Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN

PETALING 2,
KUALA LUMPUR.

PERANCANGAN STRATEGIK
KEGIATAN KOKURIKULUM
UNIT PERSATUAN AGAMA ISLAM

VISI
Kearah Pembentukan Insan
Cemerlang, Gemilang dan Terbilang
Dunia & Akhirat

MISI
Menjadikan Persatuan Agama Islam
persatuan yang terkedepan menjelang
Tahun 2010

MATLAMAT

Menjana murid-murid yang celik alQuran& mendirikan solat dengan


sempurna.
Menyerlah&memperkembangkan
potensi murid secara menyeluruh

OBJEKTIF

Menanam minat mempelajari


Bahasa Arab
Pengukuhan Tilawah al-Quran
Pengukuhan kemahiran membaca &
menulis jawi
Pengukuhan Asas-asas Amalan
Fardhu Ain

ANALISA SWOT
KELEMAHAN

Beban tugas guru


Murid-murid kurang latar belakang
agama
Murid-murid kurang kreatif.Sentiasa
mengharapkan idea guru untuk
menyiapkan sesuatu aktiviti.

ANALISA SWOT
KEKUATAN

Sumber tenaga guru yang mencukupi


Guru berkemahiran tinggi dalam
bidang Agama
Kemudahan dan peralatan tersedia
Murid berpotensi dan berminat
Sokongan dari pentadbiran sekolah

ANALISA SWOT
PELUANG

Sokongan dari pentadbiran sekolah


Peningkatan kemahiran kepada guru
melalui kursus / kursus dalaman.

ANALISA SWOT

ANCAMAN
Kekangan tugas guru
Kekangan masa

ANALISA SWOT
CARA MENGATASI

Pengagihan tugas guru yang sekata.


Latihan intensif.
Beri galakan dan motivasi.
Kursus dalaman kepada guru.

PELAN TINDAKAN
TAHUN

4,5 & 6

4,5 & 6

PROGRAM

TINDAKAN

JANGKA
MASA

PENILAIAN

Menjana

kreativiti murid dengan akiviti


penyediaan ABM akhlak Tahun 1&2.
Mengukuhkan asas-asas fardhu ain seperti
wudhuk dan solat.
Menguji pengetahuan murid tentang per
kataan Bahasa Arab dengan aktiviti kuiz dan
teka silangkata.

Guru Pendidikan
Islam

Jan

Dijalankan
sepanjang tahun

Memeperkembangkan

Guru Pendidikan
Islam

bakat murid dengan


mengadakan mini pertandingan tilawah alQuran dan hafazan surah-surah lazim.
Meningkatkan kemahiran murid dalam
penulisan jawi dengan aktiviti-aktiviti yang
sesuai.
Mengukuhkan asas-asas fardu ain dalam bab
hadas besar dan kecil dan puasa.

Feb
Mac

Apr
Mei
Jun
Julai

Dijalankan
sepanjang tahun

Sambungan .
TAHUN

4,5 & 6

PROGRAM

TINDAKAN

JANGKA
MASA

PENILAIAN

Mengadakan

Guru Pendidikan
Islam

Ogos
September
Oktober

Dijalankan
sepanjang tahun

lawatan
daya kreativiti murid dengan
pertandingan penyediaan ABM& peta minda
ibadah Tahun 1&2
Membuat buku skrap jawi, B/Arab dan tilawah
al-quran
Penyampaian hadiah & penutup
Meningkatkan