Anda di halaman 1dari 23

KESIHATAN MENTAL DALAM

ORGANISASI
PENGENALAN
APA ITU KESIHATAN MENTAL ?
Kesihatan mental berkait rapat dengan kehidupan
Sering dikait dengan penyakit mental tetapi kenyataan ini

kurang tepat kerana ia melibatkan kehidupan harian yang


merangkumi :

Memupuk perasaan,
Kemampuan untuk fikiran, tingkah laku
berinteraksi secara positif dalam diri
sihat dengan org
lain, kumpulan,
persekitaran
Bagaimana individu
mengendalikan
tanggungjawab,
masalah dan tekanan
yang timbul dari
kehidupan harian
KESIHATAN MENTAL DALAM ORGANISASI

SECARA UMUM:
ADA 2 KOMPONEN UTAMA WUJUD IAITU MANUSIA
DAN ALAM KERJA

MANUSIA ALAM KERJA


MANUSIA YANG MENGENDALIKAN SEMUA KERJA DARI
YANG PALING RENDAH SEHINGGA PALING TINGGI,
MELAKSANA KERJA, MEMBENTUK DASAR, MEMBINA
HUBUNGAN DINAMIK MANUSIA DENGAN ALAM KERJANYA
DAN MEMAHAMI MASALAH MANUSIA DALAM KONTEKS
KERJA
IMBASAN SEJARAH
Psikologi dalam industri bermula awal abad ke 20 di Amerika Syarikat :
• bermula – usaha mengenalpasti cara meningkatkan penjualan barangan melalui pengiklanan
•Berkembang – ke arah penilaian personel, latihan pekerja, bimbingan vokasional

1925 – mula melihat ke arah aspek motivasi, komunikasi, dan tingkah laku kelompok

1945 – tumpuan kepada keselesaan di tempat kerja, (bidang psikologi kejuteraan dan ergonomi mencatat nama

1960 – psikologi organisasi dimulakan untuk mengkaji proses-proses dinamik yang wujud
dalam suanana kerja manusia

Gilmer & Deci, 1977


KAJIAN LEPAS

 1927 – SATU KAJIAN YANG DILAKUKAN DI KILANG HAWTHORNE


WESTERN ELECTRIC ( DIPANGGIL KAJIAN HAWTHORNE)
 FOKUS KAJIAN : MELIHAT KAITAN ANTARA KEADAAN KERJA
DENGAN SUASANA FIZIKAL SESUATU TEMPAT KERJA ITU

 PENYELIDIK (ALTON MAYO) – MENINJAU KAITAN ANTARA


PRODUKTIVITI PEKERJA-PEKERJA DALAM PELBAGAI SUASANA
FIZIKAL SEPERTI KECERAHAN, KELEMBAPAN, BISING, SUHU DAN
LAIN-LAIN SUASANA YANG MENGGANGGU KESELESAAN KERJA
MANUSIA
 MENDAPATI : KEADAAN YANG BERBEZA-BEZA INI MEMPUNYAI
KESAN TERHADAP PRODUKTIVITI ORGANISASI / INDUSTRI
MENDEFINISIKAN ORGANISASI
 KONSEP ORGANISASI – mula diperkenalkan secara sistematik oleh CHESTER
BARNARD (1938)
 CHESTER BARNARD – mencatatkan bahawa sesuatu organisasi yang formal
adalah sebuah sistem di mana aktiviti-aktiviti dua atau lebih diselaraskan dengan
sedar
 PENEKANAN BARNARD – kepentingan proses organisasi yang melihat manusia
sebagai individu

