Anda di halaman 1dari 9

Agama ini dijadikan

di atas
2 JANGAN
Kalau tak gerak, kita tak tested
untuk stabil. Ada motion dan
kita stabil, itulah ISTIQAMAH
Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetap
teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan
kepadamu dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada
kebenaran mengikutmu berbuat demikian dan janganlah kamu
melampaui batas hukum-hukum Allah; sesungguhnya Allah Maha
Melihat akan apa yang kamu kerjakan. (112)

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku


zalim maka (kalau kamu berlaku demikian), api Neraka akan
membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun
yang lain dari Allah. Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu
itu) kamu tidak akan mendapat pertolongan. (113)

Dan dirikanlah sembahyang (wahai Muhammad, engkau dan


umatmu), pada dua bahagian siang (pagi dan petang) dan pada
waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam.
Sesungguhnya amal-amal kebajikan (terutama sembahyang) itu
menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian
adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.
(114)

Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkau dan umatmu, dalam


mengerjakan suruhan Allah), kerana sesungguhnya Allah tidak akan
ISTIQAMAH
Rukun Istiqamah #1
Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad)
sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul
sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan
hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada
kebenaran mengikutmu berbuat demikian dan
janganlah kamu melampaui batas hukum-
hukum Allah; sesungguhnya Allah Maha Melihat
akan apa yang kamu kerjakan. (112)
Rukun Istiqamah #2
Dan janganlah kamu cenderung kepada
orang-orang yang berlaku zalim maka
(kalau kamu berlaku demikian), api Neraka
akan membakar kamu, sedang kamu tidak
ada sebarang penolong pun yang lain dari
Allah. Kemudian (dengan sebab
kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan
mendapat pertolongan. (113)
Rukun Istiqamah #3
Dan dirikanlah sembahyang (wahai
Muhammad, engkau dan umatmu), pada dua
bahagian siang (pagi dan petang) dan pada
waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari
waktu malam. Sesungguhnya amal-amal
kebajikan (terutama sembahyang) itu
menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah
yang demikian adalah menjadi peringatan bagi
orang-orang yang mahu beringat. (114)
Rukun Istiqamah #4
Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkau
dan umatmu, dalam mengerjakan suruhan
Allah), kerana sesungguhnya Allah tidak
akan menghilangkan pahala orang-orang
yang berbuat kebaikan. (115)
Agama ini dijadikan di atas 2 JANGAN
Hassan Al-Basri