Anda di halaman 1dari 13

TEORI KEADILAN MENURUT

ARISTOTELES

NAMA KELOMPOK :
ANGGUN DWIJAYANTI
MEIDI ASTUTI

(02)
(17)

RIKA DWI ASTARI

(23)

SEKAR ARUMSARI

(26)

SEKAR AYU MILLENIA

(27)

A. KEADILAN KOMUTATIF
PENGERTIAN KEADILAN KOMUTATIF
KEADILAN KOMUTATIF ADALAH PERLAKUAN TERHADAP SESEORANG DENGAN TIDAK
MELIHAT JASA-JASA YANG TELAH DIPERBUAT
MAKNA KEADILAN KOMUTATIF :
SESEORANG YANG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN/PELANGGARAN TANPA MEMANDANG
KEDUDUKANNYA,JASA-JASANYA,
IA
TETAP
DIHUKUM
SESUAI
DENGAN
KESALAHAN/PELANGGARAN YANG DIBUATNYA.
CONTOH KEADILAN KOMUTATIF
SEORANG IBU MEMBERIKAN HADIAH YANG SAMA KEPADA ANAK-ANAKNYA TANPA
MEMANDANG APA YANG TELAH DILAKUKAN ANAK-ANAKNYA TERHADAP IBUNYA
PEJABAT DAN ORANG BIASA YANG SAMA-SAMA MENGGUNAKAN NARKOBA DIHUKUM
SAMA WALAUPUN PEJABAT TERSEBUT TELAH MEMAJUKAN DAN BERJASA BAGI SUATU
DAERAH.

MANFAAT KEADILAN KOMUTATIF


MENEGAKKAN KEADILAN DALAM MASYARAKAT
MENGURANGI KESENJANGAN HUKUM DALAM MASYARAKAT
MENCIPTAKAN HUKUM YANG ADIL
MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG TAAT HUKUM
MENGURANGI RASA IRI PADA MASYARAKAT
MENGURANGI PANDANGAN MASYARAKAT YANG SEBELAH MATA AKAN HUKUM
YANG ADA

B. KEADILAN DISTRIBUTIF
PENGERTIAN KEADILAN DISTRIBUTIF
PERLAKUAN TERHADAP SESEORANG SESUAI DENGAN JASA-JASA YANG TELAH DIBERIKAN
MAKNA KEADILAN DISTRIBUTIF
SESEORANG YANG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN/PELANGGARAN DENGAN
MEMANDANG KEDUDUKANNYA, JASA-JASA YANG IA BERIKAN SERTA HAKNYA MASINGMASING, DIA TETAP DIHUKUM SESUAI DENGAN KESALAHAN/PELANGGARAN YANG
DIBUATNYA, TAPI TETAP MEMPERTIMBANGKAN JASA-JASANYA
CONTOH KEADILAN DISTRIBUTIF
A MEMBERI HADIAH KEPADA B DAN C DENGAN MEMANDANG APA YANG TELAH
DILAKUKAN B DAN C TERHADAP SI A
SEORANG DPRD YANG MELAKUKAN TABRAK LARI AKAN DIHUKUM LEBIH RINGAN
DARIPADA MASYARAKAT BIASA, KARENA MEMANDANG KEDUDUKAN DPRD YANG SUDAH
BERJASA TERHADAP SUATU DAERAH

MANFAAT KEADILAN DISTRIBUTIF


MEMBERI ANGGAPAN BAIK TERHADAP DPRD KARENA MENGANGGAP JASAJASANYA DHARGAI

C. KEADILAN KODRAT ALAM


PENGERTIAN KEADILAN KODRAT ALAM
MEMBERI SESUATU SESUAI DENGAN YANG DIBERIKAN ORANG LAIN KEPADA KITA
CONTOH KEADILAN KODRAT ALAM
- B MEMBERI HADIAH KEPADA SI A SESUAI DENGAN APA YANG TELAH A BERI KEPADA SI B
- ORANG YANG DENGAN SESAMANYA BAIK MAKA IA AKAN DIPERLAKUKAN BAIK PULA
- ORANG YANG MENEBANG POHON SEMBARANGAN, AKAN MENDAPAT AKIBAT
TERJADINYA BENCANA ALAM
- ORANG YANG TERBIASA HIDUP DALAM LINGKUNGN KOTOR AKAN MENDAPATKAN
AKIBAT SEPERTI HIDUPNYA DIKELILINGI SUMBER PENYAKIT.

MANFAAT KEADILAN KODRAT ALAM


a. MENINGKATKAN MOTIVASI DIRI SESEORANG UNTUK MENJADI LEBIH BAIK
b. MEMBUAT MANUSIA BERFIKIR ULANG TENTANG AKIBAT YANG AKAN TERJADI
SEBELUM IA MELAKUKAN SESUATU

D. KEADILAN KONVENSIONAL
PENGERTIAN KEADILAN KONVENSIONAL
KONDISI JIKA SEORANG WARGA NEGARA TELAH MENAATI SEGALA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN
MAKNA KEADILAN KONVENSIONAL
SESEORANG YANG BERPERAN SEBAGAI WARGA NEGARA YANG TELAH MENAATI SEGALA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN DAN DIWAJIBKAN
SEHINGGA TIDAK TERJADI PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH WARGA
NEGARA.
CONTOH KEADILAN KONVENSIONAL
WARGA NEGARA MENTAATI PERATURAN LALU LINTAS MEMBAYAR PAJAK DAN SEBAGAINYA.

MANFAAT KEADILAN KONVENSIONAL


1. MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG TAAT PADA PERATURAN
2. MENGURANGI TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM
3. MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF DI LINGKUNGAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA, DAN BERNEGARA

KEADILAN PERBAIKAN
PENEGRTIAN KEADILAN PERBAIKAN
JIKA SESEORANG TELAH BERUSAHA MEMULIHKAN NAMA BAIK ORANG LAIN YANG TELAH
TERCEMAR
MAKNA KEADILAN PERBAIKAN
APABILA SESEORANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DAN BERUSAHA UNTUK
MEMULIHKAN NAMA BAIK ORANG YANG TELAH DIA CEMARKAN.
CONTOH KEADILAN PERBAIKAN
SESEORANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK SESEORANG DENGAN MELAKUKAN
PERBUATAN PELECEHAN ATAU PEMFITNAHAN KEPADA SESEORANG TERSEBUT, NAMUN
DENGAN SADARNYA DIA BERUSAHA MEMPERBAIKI NAMA BAIK SESEORANG TERSEBUT
DENGAN MELAKUKAN KONFERENSI PERS.

MANFAAT KEADILAN PERBAIKAN


1.

MENGEMBALIKAN NAMA BAIK SESEORANG YANG TELAH TERCEMAR.

2.

MENGURANGI RASA BENCI KORBAN DENGAN PIHAK PELANGGAR.

3.

MENAMBAH RASA KESADARAN HUKUM.

TERIMA KASIH