Anda di halaman 1dari 9

KA UNS ELI NG

DAR I
PER SP EK Oleh : TIF

ISL AM
NORAZMAN BIN AMAT
Ketua Kaunselor
Pusat Kaunseling MAINS
Saranan A l- Qu ran & Al-
Hadit h
 Surah An-Nahl : 125
Surah An-Nahl : 125
“ serulah ke jalan Tuhanmu dengan
hikmah ( bijaksana), pengajaran yang
baik, dan berdailoglah dengan mereka
menurut cara yang sebaik-baiknya”
 Surah Ar-Ra’d : 11
“ sesungguhnya Allah tidak akan
mengubah nasib sesuatu kaum
sehinggalah kaum itu sendiri yang
mengubah nasib mereka”
 Riwayat Abu Dzar
“ perbuatan yang baik terhadap saudara
kamu ialah bimbingan kamu kepada
sesiapa yang kehilangan panduan”
Konsep Kaunsel ing Da ri
Perspektif Isl am

 Berteraskan 3 konsep utama

 Asal usul kejadian manusia dan


konsep
citptaan-Nya
 Peranan manusia dimukabumi
 Matlamat akhir kehidupan di dunia
Def ini si Kaunsel ing Dari
Perspektif Isl am
 Satu proses pengajaran dan pembelajaran
psikososial yang berlaku dalam bentuk
bersemuka (face to face) antara seorang pakar
dalam kaunseling (kaunselor) dan individu lain
yang ditujukan kaunseling itu (kelayan). Dalam
proses itu teknik dan kaedah teknikal yang
profesional digunakan bagi tujuan menolong
kelayan untuk menghadapi masalah dengan
kaedah penyesuaian langsung, menolong
memahami dirinya, kebolehan dan minatnya
serta menggalakkan untuk menerima taqdir
Allah kepadanya”.
Ru musa n De fin isi
 Satu perkhidmatan untuk kebajikan
manusia supaya menerima kebenaran (al-
haq) serta menuntut supaya
bertanggungjawab untuk membimbing
dan mengenali dirinya dalam mencari
keredhaan Allah dan menguruskan
kehidupan dunia ke arah kekhalifahan
sambil membuat persiapan untuk
kehidupan di akhirat kelah”
Obj ekti f Kaunsel ing
Isla m
 lebih memahami dirinya
 dapat memperluaskan potensi dirinya.
 Lebih merasa yakin dalam pemikiran, perasaan
dan tindakan
 Lebih berupaya untuk membuat keputusan
dengan bijak dan hikmah
 Lebih bersikap mahu mengetahui dan
melibatkan diri dalam mencari ilmu
 Lebih bersyukur dan berpuashati dengan
usahanya.
 Lebih bersedia untuk membuat muhasabah diri.
Pendekatan Kaunsel ing I sl am
 Menentukan niat kerana Allah
 Berdoa memohon taufiq
 Membina hubungan kaunseling yang saling hormat dan
mempercayai.
 Menggalakan klien bercakap dan membuat pendedahan
kendiri
 Menunjukkan kefahaman dan empati
 Membimbing penerokaan kendiri dan membantu kelayan
memahami dirinya.
 Membantu kelayan membina matlamat, meneroka
alternatif dan merancang strategi
 Mengambil tindakan dengan bertawakkal kepada Allah.
 Kelayan memberi dan menerima respon dari kaunselor
 Menamatkan perhubungan kaunseling.
Satu proses menolong
individu

kebenaran
( al-haq)

Mengendalikan memahami
Kehidupan diri