 RENSIS LIKERT – tidak berapa setuju bahawa organiasasi dilihat dari segi interaksi
individu tetapi harus menumpukan perhatian kepada interaksi antara kelompok-
kelompok individu
 (kelompok manusia yang menjalankan aktiviti yang ditetapkan dalam sesebuah
organisasi)
 GOLDENSON (1984) – Psikologi Organisasi adalah kajian tentang kehidupan
manusia yang berkaitan dengan aspek-apek kerja dan aplikasi pengetahuan tentang
tingkah laku manusia kepada masalah yang wujud dalam bidang tersebut.
 Contoh aspek dikaji : keadaan kerja, kemalangan dan keselamatan kerja, kepuasan
kerja
PERANAN PSIKOLOGI ORGANISASI DALAM ASPEK
KESIHATAN MENTAL DALAM ORGANISASI

MC CORMICK DAN ILGEN (1980) – perananan psikologi organisasi /


industri :

1. Mengenalpasti masalah yang perlu di atasi


2. Penggunaan pelbagai kaedah untuk mengumpul dan menganalisis data-
data berkaitan dengan masalah tersebut
3. Hasil daripada kajian tersebut dikenalpasti
4. Aplikasi hasil tersebut dalam penyelesaian masalah

ARIFIN (1985) – penerapan elemen utama iaitu guna tenaga, pemilihan dan
penempatan, latihan, prestasi, ganjaran, kepuasan kerja, pengeluaran
ELEMEN-ELEMEN DALAM ORGANISASI YANG
BERKAITAN DENGAN KESIHATAN MENTAL

Beberapa perkara yang sering diambil kira dalam pengurusan sesebuah organisasi
yang menyumbang kepada aspek kesihatan mental iaitu :

 Pemilihan pekerja ( proses pemilihan, penapisan, penilian psikologi, masalah


dalam pemilihan )
 Penilaian Prestasi Pekerja ( tujuan penilaian, tatacara penilaian)
 Motivasi Pekerja ( gaji sebagai pendorong, kepuasan kerja)
 Suasana Tempat Kerja ( kecerahan cahaya, suasana bising, suhu, muzik, warna )
 Psikologi Kejuruteraan ( reka bentuk tempat kerja, peralatan, sistem manusia-
mesin)
 Kemalangan dan Keselamatan Kerja ( kemalangan akibat kecuaian manusia,
suasana tempat kerja, cara peningkatan keselamatan tempat kerja)
 Tekanan di Tempat Kerja ( punca tekanan, masalah berkaitan tekanan, cara atasi
tekanan)
TEKANAN DI TEMPAT KERJA
PENGENALAN :
 Tekanan di tempat kerja merupakan satu senario yang sering berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor yang
mendorong ke arah itu.
 Tekanan : Keadaan yang dipengaruhi oleh gangguan mental dan emosional yang boleh mewujudkan
keadaan tidak selesa atau tegang jika situasi tersebut tidak mampu ditanggung oleh tubuh Badan
(Morstt & Furst, 1979).
 Salah satu perkara yang menyebabkan tekanan ialah kuantiti / beban kerja yang berlebihan
 Aspek tekanan dikatakan boleh mendorong kepada ketidak stabilan kesihatan mental dalam sesebuah
organisasi sejurus menjurus kepada ketegangan peribadi seseorang individu di dalam organisasi tersebut

BEBAN KERJA
(TEKANAN)

KETEGANGAN
Menyumbang PERIBADI
kepada
KAITAN ANTARA TEKANAN KERJA DENGAN
KETEGANGAN PERIBADI (FRENCH & CAPLAN, 1980)
TEKANAN
KERJA

Terlalu banyak kerja (kuantiti)


KETEGANGAN PERIBADI

-Jumlah jam dalam seminggu


-Ketidak puasan kerja
-Matlamat kerja -Ketegangan kerja
-Soal selidik laporan kendiri -Harga diri
-Ancaman
-Panggilan telefon dan mesyuarat -Malu
-Kolestrol
-Keadaan jantung
Terlalu banyak kerja (kualitatif) -Ketahanan kulit
-Merokok

-Soal selidik laporan kendiri


-Kesukaran kerja
TEORI BAGAIMANA TEKANAN ORGANISASI MENYEBABKAN
KETEGANGAN PERIBADI DAN SETERUSNYA PENYAKIT
JANTUNG (FRENCH & CAPLAN, 1980)
PERSONALITI
-Kebolehan dan keperluan
-Introversi – ekstroversi
-Fleksibel - tegas

