Anda di halaman 1dari 17

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PEREMPUAN MELAYU


MELAKA

MTE3114
APLIKASI MATEMATIK
Kod Klasik dan Ciphers Teknik Penggantian
Disediakan oleh
Rozaili Mohd Ali
IPGK Perempuan Melayu, Melaka

CIPHER MENGGUNAKAN
TEKNIK PENGGANTIAN
Menggantikan huruf (atau beberapa huruf) dengan huruf
(huruf-huruf) yang lain
Caesar cipher adalah yang paling mudah
Contoh :
A diganti D
B diganti E
C diganti F
.
.
.
.
.
.

Teknik Penggantian
Mudah
Mesej : MATEMATIK
Mesej setelah diencrypt menjadi

PDWHPDWLN

CUBA BUAT
Mesej :PENAT BUAT LATIHAN
Mesej setelah diencrypt

SHQDW EXDW
ODWLKDQ

CUBA BUAT
Mesej :SUKAN OLIMPIK LONDON
Mesej setelah diencrypt

SHQDW EXDW
ODWLKDQ

AKTIVITI
Kamu dan kumpulan kamu berada dalam kawasan
musuh. Kumpulan kamu memerlukan bantuan.
Bina satu ciphertext (teknik penggantian).
Kumpulan lain perlu merungkaikan ciphertext itu.

Cipher Teknik Penggantian


berdasarkan kata kunci
Penggantian monoalphabetic cipher
Semua ruang kosong dan huruf yang berulang dibuang
dari perkataan itu
Satu kata kunci digunakan dan diletakkan di depan
ciphertext
Semua huruf yang ada pada kata kunci itu tidak diulang
lagi

Contoh
Kata kunci : GEMBIRA
Susunan abjad Ciphertext

GEMBIRACDFHJKLNOPQSTUVWXYZ
Mesej : PULANG SEGERA
Ciphertext : OUJGLA SIAIQG

Aktiviti
Setiap kumpulan membina satu ciphertext dengan kata
kunci tertentu.
Undian dibuat untuk menentukan kumpulan lain yang
akan merungkaikan ciphertext.
SELAMAT MENCUBA

Cipher Teknik Penggantian


Polyalphabetic
Menggunakan beberapa cipher
Menggunakan tableau untuk dipenuhkan dengan 26
huruf ciphertext
Dikenali sebagai Vigenere Square

Mesej yang hendak dihantar


ATTACKATDAWN
Kata kunci
LEMONLEMONLE
(sama panjang dengan mesej)
Ciphertext:

LXFOPVEFRNHR

Bagaimana nak guna


Vigenere Square
Sila rujuk tableau
Mesej
: KITA MULA BERGERAK SEKARANG
Kata Kunci : BILA BILA BILABILA BILABILA
Ciphertext : LQCA NCWA CMCGFZLK TMVASIYG

PIG-PEN cipher
Menggunakan simbol-simbol

AB CD
GH IJ

EF
KL

MN OP

QR

ST
UV YZ
WX

mewakili A

mewakili B

Tuliskan satu cipher PIG-PEN


mengikut cita rasa kumpulan anda.
Bentangkan.

Beberapa teknik
penggantian yang lain

Polygraphic substitution
Mechanical substitution ciphers
The one-time pad
Subsitution in modern cryptography

Latihan
Buat satu kajian ringkas berkaitan teknik penggantian

Caesar
Atbash
Teknik kata kunci
Polyalphabetic

Huraikan kajian anda itu berdasarkan


Cara bina ciphertext
Cara rungkaikan ciphertext