri dengan bekalan ke
pemegun motor itu ( lampu akan padam ).
Motor proni akan diputuskan bekalannya dan
motor segerak akan berputar dengan kelajuan
segerak.

Electrical Department

76

Penghidupan Motor Segerak dengan


menggunakan motor proni
Bekalan masuk 3 fasa

Bekalan
Masuk

L1

Suis Bekalan
motor
pemandu

L2

L3

Lampu
kesegerakan

Belitan stator
Suis
bekalan
ujaan A.T

Motor
pemandu
proni
Belitan pemutar

Electrical Department

Janakuasa
Penguja A.t
77

ii. Pemutar Sangkar Tupai.

Apabila bekalan diberikan pada pemegun motor,ia akan


menghasilkan putaran medan magnet sama seperti prinsip
motor aruhan .
Dengan proses aruhan saling yang berlaku ia akan
menyebabkan pemutar akan bertindakbalas dengan
pemegun dan berputar dengan kelajuan Nr.
Apabila kelajuan pemutar telah hampir mencapai kelajuan
segerak, bekalan a.t akan diujakan ke pemutar dan motor
akan berputar dengan kelajuan segerak.
Semasa mula-mula dihidupkan, belitan pemutar dilitar
pintaskan bagi menambahkan daya kekuatan medan
magnet di pemutar untuk berputar disamping
mengurangkan arus permulaan bagi motor.
Electrical Department

78

Penghidupan Motor Segerak secara


aruhan
Belitan Pemegun

Bekalan
masuk a.t

Y
B
Pemutar berlilit
Electrical Department

79

iii. Perintang Pemutar

Perintang pemutar akan dipasangkan pada pemutar motor


segerak dan motor segerak ini akan berputar mengikut
prinsip-prinsip motor pemutar berbelit.
Apabila kelajuannya mencapai kelajuan segerak , bekalan
a.t akan diujakan ke pemutar itu dan rintangan pemutar
akan diputuskan.
Kerja memutuskan litar perintang pemutar dan
menyambungkan pemutar ke bekalan a.t akan dilakukan
oleh penyentuh-penyentuh magnet dan suis-suis kendalian
tangan.
Penghidupan motor dengan cara ini dikenali sebagai motor
pemula pengalih teratur

Electrical Department

80

Penghidupan motor segerak oleh


perintang pemutar
Perintang pemula

penguja

Belitan stator

Belitan Rotor

Gelang gelincir

Electrical Department

81

Memperbaiki Faktor Kuasa Bagi Motor


Segerak

Faktor kuasa bagi motor segerak boleh diubah samada


ditambah atau dikurangkan dengan mengubah arus ujaan di
pemutar.
Sungguhpun begitu kelajuan motor ini tidak akan berubah
dengan perubahan faktor kuasa ini jika kesemua perintang
reostat dipasangkan ke litar pemutar.
Arus akan berkurang dan faktor kuasa akan ketinggalan
dengan banyaknya.
Arus pemagnetan di pemegun akan membantu medan
pemutar yang lemah.Arus ini akan ketinggalan di belakang
voltan sebanyak 90 dan ia menjadi sebahagian besar
jumlah arus yang masuk dan menghasilkan faktor kuasa
mengekor.
Electrical Department

82

Sekiranya arus di pemutar bertambah dengan


mengurangkan rintangan reostat , arus pemagnetannya
akan menjadi sebahagian kecil daripada jumlah arus yang
masuk ke pemegun dan arus di medan pemutar akan besar.
Faktor kuasa akan bertambah jika kekuatan medan di
pemutar betul pelarasannya.
Faktor kuasa keunitian atau satu (100%) boleh diperolehi.
Nilai dimana arus ujaan di pemutar akan memberikan
faktor kuasa keunitian dipanggil sebagai ujaan medan
biasa .

Electrical Department

83

GAMBARAJAH PEMBAIKAN FAKTOR


KUASA BAGI MOTOR SEGERAK

Electrical Department

84

Penggunaan Motor Segerak

Oleh kerana motor segerak tidak boleh hidup dengan


sendirinya,ia hanya digunakan di tempat perusahaan sahaja.
Penggunaan yang paling utama ialah sebagai alat untuk
membaiki faktor kuasa disamping kerja-kerja lain seperti;
i. menjalankan mesin bancuhan bahan mentah kerana
kelajuannya malar samada berbeban atau berbeban penuh
seperti pengisar dan pembancuh simen.
ii.Menjalankan beban yang berterusan seperti pemampat empar.
iii.Set motor-janakuasa.
iv.kipas pengalih udaraan utama.
v. pam
vi. Pemutar pemampat salingan.
vii.Pemutar pendorong-kapal elektrik.
Electrical Department

85

Pemilihan Motor
1.

