Anda di halaman 1dari 8

PERKEMBANGAN BUAH

DAN BIJI BENIH PADA


TUMBUHAN

Pada akhir PdP, anda dapat:


Memerihalkan persenyawaan dalam
tumbuhan
Memerihalkan pembentukan buah
dan biji benih

PERSENYAWAAN PADA TUMBUHAN

Persenyawaan dalam
tumbuhan

Pembentukan buah dan biji


benih

PERSENYAWAAN PADA TUMBUHAN


Semasa pendebungaan, debunga akan jatuh di
atas stigma pokok yang sama spesies
Pada stigma, terdapat cecair nektar (madu)
yang berfungsi merangsang butir debunga
untuk membentuk tiub debunga
Tiub debunga yang terbentuk akan
memanjang sepanjang stil menuju ke ovari
Tiub debunga akan menembusi ovari menerusi
mikropil dan membenarkan gamet jantan
memasukinya dan bercantum dengan ovul
Debunga (gamet jantan) dan ovul (gamet
betina) akan melakukan proses persenyawaan
untuk membentuk gamet. Satu debunga hanya
bergabung dengan satu ovul sahaja.
Zigot yang terbentuk akan berkembang
menjadi biji benih

Imbas kembali
Terangkan proses persenyawaan yang
berlaku dalam tumbuhan.
Di manakan persenyawaan berlaku
pada bunga?
Apakah yang berlaku kepada
bahagian-bahagian bunga berikut
selepas persenyawaan?
a) Ovari
b) Ovul?

Pengukuhan
Latihan Formatif 4.10 (muka surat
77)
Nota (thinking map)
- Proses persenyawaan pada
tumbuhan
- Perkembangan buah dan biji benih
(sebab dan akibat)