Anda di halaman 1dari 8

Elemen-elemen

komunikasi

1.
Penyampai
(sumber)

6.
Gangguan

2.
Penerima

Terbahagi
kepada
6:
5. Maklum
balas

3. Mesej

4. Saluran

Sumber:

(induvidu @ kumpulan) komunikasi disampaikan melalui individu


itu sendiri atau melalui kumpulan.
Penyampaian komunikasi ini adalah
untuk menentukan niat atau tujuan,
memastikan penerimaan dan pentafsir
maklumbalas daripada penerima,
mengubahsuai mesej setelah menerima
maklumbalas dan memperbetulkan
mesej yang gagal ditafsir. (menkod
mesej).

Penerima:

induvidu atau
kelompok yang menerima
mesej yang diterima.
penerima juga adalah
individu yang ditujukan mesej
oleh sumber dan mungkin
menerima mesej secara tidak
langsung.

Mesej:

hasil proses enkod


(menerima maklumat). Mesej juga
adalh status set simbol (lisan atau
bukan lisan) ia mewakili pemikiran
sumber dalam tempoh masa
tertentu. Mesej boleh disampaikan
dengan pelbagai cara dan ia
membawa makna kepada sesuatu
perkara atau komunikasi

Saluran:

saluran yang dimaksudkan disini


iailah media. Media memainkan peranan
penting dalam sesebuah komunikasi kerana
ia adalah penghubung sumber dan penerima.
Media adalah elemen fizikal penyaluran
maklumat. Contohnya, lisan bersemuka,
surat, majalah, radio, mel elektronik, teleon
dan lain-lain. elemen ini juga mempunyai
matlamat dan saluran tersendiri. Ia mengikut
kesesuaian dengan sasaran atau
penerimanya dan juga dengan kesesuaian
bentuk mesej yang hendak disampaikan.

Maklumbalas:

adalah proses
mesej-mesej menggambarkan
reaksi penerima melalui
pendengaran dan memerhatikan
isyarat dari penerima. Melalui
maklumbalas secara tidak
langsung dapat memperoleh
sumber dan penerima berkongsi
memberikan maklumbalas.

Gangguan

: suatu hal, getaran


atau gelombang yang
mengganggu pengiriman pesan
dalam proses komunikasi.
Gannguan menyebabkan
perbezaan antara pesan yang
diterima oleh penerima dengan
pesan yang dikirimkan oleh
sumber