Plat Nama Motor


a.Plat nama pada motor akan memberi maklumat penting
mengenai pemilihan dan pemasangan motor.
b.Data-data yang terdapat pada plat motor akan memberi
penerangan mengenai ciri-ciri elektrik yang terdapat pada
sesuatu motor.
c.Daripada maklumat ini para juruteknik akan dapat
menentukan saiz konduit,wire dan jenis perlindungan
yang patut dipasang.
d. Data-data rekabentuk dan perlakuan( perfomance ) yang
terdapat pada plat motor amat penting untuk kakitangan
senggaraan/ maintanance.
e. Dengan adanya maklumat pada motor,kita akan dapat
menggantikan motor yang rosak dengan cepat.
Electrical Department

86

PLAT NAMA MOTOR


MANUFACTURERS NAME
INDUCTION MOTOR
Made in U.S.A
SERIAL NO.

TYPE

MODEL

HP

FRAME

SV.FACTOR

AMPS

VOLTS

INSUL

RPM

HERTZ

kVA

DUTY

PHASE

TEMPC

NAME NOM.EFF.

dBA/ NOISE

THERMAL
PROTECTED

Electrical Department

87

2.
a.

Kod Pembuat
Jenis
- Mengikut piawaian British,jenis penutup bagi alat-alat
elektrik bergantung kepada jenis perlindungan yang
diberi kepada seorang daripada sentuhan kepada dawai
hidup.
- Secara asasnya terdapat 2 jenis penutup;
i. Penutup pengalih udaraan ( ventiled enlosures)
ii.Tutup sepenuhnya ( totally enclosed )

Electrical Department

88

b.

Jenis-jenis penutup pengalihudaraan.


- Protected
- Screen protected ( SP )
- Drip-proof ( DP )
- Hose-proof.
- Weather-proof.

c.

Jenis-jenis tutup sepenuhnya.


- Plain totally enclosed motor ( TE )
- Totally enclosed fan motor ( TEFC ).
- Totally enclosed frame proof ( FLP )

Electrical Department

89

3.

Serial Number.
- Nombor siri pengenalan motor berkenaan.
- Ia adalah menyatakan nombor individu motor tersebut.

4.

Model number.
- Nombor ini adalah pengenalan tambahan pembuat,
kebiasaannya digunakan untuk tempahan.

5.

Frame
- Saiz rangka yang menerangkan ukuran motor.

6.

Servis Factor.
- Servis faktor 1.0 bermaksudkan motor tersebut tidak boleh
digunakan melebihi kuasa yang tercatat.Jika motor tersebut
dikendalikan lebih daripada kuasa tercatat,ini akan menyebabkan
penebatan motor tersebut cepat rosak.
Electrical Department

90

7.

Ampere.
- Bermaksud arus yang mengalir dari talian apabila motor
berkendalian pada voltan dan frekuensi yang tercatat pada masa
beban penuh.

8.

Volts.
- Adalah nilai yang diukur pada punca motor dan hendaklah sama
nilai pada motor tersebut.

9.

Class Insulations.
Kelas penebat adalah merujuk kepada bahan penebatan dalam stator
motor.Terdapat banyak jenis kelas penebat dan ianya adalah seperti
berikut:

Electrical Department

91

i. Penebatan kelas A ( suhu maksima 105C ) jarang digunakan.

ii. Penebatan kelas E (suhu maksima 120C


iii. Penebatan kelas B (suhu maksima 130C )
iv. Penebatan kelas F (suhu maksima 155C )
v. Penebatan kelas H (suhu maksima 180C )
vi. Penebatan kelas C (suhu maksima ialah lebih daripada180C )
vii.Penebatan kelas Y(suhu maksima ialah sampai 90C )
-

Secara amnya motor tidak patut dikendalikan lebih daripada


suhu maksima.
Jika kita kendalikan motor lebih daripada suhu maksima ia
akan menyebabkan jangka hayat motor tersebut
berkurangan.
Electrical Department

92

9.

