Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

1

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

2

National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012. Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan murid sekolah rendah.

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

3

Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum 4

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:
Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masingmasing. Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II. PROTIM selepas UPSR. Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak
dapat memenuhi kehendak NKRA.

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

5

KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Unit Matematik Rendah Program Literasi dan Numerasi (LINUS). Bahagian Pembangunan
Kurikulum

6

JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil): BPK MODUL GURU DAN MODUL MURID BPG LPM BPSH JNJK BP Khas Unit Matematik Rendah LATIHAN GURU INSTRUMEN SARINGAN PENYEBARAN MAKLUMAT, KUTIPAN & ANALISIS DATA PEMANTAUAN & BIMBINGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS
7

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Literasi? Numerasi?

Celik huruf

Celik nombor

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

8

Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

9

Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

10

Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan. Dalam konteks kurikulum negara kita, proses M3 ditakrifkan sebagai: Tambah Tolak Darab Bahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum 11

Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR/KSSR. Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

12

Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian.

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

13

Tahun 1

Tidak

Saringan 1 (Mac) Tidak

Ya

PraNumerasi 1

Tidak

Saringan 2 (Jun) Tidak

Ya

Arus Perdana

PraNumerasi 2

Tidak

Saringan 3 (Sept)

Ya

Murid Berkeperluan Khas

Ya

Pemeriksaan Perubatan

Tidak

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Tahun 2 14

Tahun 2

Saringan 1 (Mac)

PraNumerasi

Saringan 2 (Jun)

Arus Perdana

Numerasi
Saringan 3 (Sept)

Tahun 3 Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum 15

Tahun 3

Saringan 1 (Mac)

Numerasi
Saringan 2 (Jun)

Arus Perdana

Numerasi
Saringan 3 (Sept)

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

16

TAHUN TAHUN 1

PERINGK AT PRA NUMERAS I

SARINGAN (S) S1 S2 S3 S1 S2 S3

BULAN
Mac 2010 Jun 2010 Sept. 2010 Mac 2011

SASARAN
Semua Murid Murid PraNumera si *Semua Murid Murid Numerasi

TAHUN 2 NUMERAS I

Jun 2011 Sept 2011 Mac 2012 Jun 2012

S1 S2 S3

TAHUN 3

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Sept 2012 Nota: Tahun 2 - *Semua murid akan menduduki Saringan
2 kecuali murid yang telah memperolehi A dan B dalam 17 peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan lagi).

Proses Cadangan Penempatan Program Pendidikan Khas
Tahun 1

Ke

Mencapai 2 atau kurang konstruk Saringan

Saringan 1/2/3 (Mac/Jun/Sept)

Perlu Melalui Proses: IPP: Instrumen Penentu Penempatan Borang Cadangan Penenpatan Pelajar Berkeperluan Khas. (Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD) Murid Berkeperluan Khas
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Tidak

Ya

Pemeriksaan Perubatan

Tidak

LINUS

18

Numeras i
Nombor Bulat

Tahun 1
Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 20. asas tambah dan tolak.

Tahun 2
Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 100.

Tahun 3
Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 1000.

Operasi asas Menyatakan fakta

Menyatakan fakta asas Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab tambah dan tolak, dan bahagi (2, 10, 5 darab dan bahagi (3, 6, dan 4). 7, 8 dan 9). Mata wang Malaysia hingga RM100 Menyatakan waktu dalam jam dan minit.
19

Aplikasi

Mata wang Malaysia Mata wang Malaysia hingga RM10 hingga RM50 Menyatakan waktu dalam jam. Mengelas bentuk 3-

Menyatakan bahagian dalam Unit Matematik Rendah sehari.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mengenal bentuk

Menamakan bentuk 3-

Unit 1 Nombor bulat 0 hingga 10 Unit 2 Nombor bulat 11 hingga 20 Unit 3 Tambah hingga jumlah 10 Unit 4 Tambah hingga jumlah 18 Unit 5 Tolak dalam lingkungan 10
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Unit 6 Tolak dalam lingkungan 18 Unit 7 Wang hingga RM10 Unit 8 Pengenalan masa dan waktu Unit 9 Bentuk 3-Dimensi Unit 10 Bentuk 2-Dimensi

20

Definisi Numerasi Keupayaan untuk

melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam kehidupan harian mengikut 1 Keupayaan pranombor dan mengenal angka Konstruk bahasa pengantar di sekolah
Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 4 Konstruk 5 Konstruk 6 Konstruk 7 Konstruk 8 Konstruk 9 Keupayaan membilang Keupayaan memahami nilai nombor Keupayaan membuat seriasi Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan mengendalikan operasi asas Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

Unit Matematik Rendah Konstruk 12 Keupayaan Bahagian Pembangunan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam 21 Kurikulum kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran

Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK. Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun: Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September) Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum 22

Organisasi Kandungan: Hierarki dari mudah ke lebih kompleks. Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain. Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Skop dan kedalaman Kurikulum

23

Tumpuan: Gaya pembelajaran murid. Menepati skop soalan dan cara penyoalan.

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

24

Gaya Pembelajaran: Cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak. Cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum 25

Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah. Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit. Diadakan juga lembaran Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum kerja.

26

Proses Membuat perkaitan Membuat pena’akulan Komunikasi Menyelesaikan masalah Membuat Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum perwakilan.

27

Seronok Bermakna Berguna Mencabar

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

28

Berstruktur, hierarki dan linear

Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

29

Pembelajaran Bermodul • Rasional/justifikasi modul • Matlamat modul

• • • • •

Objektif pembelajaran modul Ujian peringkat masuk

Aktiviti Pembelajaran Penggunaan media sokongan (Pelbagai media) • Ujian kendiri/diagnostik
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Pascaujian
30

SEKIAN TERIMA KASIH
Unit Matematik Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum 31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful