Anda di halaman 1dari 16

ILMU HADIS RIWAYAT

DAN DIRAYAT
NAMA AHLI KUMPULAN:
AMIRAH JAAFAR
IZNI ISMAIL
AQILAH YAMIN
AMIRAH NADZMI
TAHIRA HAMIDUN

PEMBAHAGIAN ILMU HADIS


PENGAJIAN HADIS IALAH SUATU BIDANG
YANG AMAT PENTING BAGI MEMAHAMI DAN
MENGETAHUI NILAIN HADIS, SAMA ADA
BOLEH DITERIMA ATAU DITOLAK
PERBAHASAN ILMU HADISNYA MELIPUTI
HADIS RIWAYAT DAN HADIS DIRAYAT
YANG SALING BERKAITAN.

PENGERTIAN ILMU HADIS


RIWAYAT
SUATU PENGETAHUAN MENGENAI PERKARA
YANG DISANDARKAN KEPADA JUNJUNGAN
BESAR NABI MUHAMMMAD S.A.W SECARA
KHUSUS SAMA ADA
PERKATAAN,PERBUATAN,TAQRIR,SIFAT DAN
TINGKAH LAKU.

PENGERTIAN ILMU HADIS


DIRAYAT
SUATU ILMU UNTUK MENGETAHUI
KEADAAN SANAD DAN MATAN DARI SUDUT
DITERIMA ATAU DITOLAK YANG
BERHUBUNG KAIT DENGANNYA. ILMU
HADIS DIRAYAT JUGA DIKENALI SEBAGAI;
1. ULUM HADIS
2. USUL HADIS
3. MUSTALAHILHADIS

Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis


Dirayat
Ilmu hadis dirayat ini berkembang seiring dengan
perkembangan hadis riwayat. Setelah Rasulullah wafat, umat
islam mula mengambil berat untuk mengumpul hadis-hadis nabi
kerana dikhuatiri akan hilang daripada perawi . Telah timbul
fitnah dikalangan umat islam yang dipelopori oleh kumpulan
syiah dan Assaibah yang cuba memalsukan hadis-hadis
Rasulullah pada zaman sahabat. Perselisihan pendapat mereka
dengan ahli sunnah waljamaah mendorong mereka mencari
hujah berdasarkan syarak bagi menyokong pendapat mereka
tetapi gagal. Ini menyebabkan mereka cuba memalsukan hadis
sehingga keperingkat kritikal. Ulama hadis yang menyedari hal

Sejarah perkembangan ilmu hadis


dirayat
Usaha yang dijalankan oleh ulama2 hadis menyebabkan
berlakunya pembukuan buku hadis yang menggunakan
prinsip2, kaedah2 serta istilah2 ilmu hadis seperti istilah
hadis marfuk, maukuf, maktuk, mursal mankotok dan syaz.
Antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama
memperkenalkan ilmu hadis ialah imam Azzuhra(124H).
Dalam kitab Arrisalah dan Alam yang dikarang oleh imam
syafie(204H). Terdapat juga istilah2 ilmu hadis serta
pengkaedahannya. Gelombang penulisan ilmu hadis terus
berkembang dari masa ke semasa dan terhasillah kitab2.

Pembahagian ilmu hadis dirayat


Para ulama meneruskan usaha
mengembangkan ilmu hafis dengan
membahagikannya berdasarkan sanad dan
matan kepada beberapa disiplin ilmu yang
lebih khusus.

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU


HADIS RIWAYAT
1) Zaman Rasulullah
Segala perkataan, perbuatan dan taqrir baginda
merupakan pengakuan pengajaran.
Apa jua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar
kerana baginda masum.
Para sahabat menghafal hadis-hadis Rasulullah kerana
masyarakat arab pada masa itu buta huruf dan
mempunyai daya ingatan yang kuat.

Larangan

Pada
peringkat
awal
diturunkan
Al-Quran
dibimbang
i campur
dengan AlQuran
Ditakuti AlKeizinan
Quran dan
hadith
ditulis
Ketika AlQuran
dalam
tidak turun
satu
lembaran.
Sekiranya
ianya
Bagi
ditulis
mereka
dalam
yang
lembaran
mempuny
yang
ai
daya

Dalil
Maksudnya:
Daripada Abu
Said Al Khudri
r.a:
Sesungguhnya
Rasulullah s.a.w
bersabda:
Jangan kamu
tulis sesuatu
dariku (hadith)
danDalil
sesiapa
menulis selain
Maksudnya:maka
Al-Quran
Biasanya aku
hendaklah
menulis perkara
dihapuskan.
yang aku dengar
dari nabi s.a.w
dengan tujuan
hendak
menghafaz, lalu
dilarang oleh orang
quraish serta
berkata: Aku

2) Zaman sahabat Ridhwanullahalaihim.


Selepas Rasulullah wafat kebanyakan para
sahabat yang masih tidak melaksanakan
penulisan dan pembukuan secara formal.
Namun ada dikalangan para sahabat yang
pandai menulis.
Kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan
cara mengajar, mempelajari

3) Zaman Tabiin
kemunculan hadis palsu disebabkan
pengikut2 mazhab spt Syiah, Mutazilah dan
khawarij.
kekurangan penghafaz hadis yg berpindah
ke negeri lain atau mati syahid.
Timbul inisiatif ulama hadis menyelidik
hadis

Khalifah Umar b. Abdul Aziz mengarahkan


Muhammad b. Hazam (Gabenor Madinah)
utk mengumpul dan mencatat hadis drpd
Huffaz spt Amrah bt abd Rahman.
Usaha diteruskan oleh Ahmad b. Muslim b.
Syihab AzZahri - mengumpul, membukukan
dan mengedar ke seluruh pelusuk negara2
Islam.

Usaha berterusan hingga Zaman Bani


Abbasiyyah - Abu Jaafar Al-Mansur
Beliau mengarahkan Imam Malik b. Anas
menyusun buku hadis - Hasilnya- Kitab AlMuwatta
Awal kurun ketiga berlaku ledakan
pembukuan hadis.
Kitab2 tersebut dikenali sebagai Sunan Assittah)

Sejarah perkembangan Ilmu Hadis


Dirayat
Berkembang seiring perkembangan hadis
riwayat.
Sekitar 40 Tahun selepas Hijrah telah timbul
fitnah dipelopori gol syiah dan sabaiyyahmrk cuba memalsukan hadis.
Perselisihan pendapat antr mereka n ASWJ
mendorong mereka mencari hujah
berdasarkan syarak.

Usaha2 dijalankan oleh ulama2 hadis


menghasilkan buku dengan menggunakan
prinsip2, kaedah2 serta istilah2 Ilmu hadis
spt:
Hadis Marfu, mauquf, maqtu, Mursal,
Munqoti dan syaz.
Orang pertama memperkenalkan Ilmu Hadis
Imam Az-Zahri

Dalam Kitab Ar_Risalah dan Al-umm


Karangan Imam Syafie juga terdapat Istilah2
Ilmu Hadis serta pengkaedahannya.
Gelombang penulisan Ilmu hadis terus
berkembang dari masa ke semasa dan
terhasillah Kitab2 Ilmu hadis yang lain.