Hertz.
-Adalah frekuensi sistem kuasa motor tersebut.
-Jika sesebuah motor tidak dikendalikan pada frekuensi
dan voltan yang tercatat ia akan menyebabkan daya kilas
dan kelajuan motor tersebut berubah.

10.

Duty.
- Adalah jangkamasa keupayaan kendalian motor itu
berkendalian dengan selamat.Biasanya terdapat dua jenis
duty iaitu:

Electrical Department

93

a.) continuous bermakna bahawa motor tersebut boleh


dikendalikan tanpa berhenti atau tidak ada had masa untuk
memberhentikan motor.

B.) short-time bermakna bahawa motor tersebut ada had


rating masa untuk dikendalikan.

Electrical Department

94

11. Phase.
- Menentukan fasa yang patut digunakan untuk
mengendalikan sesebuah motor.
12. KVA.
- Adalah kod dimana menunjukkan pada arus kendalian.
- Ini adalah digunakan untuk memilih alatan-alatan
penghidup dan perlindungan motor berkenaan.
13. Efficiency.
- Keupayaan motor tersebut didalam peratusan.
- Nilai ini terdapat pada motor piawai./ standard.
Electrical Department

95

14. Noise.
- setengah motor direka untuk bunyi bising yang rendah.
- Tahap bunyi yang terdapat pada peti tanda ukur dalam
unit dBA
15. Manufature Note.
- Senarai sifat-sifat motor seperti perlindungan haba
( thermal protected), alas tertutup ( sealed bearing ) dan
lain-lain lagi

Electrical Department

96

Istilah-istilah Berkaitan tentang Motor


Aruhan

Istilah istilah berikut adalah seringkali digunakan bagi


menerangkan motor-motor aruhan 3 fasa.
KELAJUAN SEGERAK ( Ns )

- kelajuan segerak adalah kelajuan medan magnet berputar


di stator apabila bekalan diberikan.Kelajuan ini adalah
berkadar terus dengan frekuensi dan berkadar songsang
dengan bilangan kutub
FORMULA;
Ns = 120f
P
Dimana, f = frekuensi bekalan.
P = Bil. kutub
Electrical Department

97

KELAJUAN PEMUTAR ( Nr )

- Kelajuan pemutar adalah kelajuan rotor bagi sesebuah


motor aruhan 3 fasa.Kelajuan ini biasanya kurang 3 hingga
4 peratus daripada kelajuan segerak.Untuk meningkatkan
kelajuan pemutar adalah dengan cara meningkatkan
kelajuan segerak dahulu.

FREKUENSI ROTOR.

- Ulangan arus yang teraruh yang wujud di pemutar dalam


pusingan per-minit.
Frekuensi rotor , Fr = s x F
Dimana ; s = Slip / kegelinciran
F = Frekuensi bekalan.
Electrical Department

98

GELINCIRAN ( s )
- Perbezaan kelajuan segerak dan kelajuan
pemutar.Gelinciran tetap wujud di dalam motor bertujuan
bagi membolehkan medan magnet berputar memotong
pengalir rotor dan seterusnya mengaruhkan arus
dipemutar.Gelinciran bagi sesebuah motor aruhan biasanya
3 hingga 4 peratus atau dalam per-unit.
Peratus gelinciran ;
s = Ns Nr x 100%
Ns
Dimana; Ns = kelajuan segerak
Nr = kelajuan pemutar

Electrical Department

99

Formula-formula Yang berkaitan tentang Motor


Aruhan 3 Fasa.

Kuasa Kuda (k.k) = Kuasa keluaran ( Pout )


746
= 2 x T1 x N1
33000
= 2 x T2 x N1 x 1
60
746
Di mana; T1 = Daya kilas dalam 1b daya kaki.
T2 = Daya kilas dalam Nm.
N1 = Kelajuan dalam p.s.m.
Electrical Department

100

Faktor kuasa, f.k.


faktor kuasa ( kos ) = kuasa sebenar ( kW )
kuasa ketara ( kVA)
Di mana :

P = Kuasa .
VL = Voltan talian
IL = Arus talian.

Electrical Department

101

Kecekapan Motor.
Kecekapan ( ) = Kuasa keluaran x 100%
Kuasa masukan
( Kuasa masukan kuasa keluaran ) x 100%
Kuasa Masukan
(1 - Kuasa keluaran ) x 100%
Kuasa Masukan

Electrical Department

102

Contoh Pengiraan 1
1.

