Anda di halaman 1dari 9

DEFINISI

PENGENALAN ALQURAN

M/S 90

DEFINISI AL-QURAN

BAHASA: KATA TERBITAN - -


Bermaksud: Bacaan atau himpunan huruf dan
kalimah.
ISTILAH: Kalam Allah yang bermukjizat
diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W
melalui malaikat Jibril dalam Bahasa Arab,
diriwayatkan secara mutawatir dan membaca
setiap hurufnya adalah ibadah, dari Surah AlFatihah dan berakhir dengan Surah An-Nas.

Kalam Allah

Membezakan Al-Quran dengan semua jenis


Kalam Allah

Yg
Mengandung
i Mukjizat

Membezakan Al-Quran dengan Hadith Qudsi


dan Hadith Nabawi

Yg.
diturunkan

Membezakan Al-Quran dengan Kalam Allah


yang tidak diturunkan sebaliknya hanya
diketahui oleh Allah S.W.T sahaja.

Kepada Nabi
Muhammad

Membezakan Al-Quran dengan Kitab Samawi


yang diturunkan kepada nabi2 yang lain seperti
Kitab Zabur, Taurat, Injil dan KItab2 samawi yg
ditulis bukan dalam bahasa Arab.

Melalui
Malaikat
Jibril

Membezakan Al-Quran dengan semua jenis


wahyu yg diturunkan melalui mimpi atau
percakapan disebalik hijab.

Dalam
Bahasa Arab

Membezakan Al-Quran dengan Kitab Samawi


yang diturunkan bukan dalam bahasa Arab
seperti Kitab Taurat dan Injil yang diturunkan
dalam bahasa Ibrani

Secara
Mutawatir

Membezakan Al-Quran dengan hadith Qudsi


dan Hadith Nabawi yang Kebanyakkannya
diriwayatkan melalui Khabar Ahad.

Membaca
setiaphuruf
nya adalah
ibadat

Membezakan Al-Quran dengan hadith Qudsi


dan Nabawi

Ciri-ciri perbezaan diantara Al-Quran


dengan Kitab Samawi yang lain

Al-Quran

1.

Isi kandungan meliputi seluruh


aspek aqidah, Syariah dan
Akhlak.
Diriwayatkan secara mutawatir
dan selamat daripada
kemungkinan tersilap.
Sesuai digunakan pada
sebarang masa dan tempat
sehingga hari Qiamat.
Kegunaan untuk seluruh umat
Manusia.
Dijamin kekal dan terpelihara
daripada diubah sehingga ke
hari Qiamat.

1. Tidak meliputi seluruh aspek


kehidupan.
2. Tidak diriwayatkan secara
mutawatir dan terdedah kepada
penyelewengan dan kesilapan.
3. Sesuai pada masa dan kawasan
tertentu sahaja.
4. Untuk umat tertentu sahaja.
5. Tidak ada jaminan kekal dan
selamat.

2.
3.
4.
5.

Kitab-kitab Samawai yg lain

Nama-nama Al-Quran
1. Al-Kitab Sebuat Kitab.
2. Al-Furqan Pemisah antara hak dan
batil
3. Az-Zikru Peringatan.
4. At-Tanzil Penurunan.

Sifat-sifat Al-Quran
1. An-Nur Cahaya yang menerangi
kegelapan.
2. Al-Mubin Menerangkan sesuatu.
3. Al-Huda Petunjuk.
4. Ar-Rahmah Kerahmatan.

AKTIVITI
Menyenaraikan nama-nama Al-Quran
selain dari yang disebut di atas.
Menyenaraikan sifat-sifat Al-Quran selain
yang disebut di atas.

Penilaian
1. Huraikan Takrif Al-Quran
2. Nyatakan empat nama Al-Quran beserta
maksud dan dalilnya.
3. Senaraikan empat sifat Al-Quran beserta
maksud dan dalil.
4. Jelaskan perbezaan Al-Quran dengan Kitab2
Samawi yg lain.
5. Mengapa anda perlu bertanggungjawab
mempertahankan Al-Quran? Bincangkan.