Anda di halaman 1dari 9

ASAS PENDIDIKAN

MUZIK
MZU 3104
MOHAMAD SAIDI BIN ZAINAL AZIM
BM / PJ / MU
PENGENALAN
Kursus ini memberi pendedahan mengenai
pandangan ahli falsafah dan kepentingannya
dalam pendidikan muzik.
Di samping itu, perbincangan mengenai
matlamat dan fungsi muzik dalam pendidikan
menekankan kepentingan muzik itu sendiri.
Turut, membincangkan perihal implikasi
falsafah, faktor-faktor sosiologikal dan
psikologi yang mempengaruhi tingkahlaku
muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran
dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan
lebih spesifik.
TAJUK 1
(ASAS FALSAFAH
PENDIDIKAN MUZIK)
PENGENALAN :

Dalam situasi bilik darjah pengajaran dan


pembelajaran pendidikan muzik, pendidik
muzik perlu memahami asas falsafah dalam
membantunya menjayakan P&P dengan lebih
menarik dan berkesan.
Pemahaman yang jelas terhadap falsafah akan
dapat membantu pendidik muzik memahami
isu asas dalam dalam kehidupan sama ada
dalam @ luar bilik darjah.
Falsafah pendidikan muzik ini membantu
seorang pendidik muzik lebih berkeyakinan
dan menjadikannya sebagai bahan rujukan
dalam memahami situasi pelajar dan
pembaharuan dalam aspek pengajaran di
dalam bilik darjah
Melalui pengetahuan dalam falsafah juga
membantu seseorang pendidik dalam
membuat keputusan yang memerlukan
mereka berfikir secara mendalam bagi
mengelakkan kesan ke atas pelajarnya di
masa hadapan.
PANDANGAN ASAS FALSAFAH PESTALOZZI
UNTUK PENDIDIKAN MUZIK
PENGENALAN
Johann Henrich Pestalozzi ( 1746-1827)
seorang yang berbangsa Swiss yang
mempengaruhi banyak rasional dan prinsip
asas untuk pendidikan muzik hampir
diseluruh dunia.
Dalam thaun 1809 prinsip Pestalozzi yang
bertajuk “ Principle of the Pestalozzi System
Of music “ telah diperkanalkan di dunia.
6 PRINSIP PESTALOZZI
1.Mengajar bunyi sebelum tanda atau simbol
(kaedah hafalan sebelum catatan ) para
pelajar didiedahkan dengan nyanyian
sebelum mempelajari notasi muzik.
2.Kaedah discovery learning dipraktikkan dengan
memberi peluang pelajar menerokai bunyi,
meniru bunyi dan seterusnya membuat
kesimpulan berkaitan bunyi yang didengar
samada bunyi sekeliling atau bunyi yang
diciptakan.
3.Pembelajaran mengikut peringkat yang sisitematik
iaitu memahirkan pelajar dengan aspek tertentu
sebelum bertukar ke aspek lain. Contohnya
dalam aspek irama setelah pelajar menguasai
aspek ini barulah bertukar ke aspek melodi dan
seterusnya secara berperingkat.
4.Pembelajaran secara praktikal atau amali diberi
penekanan apabila pelajar menguasai aspek
amali tersebut aspek teori dan prinsip berkaitan
didedahkan. Pelajar digalakkan
menghubungkaitkan amalan amali dengan
aspek teori dan prinsip.ini dinamakan
pembelajaran Heuristik.
5.Peluang latihan dan kajian berkaitan dengan
elemen muzik dipraktikkan melalui usaha
sendiri dan seharusnya mencukupi dan ini
berkaitan pendekatan berkonsep.
7.Nama not untuk nyanyian dan muzik
instrumental diselaraskan dengan dan
nyanyian solfa tidak digalakan.