Satu motor aruhan 3 fasa telah dililitkan untuk 4 kutub


dan dibekalkan dari satu suatu sistem 50hertz.Kirakan..
a. Laju sinkronous
b. Laju rotor apabila kegelinciran 4%.
c. Frekuensi rotor apabila laju rotor 600 rpm.

Electrical Department

103

Langkah penyelesaian
Daripada soalan kita perolehi data tentang motor iaitu;
P =4
f = 50hertz

Electrical Department

104

Bahagian a
Laju sinkronous
Daripada formula kita dapati ;
Ns = 120f
P
= 120 x 50
4
= 1500 rpm

Electrical Department

105

Bahagian b
Laju rotor apabila kegelinciran 4%.
Daripada formula slip kita akan dapat mencari nilai Nr ;
s = Ns Nr x 100%
Ns
Jadi, -Nr = Ns(s) Ns
= 1500( 0.04 ) 1500
= 60 1500
- Nr = - 1440 rpm.
Oleh itu, Nr = 1440 rpm

Electrical Department

106

Bahagian c
Frekuensi rotor apabila laju rotor 600 rpm.

Oleh sebab kelajuan rotor berubah maka kita terpaksa mencari


Nilai gelinciran yang baru;
Jadi , dengan menggunakan formula slip ;
s = Ns Nr x 100%
Ns
s = 1500 600 x 100% Oleh itu . s = 60% @ 0.6p.u
1500
Kita gunakan formula frekuensi rotor iaitu ; fr = s . F
fr = 0.6 x 50
= 30 hertz
Electrical Department

107

Contoh Pengiraan 2
2.

Sebuah motor aruhan 3 fasa , 50 hertz , 8 kutub dengan


arus talian 10Amp.( mengikut kod beban yang tercatat
pada plat motor ).Faktor kuasa motor ini adalah 0.82
mengekor dengan kecekapan 83% dan kegelinciran
5%.Kirakan..
a. Kelajuan beban penuh.
b. Kuasa kuda motor.
c. Nilai kemuatan (C) untuk membaiki faktor kuasa
sehingga uniti/ 1.0.

Electrical Department

108

Langkah Penyelesaian
Daripada soalan kita perolehi data tentang motor iaitu;
VL = 415 volt
f = 50hertz
p =8
IL = 10 Amp
p.f = 0.82
= 83%
s = 0.05

Electrical Department

109

Bahagian a.
Kelajuan beban penuh motor.
Daripada formula kelajuan segerak , Ns = 120 f
P
Oleh itu; Ns = 120 x 50 = 750 rpm
8
Dengan itu, melalui formula slip / gelinciran kita dapati;
s = Ns Nr x 100% , Jadi , -Nr = Ns ( s ) - Ns
Ns
Oleh itu - Nr = 750(0.05) 750
Jumlah beban penuh , - Nr = - 712.5rpm @ 713 rpm
Electrical Department

110

Bahagian b
Kuasa kuda motor
Daripada formula kuasa; P = 3. VL.IL. Cos
Jadi kita ketahui bahawa ; = Pout x 100%
Pin
Jadi ; Pin = 3. VL.IL. Cos
Oleh itu ; Pin = 3. 415. 10. 0.82
= 5894.16 watt
Jadi; Pout = Pin x
Pout = 5894.16 x 0.83
= 4892.16 = 4892.16/746
= 6.6 KK

Electrical Department

111

Bahagian c
Nilai kemuatan untuk membaiki faktor kuasa kepada unit /1.0
Kita tahu ; kuasa masukan bagi setiap fasa = 5894.16
3
Kuasa bagi setiap fasa = 1964.72
Kuasa ketara bagi setiap fasa = kuasa masukan bagi setiap fasa
f.k
= 1964.72 / 0.82 = 2396 watt
Arus sebenar bagi setiap fasa = Kuasa ketara bagi setiap fasa
( IL )
voltan talian
= 2396 watt / 415 volt
= 5.77Amp.
Electrical Department

112

Arus bertenaga ( IR ) = Arus sebenar x f.k


= 5.77 x 0.82
= 4.73 Amp.
Arus regangan ( IXC ) = ( arus sebenar ) - ( arus bertenaga)
= (5.77) - (4.73)
= 33.29 22.37
= 10.917
= 3.3 Amp
Jadi arus yang diperlukan mendahului voltan sebanyak 3.3Amp
Jadi nilai pemuat adalah ; Ixc = VL.C. kita ketahui =2f
C=
3.3
415 x 314.2
=
3.3
= 0.000025308
130393
= 25.308 farad
Electrical Department

113

Gambarajah vektor

IR = 4.73 Amp.
Cos

IXC = 3.3

I = 5.77 Amp

Electrical Department

114

Contoh Pengiraan 3
3.