TEKANAN KERJA
-Kekeliruan peranan
-konflik peranan KETEGANGAN PSIKOLOGI DAN FISIOLOGI
-Lebih kerja (kualiti/kuantiti -Ketidakpuasan kerja
-Merintasi sempadan organisasi -Ketegangan kerja
-Tanggungjawab terhadap org lain -Ancaman berkaitan kerja PENYAKIT
-Hubungan dengan org lain -Kesempurnaan kendiri yang rendah JANTUNG
-Keterlibatan -Merokok
-Perbezaan kerja -Tekanan darah
-Kolestrol
-Keadaan jantung
-Rendah harga diri
TEKANAN MENTAL DALAM ORGANISASI /
PEKERJAAN

PUNCA-PUNCA TEKANAN MENTAL DI TEMPAT KERJA :


 Jenis pekerjaan ( susun atur tempat kerja, tekanan kerja berpanjangan, perubahan cara pengendalian
 Peranan dan Fungsi Pekerjaan ( kerja dan peranan yang sentiasa beruabah-ubah secara kerap atau pekerjaan
yang merbahaya
 Perhubungan ( konflik sesama rakan kerja dan majikan)
 Kerjaya ( kurang insentif dan penghargaan dari majikan, kecewa terhadap suasana kerja, diturunkan
pangkat)
 Perubahan dalam Organisasi ( perubahan dalam struktur dan pengurusan organisasi secara mendadak
meningkatkan kekeliruan dan tekanan kepada pekerja)

LANGKAH MENANGANI TEKANAN MENTAL DALAM ORGANISASI :


 Bersikap realistik terhadap pekerjaan anda
 Merancang kerja anda
 Tingkatkan kemahiran penyelesaian masalah
 Mempunyai sikap yang betul terhadap perubahan dalam kerja
 Amalkan komunikasi berkesan di tempat kerja
 Tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja
 Amalkan cara hidup sihat
MODEL TINGKAT PENERAPAN PSIKOLOGI
ORGANISASI / INDUSTRI

GUNA TENAGA Pengguna


Masyarakat

Organisasi

Pengeluaran
Pemilihan dan penempatan

Ganjaran
Pekerjaan Prestasi

Kepuasan
Latihan Kerja

Arifin Hj Zainal, 1985


CIRI-CIRI KESIHATAN MENTAL POSITIF DALAM
ORGANISASI

TERHADAP INDIVIDU / DIRI SENDIRI


 Menyedari kelemahan dan kekuatan diri sendiri
 Berupaya mengawal perasaan
 Sanggup menerima kegagalan
 Mampu menghindari kegiatan yang tidak bermoral
 Menghargai diri sendiri

TERHADAP ORANG LAIN / KELOMPOK LAIN


 Mampu berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain
 Mampu memberi dan menerima kasih sayang
 Tahu menghargai dan mempercayai orang lain
 Dapat menerima pendapat orang lain secara terbua

TERHADAP CABARAN PERSEKITARAN


 Berupaya menghadapi dan menyelesaikan masalah
 Mampu mengatasi konflik dengan bijak
 Mampu membuat keputusan untuk diri sendiri
 Bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah harian
LANGKAH KE ARAH
KESIHATAN MENTAL POSITIF

 Menerima kenyataan diri secara realistik


 Mengendali masa dengan baik
 Merancang perubahan dala kehidupan secara bijak
 Memupuk hubungan harnoni dan kasih sayang dengan ahli keluarga dan orang lain
 Menjaga kesihatan fizikal
 Menyediakan masa untuk aktiviti fizikal dan riadah
 Memastikan rehat dan tidur yang cukup
 Mengendalikan tekanan mental secara berkesan
 Mengamalkan asas-asas kerohanian yang baik
 Berkongsi masalah dengan orang lain dan mendapat pertolongan profesional jika
perlu
KESAN PENGABAIAN KEPADA KESIHATAN MENTAL
INDIVIDU :

