Anda di halaman 1dari 15

ETIKA KAUNSELING

ISU BERHUBUNG ETIKA


KAUNSELING

PENGENALAN
Etika adalah merupakan satu garis panduan

yang digunakan bagi membantu seseorang


ahli profesional menjalankan tugasnya
mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya istilah etika berasal daripada
istilah Yunani iaitu ethos yang bermaksud
hukum, adat resam, budi pekerti dan
kebiasaan.

Etika memainkan peranan penting dalam

menjalankan tugas dan peranan dalam


pekerjaan, matlamat utama etika digubal
adalah untuk membimbing ke arah tahap
profesional yang lebih tinggi (Francis,
2009). Etika dalam kaunseling adalah
merupakan salah satu contoh etika yang
ditekankan dalam bidang perkhidmatan
kaunseling yang perlu dipatuhi oleh
kaunselor bagi mengukuhkan lagi tahap
profesional mereka.

TRANSFERENCE
Merujuk kepada pemindahan perasaan,sikap,fantasi

kepada ketua @ ahli berpunca dari reaksi terhadap


orang signifikan dlm hidup ahli kelompok
Pindahan drpd klien kpd kaunselor (cinta, benci,
marah, ketergantungan)
Melalui transference ahli mendapat wawasan
bagaimana perkara lepas menghalang kehidupan
sekarang
Ada juga yang mahukan layanan istimewa dr
seorang ketua
Berlaku juga antara sesama ahli kelompok berkaitan
dengan unfinished business

TINDAKAN KAUNSELOR
Secara etikanya,KS perlu berhati-hati dengan

transference dan bertindak secara


profesional semasa berhadapan dgn situasi ini
Bertindak secara genuine
Kaunselor perlu menjalankan sesi kaunseling
menggunakan kemahiran bertanya,refleksi
terhadap isi,memberikan perhatian kepada
klien tersebut
Bagaimana kaunselor mengendalikan masalah
ini mengikut etika sangat penting

CONTOH KES
Marissa memberitahu kepada anda bahawa
dia kecewa dalam sesi kaunseling yang
telah diikuti sebelum ini. Dia tidak pasti
sama ada anda ambil berat atau tidak
terhadap dirinya. Dia inginkan perhatian
yang lebih istimewa berbanding dengan
klien lain

Apa tindakan anda sebagai kaunselor


apabila berhadapan dengan marissa

COUNTERTRANSFERENCE
Perasaan kaunselor dengan ahli sehingga

menganggu atau hilang objektif


Respon menyeronokkan seketika secara x
sedar oleh kaunselor terhadap
transference ahli kelompok
Perkara ini boleh menjejaskan penilaian
kaunselor terhadap masalah serta diri
klien yang mungkin akan menjadi
penghalang mereka untuk membantu
masalah klien

Pindahan timbal balas ini berlaku bila kaunselor dengan

tidak disedari berinteraksi dengan klien seperti dia


berinteraksi dengan orang-orang tertentu dalam
hidupnya. Dalam situasi ini, kaunselor pula yang
mempunyai anggapan yang salah terhadap klien.
Pindahan timbal balas ini berlaku bila kaunselor merasa
terancam oleh klien dan dia mengalami perasaan atau
fikiran yang dia sendiri ingin jauhi.
Pindahan timbal balas adalah dianggap manifestasi
keengganan kaunselor untuk mengetahui atau
mengakui sesuatu tentang dirinya dan dia ingin
membiarkan aspek itu terpendam. Dia harus menyedari
hakikat ini dan berusaha untuk memahami dirinya
dengan lebih jelas lagi supaya tidak mengganggu
keberkesanannya sebagai seorang kaunselor.

CIRI-CIRI COUNTER
TRANSFERENCE
- Melihat diri menjelma dlm diri

sesetengah ahli
- Projeksi kpd ahli tingkah laku yang x
diingini dan menganggap ahli sukar utk
berubah
- Melakukan tingkah laku menggoda utk
mendapat
kesayangan dr
sesetangah ahli
- Menolak klien (menganggap klien tidak
memerlukan sesi)

TINDAKAN KAUNSELOR
Kaunselor boleh mengatasi perasaan
pemindahan-balik ini
dengan cara
Membataskan sumber perasaan
pemindahan balik.
Meminta bantuan kepada ahli lain.
Berbincang dengan klien.
Alert dengan perasaan
Rujukan kepada kaunseling kelompok

MALPRACTICE
Salah amalan bolehlah disamakan dengan amalan

yang buruk/ tidak baik/ lemah. Salah amalan boleh


dianggap sebagai kegagalan untuk memberikan
perkhidmatan profesional. Salah amalan juga boleh
dilihat dari perspektif undang-undang sebagai
kecuaian profesional yang menyebabkan
kemudaratan/ kecederaan/ injury atau
kehilangan/loss kepada klien.
Salah amalan juga boleh ditakrifkan sebagai terapis
menggunakan kaedah yang jauh terpisah dari
amalan yang biasa diamalkan/konvensional ataupun
gagal untuk bertindak dengan hati-hati dalam
memenuhi tanggungjawab.

Bagi menghindari tindakan undang-undang


kerana salah amalan, terapis adalah
digalakkan:
Untuk memberikan perkhidmatan yang

terbaik kepada klien mereka dengan


mengamalkan tahap melakukan sesuatu
dengan hati yang ikhlas dan yang terbaik)
Dan prinsip non-maleficence (melakukan
sesuatu yang tidak mudarat)

SALAH AMALAN BOLEH BERLAKU JIKA:


Prosedur yang digunakan oleh terapis diluar skop amalan

profesional/amalan konvensional yang diterima;


Terapis menggunakan kaedah rawatan yang ia sendiri
tidak terlatih di dalamnya/ tak ada kompetensi;
Terapis tidak menggunakan kaedah yang mungkin lebih
berfaedah dan berkesan;
Terapis gagal memberi amaran/warning atau
memaklumkan kepada pihak-pihak tertentu mengenai
klien yang ganas;
Persetujuan termaklum tidak diperolehi daripada klien
sebelum proses kaunseling dilaksanakan atau persetujuan
termaklum tidak didokumentasikan;
Terapis tidak menjelaskan tentang natijah-natijah/risikorisiko yang mungkin akan terhasil dr sesi kaunseling yang
dijalankan

KESIMPULAN
Kaunselor perlu profesional sepanjang
menjalankan sesi kaunseling dan
berhati-hati melakukan sebarang
tindakan kepada klien. Tindakan yang
dilakukan perlu mengikut kod etika
supaya klien percaya dan yakin dengan
perkhidmatan kaunseling yang
disediakan pada masa kini