Sebuah motor aruhan 3 fasa , 8 kuasa kuda dengan voltan


talian 415volt , 50hertz menggunakan arus talian 11Amp
dan bilangan pasang kutubnya adalah sebanyak 3
pasang.Faktor kuasa motor ini adalah 0.85 mengekor
dengan peratus gelincir sebanyak 2% apabila berbeban.
Kirakan..
a. Kelajuan segerak
c. Kuasa masukan
e. Jumlah kehilangan kuasa
g. Frekuensi stator

b. kelajuan rotor
d. kuasa keluaran
f. Peratus kecekapan motor
h. Frekuensi rotor.

Electrical Department

115

Langkah penyelesaian
Daripada soalan kita perolehi data tentang motor iaitu;
VL = 415 volt
f = 50hertz
p = 3 pasang kutub / 6 kutub
IL = 11 Amp
p.f = 0.85
s = 0.02 / 2%
Pout = 8 k.k

Electrical Department

116

Bahagian a
Kelajuan segerak
Daripada formula kelajuan segerak; Ns = 120 f
P
Jadi ; Ns = 120 x 50 = 1000 rpm.
6

Bahagian b
Kelajuan rotor.
Daripada formula s , kita dapati s = Ns Nr x 100%
Ns
Jadi, -Nr = Ns(s) - Ns
- Nr = 1000(0.02) 1000 ,
-Nr = - 980 rpm @ 980 rpm
Electrical Department

117

Bahagian c
Kuasa masukan motor
Daripada formula kuasa kita dapati; Pin = 3. VL.IL. Cos
Oleh itu, Pin = 3. 415 . 11 . 0.85.
= 6720.79 watt.

Bahagian d
Kuasa keluaran motor ,Pout.
Pout = 746 x 8
= 5968 watt.
Electrical Department

118

Bahagian e
Kehilangan kuasa motor.
Kehilangan kuasa motor = Pin Pin
= 6720.79 - 5968
= 752.79 watt.

Bahagian f
Peratus kecekapan.
Kecekapan , = Pout x 100%
Pin
= 5968
x 100%
6720.79
= 88.8% @ 89%
Electrical Department

119

Bahagian g
Frekuensi stator
Kita tahu bahawa frekuensi bekalan adalah sama dengan
Frekuensi stator.Oleh itu Frekuensi stator adalah 50hertz.

Bahagian h
Frekuensi rotor
Daripada formula kita tahu bahawa frekuensi rotor adalah;
fr = s x f
= 0.02 x 50.
Jadi fr = 1 hertz.
Electrical Department

120

DAYA KILAS / TORK

Daya kilas adalah kebolehan sesebuah motor untuk


berputar. Ia biasanya dinyatakan dalam unit Newton-meter
(Nm).
Pengahasilan daya kilas yang kuat atau lemah adalah
bergantung pada cara bagaimana ia diwujudkan.Biasanya
kilas adalah dalam peratus beban penuh.
Terdapat 3 jenis Daya kilas iaitu;
i. Daya kilas permulaan.
ii. Daya kilas pemecutan.
iii.Daya kilas larian.

Electrical Department

121

Daya Kilas Permulaan.

Daya kilas permulaan adalah daya kilas yang


diperlukan bagi mengatasi geseran statik dan
pemula mesin yang akan dipusingkan.Seterusnya
memulakan pergerakan daripada keadaan
pegun.Biasanya daya kilas ini dinyatakan dalam
peratusan beban penuh.

Electrical Department

122

Daya Kilas Pemecutan

Daya kilas pemecutan ialah daya kilas yang


membolehkan mesin diputarkan terus sehingga
mencapai kelajuan penuh.Nilai daya kilas ini dapat
ditentukan daripada graf daya kilas/ kelajuan
terhadap beban penuh motor itu.

