Anda di halaman 1dari 11

HADIS SUMBER KEDUA

PERUNDANGAN ISLAM

AHLI KUMPULAN:
MUHAMMAD IZZUL HAIKAL
AZMI AIZAT HAKIMI
TAQIUDDIN
AMAR RAHIMI

1.DALIL NAQLI
Umat Islam diperintahkan oleh Allah supaya
mengikuti jejak langkah nabi dengan mematuhi
perintahnya dan menjauhi larangannya.
Rasulullah menegaskan di dalam hadithnya:
Dari Malik bahawa telah sampai kepadanya
sesunguhnya Rasulullah bersabda : Aku
tinggalkan kepada kamu dua perkara kamu
tidak akan sesat akan selama-lamanya selagi
kamu berpegang kepada keduanya kitab Al-

IJMA
Sahabat Rasulullah S..A.W. telah bersepakat
bahawa umat Islam wajib mentaati hadis
sama ada ketika Rasulullah S..A.W. masih
hidup atau telah wafat.Para sahabat patuh
dan akur dengan segala arahan Rasulullah
S..A.W.,para sahabat menjadikan hadis
sebagai sumber rujukan selain Al-Quran

FUNGSI HADITH
1. Untuk mengukuhkan hukum yang telah
ditentukan
oleh Al-Quran.
2. Mentafsirkan ayat Al-Quran yang mujmal.
3. Mentakyidkan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak.
4. Mentakhsis ayat yang umum.
5. Menetapkan hukum yang tiada dalam Al-Quran.

PANDANGAN GOLONGAN ANTI HADIS


DAN ORIENTALIS TERHADAP HADIS
ORIENTALIS:
GOLONGAN CERDIK PANDAI ORANG EROPAH
YANG TERDIRI DARIPADA ORANG YAHUDI,
KRISTIAN, ATEIS DAN LAIN-LAIN YANG
MEMBERNCI ISLAM

PANDANGAN GOLONGAN ANTI HADIS


DAN ORIENTALIS TERHADAP HADIS
ANTARA PANDANGAN MEREKA:
1. HADIS RASULULLAH ADALAH REKAAN SEMATA-MATA
2. RASULULLAH ADALAH MANUSIA YANG JUGA MELAKUKAN
KESALAHAN SEMASA MENJADI NABI DAN SESUDAHNYA.
3. HADIS ATAU SUNNAH NABI YANG DIKAITKAN KEPADA
BAGINDA ADALAH AJARAN PALSU YG MUNCUL 200 -250
TAHUN KEMUDIAN.

PANDANGAN GOLONGAN ANTI HADIS


DAN ORIENTALIS TERHADAP HADIS
4. KONSEP SUNNAH TIDAK PERNAH DISEBUT
PADA ZAMAN RASULULLAH DAN IA TIMBUL PADA
ZAMAN PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN
ABDUL AZIZ (101 H)

Hujah untuk menolak


pandangan orientalis
1. Rasulullah S.A.W adalah yang Ummiyy,
iaitu tidak tahu menulis dan membaca.
Hujah:Surah Annajmu ayat 3 - 4 yang
bermaksud ;
Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu
yang
berhubung dengan agama Islam)
menurut kemahuan dan pandangan sendiri.
Segala yang diperkatakan itu (sama ada Al
quran dan hadith) tidak lain hanyalah wahyu
yang diwahyukan kepadanya.

Hujah untuk menolak


pandangan orientalis
2.Rasulullah S.A.W diakui sebagai
seorang
manusia, tetapi baginda masum.
Firman Allah
S.W.T yang bermaksud ;
(Katakanlah wahai Muhammad):
Sesungguhnya aku hanyalah seorang
manusia seperti kamu, diwahyukan

Hujah untuk menolak


pandangan orientalis
3. Ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad
S.A.W adalah Al Quran dan Hadith. Tidak
berlaku dalam tempoh 200 hingga 250 tahun
selepas kewafatan baginda. Contoh : Rasulullah S.A.W pernah mengutus surat kepada
Annajashi, pemerintah Habsyah supaya memberi
layanan baik kepada umat Islam yang berhijrah ke
Habsyah.
Hadith telah ditulis semasa baginda hidup oleh
Abdullah bin Umar, Aisyah, Muawiyyah, Jabir, Abu

Hujah untuk menolak pandangan


orientalis
4. Konsep sunnah wujud sejak zaman baginda
lagi, berdasarkan hadith yang bermaksud;
Hendaklah kamu mengikut sunnahku

dan bukanlah timbul pada 60 atau 70 tahun


kemudian