 Perasaan rendah diri


 Tekanan dalam hidup
 Pertelingkahan dan keruntuhan sesama kelompok
 Kecenderungan melakukan kegiatan tidak bermoral
 Suasanan tempat kerja yang tidak menyenangkan
 Kecenderungan menggunakan keganasan untuk menyelesaikan masalah –
contoh penderaan kanak-kanak, buli
 Peningkatan risiko penyakit mental
KESIHATAN MENTAL DARI SKOP PENDIDIKAN
(ORGANISASI SEKOLAH)

APA PENTINGNYA KESIHATAN MENTAL DI SEKOLAH ?

1. MENYIAPKAN HUBUNGAN DAN SUASANA YANG LEBIH SESUAI BAGI PERTUMBUHAN


DAN PERKEMBANGAN PELAJAR

2. MENGHADAPI KEPERLUAN-KEPERLUAN PSIKOLOGIKAL DAN SOSIAL PELAJAR

3. MENGHADAPAI SIKAP DAN TINGKAH LAKU PELAJAR AGAR SELARI DENGAN


FALSAFAH PENDIDIKAN

4. MEMPERBAIKI DAN MEMPERBETULKAN TINGKAH LAKU DAN MEMBANTU PELAJAR


YANG MENGHADAPI MASALAH
PERSOALAN BERKAITAN KESIHATAN MENTAL DI
SEKOLAH

 SEJAUH MANA SUASANA SOSIAL DI SEKOLAH MERUPAKAN SUASANA YANG SESUAI BAGI
PERTUM BUHAN HUBUNGAN SOSIAL PELAJAR DENGAN WARGA SEKOLAH ?

 PADA PERINGKAT MANA KESIHATAN MENTAL GURU DAN PEKERJA DI SEKOLAH?

 BAGAIMANA SUASANA KELAS MEMPENGARUHI PENYEUSAIAN PSIKOLOGIKAL DAN


SOSIAL PELAJAR ?

 APAKAH PROGRAM SEKOLAH YANG WUJUD DAPAT MEMBANTU PELAJAR DALAM


MENYELESAIKAN MASALAH YANG TIMBUL DALAM DIRI PELAJAR ?

 BAGAIMANA HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN PIHAK KELUARGA PELAJAR DAN SEJAUH


MANA DUA ASPEK INI DAPAT MEMBANTU PERKEMBANGAN PELAJAR ?

 APAKAH TINDAKAN YANG DIBUAT OLEH PIHAK SEKOLAH TERHADAP PELAJAR YANG
MENGHADAPI GANGGUAN MENTAL ?
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESIHATAN MENTAL DI SEKOLAH

KEJURUTERAAN SEKOLAH

 PEMBINAAN SEKOLAH – FAKTOR BANGUNAN DAN PERSEKITARAN


 KEPERLUAN-KEPERLUAN PELAJAR DARI SEGI PERKHIDMATAN KESIHATAN,
PSIKOLOGIKAL, SOSIAL, BUDAYA – TIDAK TERHAD KEPADA KEPERLUAN ASAS SAHAJA
 FAKTOR KEINDAHAN DAN KECINTAAN KEPADA SEKOLAH – SEKOLAH BUKAN TEMPAT
YANG MEMBOSANKAN PELAJAR
 SUSUN ATUR – LANSKAP, POKOK-POKOK, HIASAN DINDING DLL

PERKELOMPOKAN PELAJAR

 RUANG UNTUK PELAJAR MELAKUKAN AKTIVITI RIADAH SEPERTI BERSENAM, BERSUKAN,


BERMAIN - ADAKAH RUANG ITU SESUAI
 RUANG-RUANG INI UNTUK PELAJAR BERSOSIAL DAN BERKOMUNIKASI
 MOTIF : UNTUK PELAJAR MEMUPUK KERJASAMA, SEMANGANT SETIAKAWAN DLL
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESIHATAN MENTAL DI SEKOLAH
Penyusunan Kelas