Electrical Department

123

Daya Kilas larian

Daya kilas larian ialah daya kilas sewaktu kelajuan


penuh diperolehi iaitu ketika daya kilas motor
sama dengan daya kilas beban ( Graf daya kilas /
kelajuan bersilang )

Electrical Department

124

Daya kilas permulaan bagi motor aruhan


sangkar tupai

Daya kilas permulaan bagi motor aruhan sangkar tupai


adalah berkadar 100 hingga 175 peratus daripada daya
kilas beban penuh.
Ia masih dianggap rendah kerana rekabentuk motor dimana
pemutar yang mempunyai rintangan tinggi akan
menghasilkan kilas yang tinggi semasa permulaan.
Tetapi ia akan menyebabakan gelinciran bertambah dan
kecekapan berkurang.
Arus permulaannya adalah berkadar 5 hingga 8 kali
daripada arus beban penuh.
Tetapi bagi motor aruhan Dwi-sangkar tupai Bocherot
mempunyai daya kilas yang tinggi dan arus mula yang
rendah.
Electrical Department

125

Graf sifat daya kilas permulaan/arus permulaan rendah


bagi motor sangkar tupai

Electrical Department

126

Daya kilas permulaan bagi motor aruhan Rotor


berbelit.

Daya kilas bagi motor pemutar berbelit adalah sentiasa


berubah mengikut keadaan binaan motor.
Biasanya daya kilas motor adalah diantara 80% hingga
200% daripada daya kilas beban penuh.
Peratusan ini adalah lebih tinggi dari kilas motor aruhan
sangkar tupai.
Pada satu tahap yang maksima nilai rintangan yang tinggi
di pemutar akan mencapai 100% gelinciran atau permulaan
segera.
Pada umumnya ciri-ciri daya kilas permulaan motor ini
adalah sama dengan motor aruhan sangkar tupai.
Electrical Department

127

Keistimewaan motor ini ialah rotor berbelit ialah daya


kilas mulanya adalah tinggi dan arus mulanya rendah maka
daya kilas larian dan pecutannya boleh diubah-ubah
mengikut kehendak beban.
Ia dapat dilakukan dengan melaras perintang boleh ubah di
perintang sehingga arus menurun sehingga motor berhenti.
Keburukkan motor ini ialah ia banyak menyebabkan
kehilangan haba, kecekapan motor menurun,pengaturan
kelajuan yang kurang baik,dan kawalan kelajuan yang
kurang separuh daripada kelajuan tanpa beban.

Electrical Department

128

Bagi motor-motor yang besar alat litar pintas dan


penyangkut berus karbon dipasang pada motor tersebut.
Alat ini berfungsi untuk melitar pintaskan ketiga-tiga
gelang gelincir dan mengangkat berus-bers karbon dari
gelang gelincir.
Dengan itu ia akan menghapuskan kehilangan kuasa yang
berlaku disebabkan oleh rintangan sentuhan berus karbon
dan geseran berus serta mengurangkan kehausan berus
karbon dan gelinciran.

Electrical Department

129

Gambarajah lengkok kelajuan / daya kilas dan


kelajuan/arus bagi motor aruhan rotor berbelit.

Electrical Department

130

Kaitan di antara kehilangan IR bagi rotor dan


kegelinciran rotor.
1.Jadual berikut menunjukkan secara tepat apa yang terjadi kepada kuasa stator
bagi suatu motor aruhan
Kuasa input kepada lilitan rotor
Kehilangan IR
dalam lilitan
stator

Kehilangan IR
dalam lilitan
rotor

Kehilangan geseran
di alas-alas dan
gelang-gelang
kegelinciran

Kehilangan besi dalam teras


stator

Kehilangan besi dalam teras


rotor ( sgt kecil jika
kegelinciran kecil )

Kehilangan lilitan

Electrical Department

Kuasa yang dipindahkan


kepada rotor melalui
medan magnet celah udara

Jumlah kuasa mekanik


yang terbentuk oleh
rotor.

Kuasa mekanik
berguna yang
diperolehi dari aci
motor.
131

Jika T : tork/kilas dalam newton-meter yang menekan ke


atas rotor oleh fluks magnet yang berputar.
dan Ns : laju segerak dalam kisaran per- saat.
Maka kuasa kuda yang dipindahkan dari stator ke rotor
adalah : 2T Ns watt.
Kuasa inout kepada rotor tersebut disebut sebagai tork
dalam watt sinkronous.
Jika Nr : kelajuan rotor dalam kisaran per-saat.
Maka jumlah kuasa mekanik yang terbentuk oleh rotor
adalah: 2T Nr watt.

Electrical Department

132

Perkaitan perubahan kuasa yang berlaku


dalam rotor
Jumlah kehilangan
IR di dalam rotor

Kuasa yang
dipindahkan dari
stator kepada rotor

Jumlah kuasa
mekanik yang
terbentuk oleh rotor

2T ( Ns Nr ) watt.
Oleh itu,

Jumlah kehilangan IR rotor


Kuasa input kepada rotor

2T ( Ns Nr )
S

2T Ns

Atau,
Jumlah kehilangan IR rotor

s x Kuasa input kepada rotor

( dalam watt )
Electrical Department

( dalam watt )
133

Gambarajah kehilangan kuasa motor


Pin stator

P iron
core

P copper
loss
P in rotor

Kuasa
masukan

Kuasa
keluaran

P copper
loss

P air gap

Kehilangan dalam
stator
Electrical Department

P stray and
windage
Kehilangan dalam
rotor
134

Pengawalan laju menggunakan perintang


rotor luar

Jumlah kehilangan IR adalah berkadaran dengan gelinciran


apabila sesuatu tork ditekankan oleh rotor setelah suatu kuasa
dibekalkan kepada rotor tersebut .
Jika sebuah motor mempunyai 100kW kuasa yang
dipindahkan dari stator kepada rotor apabila gelinciran
5%.Maka jumlah kehilangan IR rotor ialah 5kW dan kuasa
mekanik yang terbentuk ialah 95kW .
Jika kegelinciran dinaikkan, katakan 40% dengan
penambahan perintang luar dan sekiranya kilas terbentuk oleh
rotor , ia tetap tidak berubah .
Maka kehilangan IR meningkat ke 40kW dan kuasa mekanik
yang terbentuk oleh rotor berkurang ke 60kW.
Electrical Department

135

Maka, kecekapan motor telah berkurang.Pengawalan


laju menggunakan perintang perintang luar
mempunyai beberapa kelemahan dintaranya.;
a.
b.
c.

Penurunan laju diiringi oleh penurunan kecekapan.


Dengan rintangan yang besar di dalam litar rotor,laju
rotor berubah dengan perubahan tork.
Perintang-perintang rotor luar adalah terlalu besar
saiznya serta mahal,oleh sebab itu ia dikehendaki
melesapkan kuasa yang menjadi terlampau panas .

Electrical Department

136

Contoh 1
Kuasa yang dibekalkan kepada suatu motor
aruhan 3 fasa ialah 40kW dan kehilangan stator
yang sepadan baginya ialah 1.5kW.Kirakan.
A.
B.
C.

Jumlah kuasa mekanik yang terbentuk dan


kehilangan IR rotor apabila kegelinciran 0.04 p.u.
Kuasa output bagi motor jika kehilangan geseran dan
lilitan ialah 0.08kW .
Kecekapan motor
( abaikan kehilangan besi motor )

Electrical Department

137

Jawapan bahagian A
a.

Kuasa input kepada rotor = 40 1.5 = 38.5kW


Daripada formula kita dapati,
kehilangan IR rotor dalam kW = 0.04
38.5kW
Jadi,
kehilangan IR rotor = 1.54kW
Maka,
kuasa mekanik yang terbentuk oleh rotor = 38.5 1.54
= 36.96kW

Electrical Department

138

Jawapan b
Kuasa output motor = 36.96 0.8
= 36.16kW

Jawapan c
Kecekapan motor

= Pout / Pin
= 36.16 / 40
= 90.4%

Electrical Department

139

Contoh 2
Jika laju motor bagi contoh 1 diturunkan kepada
40% daripada nilai sinkronousnya,dan
menggunakan perintang-perintang rotor
luar.Kirakan.
A.
B.

Jumlah kehilangan IR rotor.


Kecekapan dengan menganggapkan bahawa tork
dan kehilangan stator kekal tidak berubah.Juga
menganggapkan bahawa kenaikan dalam
kehilangan besi rotor adalah sama dengan
penurunan dalam kehilangan geseran dan lilitan.

Electrical Department

140

Boleh cuba!

Electrical Department

141

Jawapan bahagian a
a.