 Sistem Pembahagian Pelajar Kepada Kelas-kelas Harus Diambil Kira – Bukan


Sekadar Membahagikan Pelajar
 Sistem Yang Dipilih Atau Digunakan Haruslah Bersifat Fleksibel
 Keadaan Kelas Harus Selesa Dan Sesuai Dengan Kuantiti Pelajar
 Elakan Dari Pelajar Rasa Terasing Di Dalam Kelas Sendiri

Suasana Sosial Sekolah

 Hubungan Manusia Dan Suasana Sosial Sekolah Seharusnya Dapat Dirasakan Oleh
Pelajar, Guru Dan Kakitangan Sekolah Tersebut
 Komunikasi Guru Dengan Pelajar
 Hubungan Pihak Pentadbir Dengan Kakitangan Sekolah
 Bersifat Terbuka Kepada Semua Untuk Memberi Pendapat Dan Pandangan
CADANGAN

DALAM KONTEKS KESIHATAN MENTAL ORGANISASI PERKARA PALING PENTING IALAH :

MAJIKAN PERLU LAKSANA PROGRAM


KESIHATAN MENTAL PEKERJA

• Garis Panduan Bagi Mempromosikan Kesihatan Mental Di Tempat Kerja Perlu Meliputi
Program Yang Bertujuan Untuk Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Sihat Mental

•Majikan Perlu Menyediakan Khidmat Kaunseling Kepada Pekerja

•Selain Itu, Pihak Kerajaan Juga Berperanan Penting – Memberi Garis Panduan Mempromosi
Penjagaan Kesihatan Mental

•Majikan Perlu Guna Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja Untuk
Mengkaji Dan Mengenalpasti Secara Terperinci Keadaan Sebenar Dan Masalah Berkaitan
Pengurusan Kesihatan Mental
KESIMPULAN

 Dalam Apa Juga Lapangan Pekerja Harus Sihat Tubuh Badan


 Isu Kesihatan Mental Di Dalam Sesebuah Organisasi Perlu
Diambil Perhatian Kerana Produktiviti Organisasi Bergantung
Kepada Tahap Kesihatan Mental Pekerja
 Kesihatan Mental Adalah Perasaan Kesejahteraan, Keupayaan
Menghadapi Cabaran, Memelihara Hubungan Murni Dengan
Orang Lain
 Garis Panduan Bagi Mempromosi Kesihatan Mental Di
Tempat Kerja Mesti Meliputi Program Yang Bertujuan Untuk
Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Sihat Mental Dan Fizikal
Supaya Mereka Akan Menjadi Lebih Positif Dan Produktif
KESIMPULAN
 Realitinya, Dalam Konteks Organisasi Banyak Masalah Yang Timbul
Yang Mempengaruhi Kesihatan Mental Individu Di Dalam Organisasi
Tersebut
 Masalah Perlu Diatasi Dan Dikenalpasti – Perlu Tindakan Segera
 Tindakan Ini Penting Dalam Menjamin Produktiviti Dan Kualiti Kerja
Terus Dicapai
 Pihak Pengurusan Wajar Menyediakan Perkhidmatan Seperti Khidmat
Kaunseling – Tujuan : Membantu Pekerja Yang Hadapi Masalah –
Memberi Ruan G Untuk Pekerja Meluahkan Rasa Tidak Puas Hati Dalam
Organisasi
 Dalam Pendidikan – Banyak Perkara Perlu Diambil Berat Oleh Pihak
Pentadbiran Sekolah
 Sekolah Harus Menjadi Tempat Yang Paling Menyeronokkan Kepada
Pelajar Dan Kakitangan Sekolah
 Keseluruhannya – Untuk Menjamin Kejayaan Sesebuah Organisasi /
Sekolah Kesihatan Mental Kelompok Di Dalam Organisasi Itu Haruslah
Benar-benar Terjamin Dan Sihat Dalam Semua Aspek