Kegelinciran baru = (100 40 ) / 100 = 0.6 p.u


Kuasa input kepada rotor = 38.5kW
Daripada formula ,
Jumlah kehilangan IR rotor : 0.6 x 38.5 = 23.1kW

Jawapan bahagian b
b.

Jumlah kehilangan dalam rotor = 23.1 + 0.8= 23.9kW


Oleh itu,
kuasa output bagi motor = 38.5 23.9 = 14.6kW
Dan kecekapan motor = P out / Pin
= 14.6 / 40 = 0.365 p.u.
= 36.5%
Electrical Department

142

Permulaan Bagi motor Aruhan 3 fasa yang


dilengkapkan dengan rotor sangkar.

Jika sesebuah motor aruhan dimulakan dengan


menyuiskannya secara langsung terus dari bekalan,arus
mulanya adalah diantara 4 hingga 7 kali ganda dari arus
motor beban penuh.
Arus mulanya adalah bergantung pada saiz dan rekabentuk
motor.
Arus yang besar akan menyebabkan kejatuhan voltan yang
tinggi dalam kabel .
Ia juga akan menyebabkan lampu-lampu berdekatan akan
malap seketika semasa ia dimulakan.
Oleh itu bagi menghidupkan motor jenis sangkar tupai
melainkan motor motor kecil , ia memerlukan penghidup
yang sesuai mengikut kadar kuasa motor.
Electrical Department

143

i. Penghidup Bintang Delta

Semasa permulaan , sambungan lilitan motor


adalah dalam sambungan bintang.
Maka, motor akan berputar dalam sambungan
bintang semas permulaan.
Selepas motor dipecutkan sambungan motor
akan berputar dalam sambungan delta.
Pada permulaannya voltan fasa adalah 1/3
daripada voltan fasa.
Manakala torknya adalah 1/3 daripada tork yang
diperolehi jika motor tersebut disuiskan secara
langsung dari bekalan dalam sambung delta pada
bahagian statornya.
Electrical Department

144

Arus mulanya adalah sama dengan arus


talian semasa dalam sambungan bintang.
Manakala dalam sambungan delta , arusnya
adalah 1/3 daripada arus talian.
Arus yang diambil dari bekalan ialah
sepertiga dari nilai sepadan secara
penyuisan lansung.

Electrical Department

145

ii. Penghidup Pengubah Auto.

Di dalam gambarajah, T mewakili satu autotransformer tiga fasa .


Ia disambungkan secara bintang yang mempunyai
sedutan di tengah-tengah palang pada setiap fasa
iaitu 50% agar voltan yang dikenakan pada motor
adalah separuh daripada voltan bekalan.
Dengan cara sedemikian arus permulaan dan tork
permulaan adalah daripada nilai-nilai apabila
voltan beban penuh yang dikenakan pada motor.
Setelah motor mula memecut , pemulanya
digerakkan ke kedudukan gerakan.
Electrical Department

146

Oleh itu sambungan motor adalah secara langsung


melintangi bekalan dan membukakan
penyambungan bintang bagi auto-trans.
Voltan output per-fasa bagi auto-trans adalah n
kali voltan input per-fasa.
Oleh itu , kita dapati;
Tork permulaan dengan auto-trans

Voltan output

Tork permulaan dengan penyuisan langsung

Voltan input

Electrical Department

147

Gambarajah sambungan Penghidup


Pengubah-auto

Electrical Department

148

Sekiranya Zo adalah kesetaraan impedans/fasa


semasa tanpa gerakan bagi suatu motor dalam
sambungan bintang yang merujuk kepada litar
stator dan sekiranya Vp ialah voltan bintang bagi
bekalan.Maka;
Dengan penyuisan langsung,arus mula = Vp
Zo

Dengan permulaan auto-trans;


Arus permulaan dalam motor = n .Vp/Zo
Arus permulaan dari bekalan = n . Vp/Zo
= n Vp /Zo
Electrical Department

149

Oleh sebab itu;


: arus permulaan dengan auto-transformer
arus permulaan dengan penyuisan langsung
: (n Vp /Zo )
( Vp/Zo )
: n

Nota: Biasanya auto-transformer di atas disusun dengan dua atau tiga


sedutan perfasa.Ini membolehkan nisbah yang sesuai dipilih bagi sesuatu
motor.Pemula auto-transformer adalah lebih mahal dari pemula bintang
delta.

Electrical Department

150

SEKIAN TERIMA KASIH

Electrical Department

151

Anda mungkin juga menyukai